Enciclopedia Banatului

Български English Français Deutsch  Magyar Română Српски 

BANATERRA (română)

Site-uri partenere

Copyright © 2006-2015. Asociatia Banaterra. Toate drepturile rezervate.

Stratulat, Mariana - O adevărată sărbătoare pentru suflet şi ochi

Pe parcursul celor patru zile, pe scena mare în aer liber din centrul satului s-au perindat aproximativ 1.800 de dansatori, membri de orchestre, solişti vocali şi instrumentişti  în concurenţă şi în afara concurenţei, invitaţi şi oaspeţi de onoare de la noi şi din România, pe care i-au urmărit cu viu interes, respect şi apreciere aparte câteva mii de coşteieni şi oaspeţi ai acestora, din toate localităţile noastre bănăţene.

Marele Festival, desfăşurat sub auspiciile şi cu sprijinul: Ministerului Culturii, Informării şi Societăţii Informaţionale din Serbia, secretariatelor provinciale pentru Cultură, Educaţie şi Informarea Publică, Administraţie şi Comunităţile Naţionale din Voivodina, Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina, Comunei Vârşeţ şi Comunităţii Locale Coştei, a fost inaugurat de către Milorad Djurić, secretarul provincial pentru Cultură. Milorad Djurić s-a adresat celor prezenţi în limba română, în aplauzele tuturor, evidenţiind, printre altele: "Coşteiul nu este nici cea mai mare, şi nici cea mai bogatălocalitate, dar se poate mândri cu cuceririle pe plan cultural şi spiritual, iar în aceste zile este centrul spiritualităţii româneşti...!", după intonarea imnurilor Serbiei şi României de către Corul bărbătesc al C.N.M.N.R., condus de prof. Todor Petrovici, în programul inaugural participând şi membrii S.C.A. "Mihai Eminescu" din Coştei.

Cuvinte alese au rostit şi Todor Petrovici, preşedintele Consiliului Marelui Festival, Lavinel Pitic, preşedintele Consiliului Comunităţii Locale, şi Viorel Bălăgean, preşedintele Comitetului Local de Organizare - în numele gazdelor, Ionesie Ghiorghioni, vicepreşedintele C.J.C.S., Gabriel Nicola, consulul general al României la Vârşeţ, şi dr. Ion Omoran, vicepreşedintele C.N.M.N.R.

Pe perioada desfăşurării Marelui Festival, coşteienii au aniversat şi au marcat, onest şi frumos, cu câteva realizări importante, unele date şi evenimente deosebite în istoria lungă a satului, nu numai pentru localitatea lor, ci şi pentru întreaga noastră minoritate: 650 de ani de atestare documentară a Coşteiului, centenarul Şcolii cu opt clase şi 100 de ani de la fondarea Casei de Cultură din Coştei.

Marele Premiu al Marelui Festival a revenit Societăţii Cultural-Artistice "Steaua" din Ovcea. 

În pitorescul Coştei de pe Valea Căraşului, în prezenţa miilor de coşteieni, oaspeţi, invitaţi, iubitori ai muzicii şi dansului popular românesc, însă şi a minorităţilor conlocuitoare, s-a desfăşurat, în perioada 4-7 august, ediţia a 51-a a Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina - pentru a doua oară în această localitate,  după exact două decenii. Festivalul, după cum am amintit deja, a fost inaugurat de către Milorad Djurić, secretarul provincial pentru Cultură, festivitate la care au fost prezenţi, pe lângă cei deja amintiţi, şi Ion Adam, deputat în Parlamentul Voivodinei, Marcel Drăgan, secretarul C.N.M.N.R., înalte feţe bisericeşti, Mirko Dobrosavljević, adjunctul preşedintelui Comunei Vârşeţ cu mai mulţi membri ai Executivului Comunal din Vârşeţ, conducerea Comunei Biserica Albă şi a altor câteva comune şi instituţii din România, pe parcursul delurării Festivalului, participanţilor în concurenţă, apreciaţi de juriul de specialitate în componenţa: profesorul universitar doctor Niţă Frăţilă, şeful Catedrei de Muzicologie şi Etnomuzicologie a Academiei de Artă din cadrul Universităţii din Novi Sad,  preşedinte, coregrafa Cătiţa Barbulov din Vârşeţ, şi producătorul muzical Petru Popa, din Novi Sad, membrii., şi oaspeţilor Festivalului - invitaţi de onoare, s-au ataşat şi deputatul în Parlamentul Serbiei, Biljana Hasanović-Korać, şi edilul Vârşeţului, Čedomir Živković... Prezentarea programului, încredinţată crainicilor Mariana Stratulat şi dr. Savu Marius, după un scenariu semnat de scriitoarea Mariana Stratulat, s-a desfăşurat într-o scenografie semnatã de  Ionică Adam. Un aport deosebit la desfăşurarea impecabilă a ediţiei 51-a a Festivalului  l-au avut şi sponsorii:  AD „STUP“ din Vârşeţ, Cooperativa Agricolă „Kustilj“ din localitate, Firma de Construcţii „Dolines“ din Timişoara, Ferma „Atnagea“, din Coştei, Întreprinderea Socială „Vojvodinašume“ Vârşeţ,  magazinul de îmbrăcăminte „Mila” şi salonul de coafură şi cosmetică „Dragan” din Vârşeţ.

