Enciclopedia Banatului

Български English Français Deutsch  Magyar Română Српски 

BANATERRA (română)

Site-uri partenere

Copyright © 2006-2015. Asociatia Banaterra. Toate drepturile rezervate.

Termeni şi condiţii

 

Inserare de materiale pe Index
 
- nu se va face nicio inserare de materiale pe pagina 1 (index) fără acordul prealabil al administratorului general;
- nu se va face nicio modificare la materialele de pe pagina 1 (index) fără acordul prealabil al administratorului general;
- în materialele destinate a fi afişate pe pagina 1 (index) nu se acceptă decât linkuri interne, spre materiale din Banaterra; excepţie face „Revista presei“.
-  lăţimea maximă a imaginilor destinate paginii 1 (index) nu are voie să fie mai mare de 100 px;
- materialele publicate pe site nu trebuie să implice politic Banaterra;
- materialele  de pe Banaterra nu trebuie să conţină expresii jignitoare, vulgare, atacuri la persoană.
 
 
Materiale
 
- materialele vor fi redactate îngrijit.  Nu se acceptă greşeli gramaticale sau de ortografie sistematice;
- depistarea de greşeli gramaticale sau de ortografie sistematice poate duce la ştergerea materialului, dacă nici după atenţionare autorul nu face corecturile de rigoare;
- rugăm colaboratorii să verifice înainte  de publicare dacă textul este corect din punct de vedere gramatical şi dacă ataşamentele corespund;
- în cazul articolelor, titlul va conţine întotdeauna la deschidere numele autorului, urmat de liniuţă, iar apoi de titlul propriu-zis (ex.: Ivan, Nicolae - Timişoara - mică istorie a oraşului);
- fişierul ataşat va conţine întotdeauna, la început, numele persoanei şi prenumele, iar după caz, denumirea localităţii/locului (ex. ivan_nicolae_timisoara_mica_istorie_oras.pdf);
- este interzisă publicarea de materiale fără acceptul autorului sau a celui/celor care deţin drepturile de autor, fără obţinerea în prealabil a acordului acestuia/acestora. Neconformarea poate atrage după sine răspunderea celui care efectuează preluări neaprobate de deţintorul / deţinătorii dreptului de autor. Asociaţia Proiectul Rastko România nu-şi asumă în acest caz nici o răspundere;
- colaboratorii, membrii echipei Banaterra şi vizitatorii sunt rugaţi să ne aducă la cunoştinţă cazurile de materiale inserate pe www.banaterra.eu care încalcă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor şi drepturile conexe;
- materialele care nu respectă legislaţia în vigoare privind drepturile de autor şi drepturile conexe vor fi şterse fără nicio notificare prealabilă de îndată ce echipa Banaterra va lua act de acest lucru;
- nu se vor insera decât materiale care corespund tematiciilor din cuprinsul Banaterra;
 
 
Imagini
 
-  trebuie să fie cât mai corect realizate din punct de vedere tehnic, clare, fără să fie sub sau supraexpuse, compoziţia să nu cuprindă elemente supărătoare (de ex. sticle cu răcoritoare între exponatele unui muzeu, prea multe fire şi stâlpi în faţa faţadelor, pet-uri sau alte gunoaie vizibile etc.), sau care contravin autenticităţii aspectului surprins; trebuie evitate fotografiile în care obiectele verticale apar înclinate, decupajele care afectează integritatea unei imagini (de ex. biserici care au crucea în afara cadrului, feţe parţial tăiate, picioare tăiate pe la genunchi, sau alte imagini care lasă impresia evidentă de „tăiat“ etc.);
- nu se acceptă imagini triviale, ofensatoare, pornografice;
-  nu se acceptă imagini „de excursie“;
-  la categoria „Galerii de imagini“ nu se acceptă decât imagini izolate care nu pot fi grupate împreună cu altele într-un articol şi care se încadrează în tematica site-ului;
-  orice imagine va conţine în denumirea fişierului, la începutul acestuia, denumirea localităţii sau locului unde a fost făcută, iar apoi descrierea şi, în final, anul. De exemplu: cenad_biserica_ortodoxa_romana_2009.jpg sau timisoara_monument_rastignire_2009.jpg;
-  nu se acceptă inserarea de imagini mai mari (width) de 1000 px;
-  pe un sector lingvistic nu se acceptă inserarea de imagini cu texte în altă limbă decât dacă acestea sunt fie traduse, fie autorul oferă un rezumat al conţinutului în limba respectivului sector lingvistic;
-  nu se vor insera coperţi de carte fără o traducere a titlului cărţii în limba sectorului lingvistic utilizat.
 
 
Ataşamente
 
-  nu se acceptă ataşarea unor fişiere mai mari de 8 Mb (limitarea este făcută chiar de către program), însă este recomandat să gândiţi de două ori dacă materialul ataşat merită să fie inserat;
-  se recurge la ataşamente doar când informaţia nu poate fi inserată direct în pagină (ex. hartă).
 
 
 
Linkuri
 
-  nu se acceptă linkuri externe pe pagini interioare decât în cazuri excepţionale (preluarea de citate, site-uri de localităţi, instituţii ori site-urile proprii ale autorilor);
-  nu se acceptă schimburi de linkuri.
 
 
Bannere
 
-  nu se acceptă schimbul de bannere decât în cazul unor parteneriate excepţionale, avantajoase pentru Banaterra.
 
 
Colaboratori
 
-  cei care vor să devină colaboratori sau chiar membri ai echipei Banaterra trebuie să respecte necondiţionat regulamentul de faţă;
-  nu se acceptă utilizarea Banaterrei ca mijloc de promovare a propriului/propriilor site-uri, bloguri.
 
 

Preluare de materiale de pe Banaterra
 
-  se poate face numai şi numai prin respectarea legislaţiei în vigoare privind drepturile de autor şi drepturile conexe;
-  orice preluare pentru care s-a obţinut aprobarea, din partea autorilor ori a administratorului general www.banaterra.eu va avea specificată şi adresa site-ului:www.banaterra.eu; conform legislaţiei în vigoare, autorul poate dispune cum doreşte de creaţia sa; el poate să acorde cui doreşte drept de publicare; nu putem pretinde exclusivitate, în condiţiile în care colaborările sunt gratuite.
-  pentru preluările fără acordul autorilor şi/sau al nostru ne rezervăm dreptul de a acţiona în conformitate cu legislaţia în vigoare privind drepturile de autor şi drepturile conexe.

Imagine aleatoare

Sondaj

Sondaj de opinie privind interesul față de istoria recentă a Banatului (1938-1956) - Posibile titluri de cărți:
Română
  • 2196 imagini
  • 4170 articole

Display Pagerank