Enciclopedia Banatului

Български English Français Deutsch  Magyar Română Српски 

BANATERRA (română)

Site-uri partenere

Copyright © 2006-2015. Asociatia Banaterra. Toate drepturile rezervate.

Pachia-Tatomirescu, Ion - Aforismele Apei d Aphorismes de l’Eau

Ion Pachia-Tatomirescu / Aforismele apei d Aphorismes de l’Eau

 

  &  Biblioteca Enciclopedicus  & 

  

 

 

ISBN: 9739753000

© Editura AETHICUS, 1999.

Str. Intrarea Lungă, nr. 1,

1900 Timişoara.

Printed in Dacoromania.

 

Ion Pachia-Tatomirescu

 

Aforismele apei

 

d

 

Aphorismes de l’Eau

 

 

EDITURA AETHICUS

TIMIŞOARA

1999

 

I.

 

 

 

 

 

Tatăl meu – Hidrogenul, mama mea – Oxigenul; eu – fiul Apei, Vărsătorul*...

 

 

Mon père – le Hydrogène, ma mère – l’Oxygène; moi – je suis le fils de l’Eau, le Verseau*...

 

 

 

 

 

 

 

 

_____

* L’auteur est né le 16 février 1947, sous le signe du Verseau...

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

 

 

 

Apa amniotică, lichidul amniotic – o picătură din Marea Primordială, din marea Genezei ...

 

 

L’Eau amniotique, le liquide amniotique – une goutte de la Mer Primordiale, de la mer de la Genèse ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.

 

 

 

 

 

Apa e sângele pământului... Fii atent la „răzbunarea sângelui“...!

 

 

L’Eau est le sang de la Terre... Sois attentif à „la vengeance du sang“...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

 

Apa este dimensiunea ecologică fundamentală

a existenţei:

Meuza

îşi leagănă meduza, / Rinul

îşi mângâie vecinul;  

întinzându-şi pânzele, Dunărea

îşi leapădă pulberea;

în arca lui Noe, chiar şi Eufratul

suie Araratul; / la umbra piramidei, Nilul

îşi plimbă crocodilul; / Amazonul

cară ozonul...

L’Eau est la dimension

fondamentale de l’existence:

la Meuse / berce sa méduse, / le Rhin

caresse son voisin;

le Danube – en mettant à la voile légère –

devient la route sans poussière;

dans l’arche de Noë, l’Euphrate

escalade la montagne Ararate;

à l’ombre de la pyramide, le Nil

promène son crocodile;

l’Amasone / charrie l’ozone ...

 

 

 

 

 

 

V.

 

 

 

 

 

Elementele tot patru sânt: Apă, Aer, Foc, Pământ; şi eu, în mijlocul lor, împăcându-le ...!

 

 

Les éléments sont aussi quatre: l’Eau, l’Air, le Feu, la Terre; et moi, au milieu, les en conciliant ...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.

 

 

 

 

 

Apă dulce, albă, neagră, Apă tare are cine este-n stare ...

 

 

L’Eau douce, blanche, noire, l’Eau dure – il les possède parce qu’ il en est capable (d’avoir une grande fortune) ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.

 

 

 

 

 

Când nu eşti în Apele tale..., eşti într-ale altuia; problema arzătoare-i să înoţi bine...

 

 

Quand on n’est pas dans son assiette, quand on n’est pas dans ses Eaux, comme on dirat en dacoroumain, vraiment, il est dans les Eaux des autres; le problème brűlant est de nager bien, de nager en grande Eau ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.

 

 

 

 

 

E bine să umbli ca Apa, ca pârâul, ca râul, ca fluviul, să nu ţi se izbească umbra de toţi copacii...

 

 

C’est bien, il faut aller comme l’Eau, comme le ruisseau, comme la rivière, comme le fleuve, pour que ton ombre ne se heurte pas contre tous les arbres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

Apa îşi găseşte singură drumul; când întâlneşte o hidrocentrală Ea se neftineşte în lumină ... Învaţă de la apa fluviului, care este calea către hidrocentrală şi cu siguranţă că te vei metamorfoza în lumină...!

 

 

L’Eau découvre elle toute seule son chemin; quand elle rencontre une centrale hydro-électrique, l’Eau se transforme en lumière ... Apprends de l’Eau du fleuve quelle est la route pour une centrale hydro-électrique et à coup sűr tu te métamorphoseras en lumière ...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

Apa este măsura incomensurabilă a tuturor lucrurilor din universul nostru...