Pentru a fi sinceri cu noi şi cu restul, trebuie să spunem, lucru pe care l-au confirmat toţi cei cu care am stat de vorbă, că ediţia de la Coştei a Marelui Festival va rămâne tuturora  în amintire trainică, atât în ceea ce priveşte desfăşurarea acestuia, cât şi restul capitolelor - ţinută, calitate artistică şi interpretativă.

Ne-am înnobilat sufletul cu frumuseţea jocurilor şi splendoarea costumelor populare româneşti, ceea ce confirmă că  păstrăm şi promovăm cu sfinţenie valorile cântecului, jocului şi portului popular românesc, transmiţându-le nealterate generaţiilor care vin, continuând în felul acesta ideile nobile ale fondatorilor celei mai prestigioase emulaţii ale noastre, ale cărei temelii au fost puse la Uzdin, în îndepărtatul an 1959. 
 
 

SPECTACOLUL I (joi, 4 august) 

La începutul spectacolului, Corul bărbătesc al C.N.M.N.R., dirijat de prof. Todor Petrovici, a interpretat imnurile Serbiei şi României.

În cadrul programului inaugural al gazdelor, solistul vocal Vasile Borca, acompaniat de Orchestra S.C.A. „Mihai Eminescu“, dirijată de Nelu Iencea, a interpetat Doina Coşteiului. Corul Bisericii Ortodoxe Române din loc, sub directa îndrumare a părintelui paroh Aurel Străin, a interpretat rugăciunea „Tatăl nostru“ şi „Imnul corului din Coştei“, compus de Ion Rotariu Cordân şi Cornel Bălica-Budă. Grupul vocal-instrumental al Şcolii Elementare „Coriolan Doban“ dirijat de prof. Marcel Novac, a interpretat melodiile: „Rapsodia I“ de George Enescu şi „Copilăria“. Au urmat formaţiile de dansatori (grupa mică şi grupa mare), instruite de Ion Gheaur, care s-au prezentat cu două suite de dansuri populare din Banat. Orchestra de Muzică Populară a S.C.A. „Mihai Eminescu“ , dirijată de Nelu Iencea, a executat o suită de melodii populare din Banat. Gazdele, pentru minunatul program inaugural pe care l-au pregătit, au fost răsplătite prin aplauzele frenetice ale numeroşilor spectatori.

În continuarea programului, Corul bărbătesc al C.N.M.N.R., dirijat de prof. Todor Petrovici, a interpretat melodiile: „Ochiul inimii mele“ de Augustin Bela şi „Românul“ de Ciprian Porumbescu. A urmat Corul mixt al S.C.A. “Ştefan Ştefu” Ecica, dirijat de profesorul Roman Bugar, care a interpetat melodiile „Mânce-te bade amarul” şi „Pup de flori”. În partea de program menită orchestrelor, mai întâi s-a prezentat Orchestra de muzicăpopulară a S.C.A.”Mihai Eminescu“ Coştei, cu un potpuriu de melodii din Banat.

Din Uzdin au sosit Orchestra de muzică populară şi Grup vocal mixt al C.C.”Doina”. Orchestra a interpretat o suită de melodii din Banat, sub directa îndrumare a dirijorului Linţu Linţa, aranjamentele muzicale fiind semnate de Janiel Şublea. Grupul vocal feminin a interpretat cântecul „Bună seara dragi români”, grupul vocal masculin, cântecul „Puşca şi cureaua lată”, iar împreună, cântecul „Mândruliţă pup de trandafir”. Dirijorul grupului vocal la fel a fost Linţu Linţa. „Ard-o focu băutură”, „Fost-am Doamne când am fost” şi „Ard-o focu strada aceasta” sunt cântecele cu care s-a prezentat Grupul vocal bărbătesc al S.C.A. „Ştefan Ştefu” Ecica, dirijat de prof. Roman Bugar. Profesorul Roman Bugar a dirijat şi Grupul vocal mixt al S.C.A. „ Ştefan Ştefu” din Ecica. Ei au  interpretat cântecele „Bade pălărie nouă” şi „Ce vii bade târzior”. Cu o suită de melodii s-a prezentat Orchestra de muzică populară a S.C.A. „Steaua” din Ovcea, dirijor: Dorel Cina, aranjamente muzicale: Petru Popa. A urmat Grupul vocal mixt al S.C.A „Steaua” din Ovcea, cu melodiile: „Foaie verde de trifoi” şi „Dragu mi badea ovcean”, fiind dirijat de Lidia Cina. Cu o suită concertantă s-a prezentat Orchestra de muzică populară a Căminului Cultural "3 Octombrie" din Satu-Nou, dirijor: Janiel Şublea, aranjamente muzicale: Graţian Petrovici.

În continuarea programului, ne-am bucurat de frumuseţea jocurilor şi splendoarea costumelor populare româneşti. Formaţia de dansuri a S.C.A.”Steaua” din Ovcea ne-a prezentat un dans stilizat din Salişte, în coregrafia Carolinei Evi. A urmat formaţia de dansuri a C.C.”Doina” din Uzdin, care a prezentat o suită de dansuri stilizate din Banatul de şes, în coregrafia Rodicăi Secheşan. Tot din Uzdin a sosit încă o formaţie de dansuri a C.C.”Doina”, care a prezentat o suită de dansuri stilizate din Banat, coregraf Rodica Secheşan, consultant de specialitate: prof. Ciprian Cipu din România. Formaţia de dansuri a S.C.A. „Mihai Eminescu” din Coştei a prezentat o suită de dansuri tradiţionale în coregrafia lui Ioan Ghiaur din Reşiţa (România), iar formaţia de dansuri a C.C. “3 Octombrie” din Satu-Nou, o suită de dansuri în coregrafia lui Miroslav Marčetić Bata, instructaj: Graţian Petrovici şi Dragan Mičić, aranjament muzical: Janiel Şublea.

Ultimii în partea competiţională, în seara zilei de joi, 4 august, au evoluat uzdinenii. Am avut prilejul să urmărim montajul folcloric al C.C. „Doina” din  Uzdin, întitulat „La izvor, la fântână”, în coregrafia lui Adam Onciu. 

Primul ansamblu oaspete de participarea căruia ne-am bucurat la această ediţie a Festivalului nostru a fost Ansamlul Folcloric „Petefi Şandor” din Vârşeţ. Ne-am delectat urmărind dansuri maghiare din Žambok, în coregrafia lui Šebeščan Mihaj.

La sfârşitul acestui spectacol pe scenă a urcat Ansamblul Folcloric „Datina cărăşană” din Reşiţa (România), oaspetele Festivalului. Acest ansamblu de ani în şir întreţine relaţii de prietenie cu Coşteiul, dar şi în general cu românii de pe aceste meleaguri. Este un ansamblu format din cadre didactice din Judeţul Caraş-Severin şi îşi desfăşoară activitatea sub patronajul Sindicatului Învăţământului Preuniversitar - Federaţia Educaţiei Naţionale Caraş-Severin. A participat la numeroase festivaluri în ţară şi străinătate. Preşedinte este prof. Mariana Zvarici, coregrafi  Ion Ghiaur şi Semenica Laţcu, muzică o semnează prof. Simion Sămăilă. 

SPECTACOLUL II (vineri, 5 august) 

La începutul spectacolului am audiat o suită orchestrală interpretată de Orchestra de muzică populară „Lyra” a Asociaţiei pentru Artă şi Cultură Româneasca ,,Vichentie Petrovici-Bocăluţ“ din Torac, dirijor: prof. Doru Todor Ursu. Tot din Torac a sosit şi Grupul Vocal de Bărbaţi „ Crişana” al Asociaţiei pentru Artă şi Cultură Românească “Vichentie Petrovici-Bocăluţ”, care sub directa îndrumare a profesorului Doru Ursu a interpretat cântecele „Moceriţă”, „Du-te dorule departe” şi „Graiul neamului”. Cu cântecele „Doniasol” şi „Pup de flori” s-a prezentat Grupul vocal al Societăţii Românilor ”Bega” din Zrenianin, dirijor: prof. Daniela Avram.

O suită de melodii populare a executat şi Orchestra de muzică populară a S.C.A. „Luceafărul” Vârşeţ, dirijor: Adrian Trică.

Din Iablanca a sosit formaţia de dansuri a S.C.A. „Ion Bălan”, care a prezentat o suită de dansuri tradiţionale româneşti, în coregrafia soţiilor Zoe şi Drăgălin Jurca, iar o suită de dansuri stilizate a pregătit şi  Formaţia de dansuri a S.C.A. „Nicolae Bălcescu” din Sân- Ianăş, coregrafi  Ioan Ghiaur şi Lia Jivcov. Formaţia de dansuri a Asociaţiei pentru Artă şi Cultură Româneasca ,,Vichentie Petrovici-Bocăluţ“ din Torac a evoluat pe scenă cudansuri tradiţionale româneşti, în coregrafia lui Pera Ocolişan, George Buta şi Cristian Fluture. Cu dansuri stilizate s-a prezentat Formaţia de dansuri a S.C.A. „Paja Marganovici” din Deliblata, coregraf: Lucian Dănilă, coducător artistic: Miodrag Miki Rezać. În continuarea programului, iubitorii de folclor au avut prilejul să se delecteze sufleteşte alături de Formaţia de dansuri a S.C.A „Maramorac”, cu o suită de dansuri stilizate în coregrafia lui Costa Mihai. Formaţia de dansuri a S.C.A. „D.A.C.” din Satu- Nou, s-a prezentat  o suită de dansuri tradiţionale, coregraf: Daniela Petrovici, iar Formaţia de dansuri a Căminului Cultural „25 Mai” din Doloave, cu o suită de dansuri populare din Banat, coregrafi: Rozalia Mariana Pascu şi Lucian Dănilă, în timp ce Formaţia de dansuri a S.C.A. „Lumina” din Iancov Most ne-a bucurat cu o suită de dansuri tradiţionale, în coregrafia lui Tibi Giroşan. Ultimul punct din partea competiţională a aparþinut Formaţia de dansuri a S.C.A.”George Coşbuc” Grebenaţ, care s-a prezentat  o suită de dansuri tradiţionale, în coregrafia lui Dorel Popa. În final, Ansamblul de Muzică Veche ”Wekant” din Satu-Nou a fost o delectare pentru toţi cei  ce preferă acest gen de muzică.  

Oaspetele Festivalului în această seară a fost Ansamblul Folcloric „Timişul” din Timişoara (România). Ni s-au prezentat cu soliştii vocali: Dolores Dongea, Camelia Florea, Geanina Beleiu şi Vlad Bodnar, solistul instrumentist la saxofon Adi Ostafie şi patru suite de dansuri: dans din pusta Banatului, Bihor, Someş şi zona de Munte a Banatului; conducerea artistică şi coregrafia: ing. Doru Vladu, conducerea muzicală: Adi Ostafie. Oaspeţii s-au prezentat la cel mai înalt nivel artistic şi le-a revenit diplomă de merit din partea gazdelor.  
 
 

SPECTACOLUL III (sâmbătă, 6 august)  

Şi în seara zilei de sâmbătă, 6 august, în pitorescul sat din penumbra Carpaţilor, Coştei, a continuat sărbătoarea cântecului şi jocului popular românesc.

Cel de-al treilea spectacol al Marelui nostru Festival a fost inaugurat de Orchestra de muzică populară a C.N.M.N.R, dirijată Prof. Roman Bugar, care a interpetat

cunoscuta melodie „Barbu Lăutarul”, devenită imn al Festivalului.

O parte însemnată a acestui spectacol a fost rezervată soliştilor vocali şi instrumentişti în concurenţă, din localităţile noastre, care s-au prezentat în faţa publicului spectator acompaniaţi de Orchestra de muzică populară a Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, condusă de dirijorul Roman Bugar.

Pentru început, solistul instrumentist Nicola Pera din  Coştei a interpretat  la saxofon un brâu şi un joc de doi. Solista vocală Ileana Puia din Uzdin, s-a prezentat cu cântecele „În Banat la mine acasă” şi „Cine-i bănăţan”. După care Alina Barbulov a interpretat la clarinet doina „Pasărea şi pitulicu” şi un joc de doi. Solistul vocal Ion Blaj din Grebenaţ s-a prezentat la Festivalul de la Coştei cu cântecele „Gugulan cu car cu mere” şi „De ce n-ai făcut doamne şi omul”. Filip Baloş din Zrenianin a interpretat la vioară o ardeleană şi un joc de doi, iar solista vocală Veronica Ţera din Coştei, doina „Trandafir cu creanga-n apă” şi „Brâul pădurarilor”. O doină şi un joc de doi am ascultat în executarea solistului instrumentist la taragot Nicolae Nistor din Sân-Ianăş, după care s-a prezentat solistul vocal Ioniţă Marcovicean Bobăscu din Seleuş cu doina „Inimioară, inimioară” şi cântecul popular „Când ce uiţi mândro la mine”.  Igor Ivcovici din Doloave a interpretat la acordeon o învârtită şi un joc de doi. „De ce n-ai lăsat, Doamne” şi „Frumoasă-i vecina noastră” sunt cântecele cu care s-a prezentat solistul vocal Adelin Stan din Panciova, după care George Raicu din Ovcea a interpretat la saxofon o ardeleană şi un joc de doi. Adrian Cebzan din Satu-Nou a executat la vioară o ardeleană şi o haţegană. Solista vocală Firuţa Cina din Ovcea a interpretat cântecele „Bage floare de băgrine” şi „De micuţă am tot cântat”, iar solistul instrumentist Linţa Linţu din Uzdin, un brâu şi un joc de doi, la saxofon. Un instrument tradiţional - naiul, a prins viaţă în mâinile lui Boian Bolianaţ din Satu-Nou, care a interpretat o baladă şi o sârbă. Doina „La izvor lângă Cimiş” şi melodia populară „Iar s-or scuturat mândro băgrinii” le-a cântat solistul vocal Marin Puia din Uzdin, iar tânărul saxofonist Nelu Iencea din Coştei, o doină şi un joc de doi. În finalul părţii de program menită soliştilor vocali şi instrumentişti în concurenţă pe scenă a urcat solista vocală Alexandra Rancovici din Nicolinţi,interpretând doina „Dorule copil pribeag” şi cântecul popular „Secerat-am bade grâu”.

A urmat Orchestra de muzică populară a C.N.M.N.R., dirijată de prof. Roman Bugar, cu un potpuriu de melodii bănăţene.

În faţa numeroşilor spectatori, cu melodii populare româneşti s-a prezentat Orchestra de muzică populară a S.C.A. „Mihai Eminescu” Straja, dirijată de Ionel Ţimerman Ionel, consultat de specialitate fiind Livius Nicolaievici. Tot melodii populare româneşti a cântat şi Orchestra de muzică populară a S.C.A.” Veselia” Glogoni, dirijată de Marinel Rodean.

În continuarea programului, Formaţia de dansuri a C.C. „Sadoveanu” Sân-Mihai, ne-a prezentat o suită de dansuri stilizate româneşti, în coregrafia lui Stivi Miuţă. A fost acesta ultimul punct artistic în partea competiţionalăa spectacolului al III-a, al Marelui nostru Festival. 

Finalul spectacolului a aparţinut oaspeţilor. De data aceasta, un dar de mare preţ pentru ochii şi sufletul nostru au fost jocurile, muzica şi costumele populare româneşti şi sârbeşti, pe care ni le-au oferit două ansambluri folclorice ale S.C.A. “Grozd” din Vârşeţ şi “Deta” din Deta, România.

Primii pe scenă au urcat vârşeţenii, cu o suită de cântece şi dansuri din Banat, sub directa îndrumare a coregrafei Jelena Štetić, care este şi coordonator artistic al ansamblului, în timp ce coordonatorul artistic al orchestrei este Nataša Milosavljević. Coregrafia pe care au avut prilejul să o admire numeroşii spectatori de la Coştei a fost premiată la Festivalul Internaţional din oraşul Kiten, Bulgaria.

Ansamblul din Deta  s-a prezentat cu solistele vocale Ramona Mercescu şi Otilia Ţârcovnicu, soliştii instrumentişti Marius Filipescu şi Marius Crişan, precum şi cu trei suite de dansuri din zona de pustă, câmpie şi de munte a Banatului. 

SPECTACOLUL DE GALĂ 

La începutul Spectacolului de Gală am ascultat Orchestra de muzică populară a C.N.M.N.R, dirijată de prof. Roman Bugar, după care am avut ocazia să ne bucurăm de prezenţa soliştilor vocali şi instrumentişti laureaţi ai ediţiilor anterioare ale Festivalului, nume de referinţă ale muzicii populare româneşti de la noi, care au evoluat în faţa publicului spectator acompaniaţi de Orchestra de muzică populară a Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române din Serbia, condusă de prof. Roman Bugar.

Domnul Todor Petrovici l-a invitat în scenă pe prof. dr. univ. Niţă Frăţilă, ca să ne prezinte hotărârile juriului. Cu acest prilej, Viorel Bălăgean a acordat unele distincţii celor care au sprijinit într-un mod sau altul organizarea ediţiei din acest an a Marelui Festival. După prezentarea deciziei juriului a urmat un moment inedit - focuri de artificii!

În continuare, s-a derulat Spectacolul de Gală.  „Te-am căutat bade cu drag” şi „Dulce-i dragostea” sunt melodiile cu care s-a prezentat solista vocală Lavinia Drăgici din Vârşeţ, în timp ce Miodrag Spasić din Novi Sad a interpretat la acordeon hora „Inimioară, inimioară“ şi Sârba lui Lehliu. Din Vârşeţ, la Festivalul nostru au venit solista vocală Adriana Uzoni şi solistul instrumentist, Adrian Trică. Adriana a interpretat balada „Auzit-am şi-am văzut” şi „Dragi mi-s bage”, iar Adrian a executat la clarinet o doină şi un joc de doi.

Vicepreşedintele Coşteiului, Marin Meici, a interpretat cântecele “Treşie mândra şi mă-ntrabă” şi “Unge am umblat prin lume” şi s-a bucurat de ovaţii şi aplauze. În continuare, Graţian Petrovici din Satu-Nou, a interpretat la acordeon o horă şi o sârbă.

Solista vocală Rodica Mitrović din Coştei cântat doina „Foaie verde ca aluna” şi melodia populară „Dragu-mi la horă-n sat”. Din îndepărtata Suedia s-a prezentat familia Lelo Nica. Manuela Nica a interpreta la vioară o sârbă de concert, iar  Lelo Nica şi Lelo Nica junior, “Melodia pentru Manuela”, hora lăutărească şi hora mărţişorului. Coşteianul Vasile Borca ne-a încântat cu cântecele „Mândruţă de dorul tău” şi „Măi muiere, măi muiere”.  Solistul instrumentist Dorel Cina din Ovcea a interpretat la acordeon o horă şi Sârba lui Oleg, iar solista vocală Cristina Cojocar din Uzdin, cântecele „Un bătrân la copii spune” şi „Cine-a zis la cântec frate”. Cu o suită de melodii populare româneşti, s-a prezentat Orchestra de muzică populară a C. N. M.N.R., dirijată de prof. Roman Bugar. Solista vocală Alina Cojocar din Uzdin a interpretat cântecele „Am pierdut în viaţă mulce” şi „De când lumea-i pe pământ”.Roman Bugar a executat la vioară Hora spicato, după care duetul Rodica Mitrović şi Todor Doru Ursu a cântat melodiile „Un băiat şi o fată” şi „Cine bate seara la fereastra mea”. Orchestra de muzică populară a C. N.M.N.R., dirijată de profesorul Roman Bugar, a interpretat în continuare mai multe melodii. 

În Spectacolul de Gală am avut oaspeţi din Serbia de Răsărit şi România. Primii pe scenă au urcat membrii Ansamblului Folcloric "Branko Olar" din Slatina (Bor). Ne-au prezentat mai multe coregrafii şi cântece specifice zonei din care provin, printre care o suită de jocuri autentice a grupurilor de tineri şi veterani, în coregrafia lui Nedeljko Radulović, precum şi câteva melodii interpretate de soliştii Maja Jovanović şi Petar Todorović, precum şi o suită de cântece interpretate de orchestră. Ansamblul Folcloric ,,Semenicul", al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din Reşiţa - Caraş-Severin, a prezentat spectacolul muzical-coregrafic: "La poale de Semenic", care a cuprins următoarele puncte artistice: dans din pusta Banatului, dans de pe Valea Timişului, dans din Borloga, iar o adevărată delectare a fost solista vocală Ramona Viţa; conducerea muzicală: Petrică Viţa, coregraf: Nistor Ghimboaşa, director: Gheorghe Ţunea.

Vom încheia reportajul nostru cu mottoul acestui ansamblu: "Toate trec încet spre mâine, om şi vis, şi chin şi floare... Numai dansul ne rămâne, ca o vie amintire!". 

Pagini realizate de Mariana STRATULAT şi Radomir MUNĆAN

Fotografii: Ionel Bălteanu  

 CADRU:

Hotărârile juriului  Marelui Festival de Folclor al Românilor din Voivodina – Serbia, „Coştei – 2011”

Debut:

Solist instrumentist – Alina Barbulov, clarinet, Straja

Solişti vocali:

Premiul III – Adelin Stan, Panciova

Premiul II – Alexandra Rancovici, Nicolinţ

Premiul I – Firuţa Cina, Ovcea  

Solişti instrumentişti:

Premiul III – George Raicu, saxofon, Ovcea

Premiul II – Linţa Linţu, saxofon, Uzdin

Premiul II – Adrian Cebzan, vioară Satu-Nou

Premiul I – Nelu Iencea, saxofon, Coştei

Premiul I – Bojan Bolianaţ, nai, Satu-Nou  

Orchestre de muzică populară:

Premiul III - Orchestra de muzică populară S.C.A. „Luceafărul”, Vârşeţ

Premiul III – Orchestra de muzică populară a Căminului Cultural „Doina”, Uzdin

Premiul II – Orchestra de muzică populară a S.C.A. "Steaua", Ovcea

Premiul I - Orchestra de muzică populară a Căminului Cultural „3 Octombrie”, Satu-Nou  

Grupuri vocale:

Premiul III – Grupul vocal bărbătesc al S.C.A. „Ştefan Ştefu”, Ecica

Premiul II – Asociaţia Românilor „Bega”, Zrenianin

Premiul I – Grupul vocal mixt al S.C.A. „Steaua”, Ovcea  

Dansuri tradiţionale:

Premiul III – Căminul Cultural „Sadoveanu”, Sân-Mihai

Premiul II – S.C.A. „Lumina”, Iancov Most

Premiul II – S.C.A. „Mihai Eminescu”, Coştei  

Dansuri stilizate:

Menţiune – S.C.A. „Ion Bălan”, Iablanca, pentru reanimarea şi valorificarea dansurilor tradiţionale

Premiul III – S.C.A. „Nicolae Bălcescu”, Sân-Ianăş

Premiul II – S.C.A. „Steaua”, Ovcea

Premiul I – Asociaţia pentru Artă şi Cultură Românească „Vichentie Petrovici – Bocăluţ”, Torac

Premiul I – Căminul Cultural „Doina”, Uzdin  

Placheta Comitetului Local de Organizare a Marelui Festival se acordă:

- Corului bărbătesc al Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române

- Orchestrei de muzică populară a Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române

- Grupului vocal al S.C.A. „Steaua”, Ovcea

- Formaţiei de dansuri a S.C.A. „Mihai Eminescu”, Coştei, pentru păstrarea dansului tradiţional

Premiul special al juriului şi Placheta pentru păstrarea formaţiei orchestrale tradiţionale a revenit Orchestrei de muzică populară „Lyra”, Torac

Premiul special al juriului şi Plachetă pentru promovarea instrumentelor tradiţionale a revenit solistului instrumentist Nicolae Nistor, Sân-Ianăş

Premiul special al juriului şi Plachetă a revenit dirijorului Nelu Iencea pentru contribuţia deosebită la realizarea programului muzical.folcloric al S.C.A. „Mihai Eminescu”, Coştei

Marele premiu al Festivalului:

S.C.A. „Steaua” Ovcea 

Imagine aleatoare

Făget, judeţul Timiş - Bustul lui Eftimie Murgu

Sondaj

Sondaj de opinie privind interesul față de istoria recentă a Banatului (1938-1956) - Posibile titluri de cărți:
Română
  • 2196 imagini
  • 4170 articole

Display Pagerank