 

 

L’Eau est la mesure infinie de toutes les choses de notre univers à nous ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.

 

 

 

 

 

Apa trece, pietrele, bivolii, rinocerii rămân; duce doar peştii...

 

 

L’Eau passe, les pierres, les buffles, les rhinocéros demeurent; Elle ne porte que les poissons...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

Apa ascunde marile tezaure inestimabile ale lumii noastre, pe de o parte, şi, pe de altă parte, le relevă cam în aceeaşi măsură... Ce păcat că nu le vom cunoaşte vreodată în întregul lor...!

 

 

L’Eau cache les grands trésors, inestimables, de notre monde, d’une part, et, d’autre part, Elle les releve dans la męme mesure... Malheureusement, nous ne les connaîtrons jamais entièrement ...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII.

 

 

 

 

 

Apa e ca dragostea... Alături de un mare foc, se evaporă ...

 

 

L’Eau est comme l’amour ... À coté d’un grand feu, Elle s’évapore ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

Drumul Apei îl imiţi din clipa naşterii; dar asta nu înseamnă că ai şi învăţat al Apei drum...

 

 

Dès ta naissance, tu commences à imiter le chemin de l’Eau; mais cela ne veut pas dire que tu as déjà appris le chemin de l’Eau ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

Când vrea, Apa – de la scăldatul fulgerelor – încreţeşte chiar şi haosul, curgându-i apoi pe văi, cu şi mai luminoase fulgere ieşite din scăldătoarea celestă ...

 

 

Quand elle veut, l’Eau – issue d’oů les éclairs se baignent – ride męme le chaos, en culant ensuite sur ses vallées, avec l’accompagnement des plus lumineux éclairs ressortis du bain céleste ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI.

 

 

 

 

 

Apa nu dă cu sapa, dar lasă brazde adânci, pe care nu le pot şterge nici mileniile ...

 

 

L’Eau ne travaille pas avec la pioche, mais Elle laisse des sillons profonds, que les millénaires ne peuvent pas effaser ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

Casele Dacoromânilor au acoperişul în patru Ape – o Apă pentru fiecare zeitate repre-zentând monoteist-tetradic primele patru conducătoare din Zalmoxianism (Tatăl-Cer, Soarele-Moş / Samoş, Muma-Pământ / Dacia-Dochia, Sol-Ares / Soarele-Tânăr / Războinic şi Luna / Dochiana-Cosânzeana), ştiinţa strămoşilor direcţi (Pelasgo-Daco-Thracii) de a se face nemuritori ...; astfel, acoperişul casei este o arcă „inversă“, navigând pe apele celeste ale Soarelui-Moş (Tatăl-Cer / Samoş, reprezentat de „discul“ / „lentila“ cerului senin).

 

 

Les maisons des Dacoroumains ont le toit en quatre Eauxune Eau pour chaque divinité en représentant monothéist-tétradique les premi-ères quatre divinités dirigeantes du Zalmoxia-nisme (Père-Ciel / Soleil-Samoch, Grand-Mère-de-la-Terre / Dacia-Dochia, So-Ares / Soleil-Fils et Lune / Dochiana-Cosânzeana), la science de leurs ancêtres directs de se rendre immortels ...; ainsi, le toit de la maison est une arche “inverse”, en naviguant sur les eaux célestes du Samoch (Père-Ciel, Soleil-Père, représenté par „le disque“ / „la lentille“ du ciel serein).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII.

 

 

 

 

 

Îi sună Apa-n cap; de-ar avea craniul de argint ...! Apa potabilă e foarte amabilă...

 

 

L’Eau (de la pluie) sonne dans sa tête ... ; s’il avait le crâne d’argent ...! L’Eau potable est très aimable ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

 

Te-ai transformat în bob de rouă, în grăunte de Apă / gheaţă şi ai trecut oceanul ...

 

 

Tu t’es métamorphosé en gouttelette de rosée, en grain d’Eau / de la glace et tu as passé l’océan ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Încă o nedreptate: Apele spală oraşele / satele; dar oraşele nu spală Apele... Cine le spală pe Ape, cine ...?!?

 

 

Encore une injustice: les Eaux lavent les villes / villages; mais les villes ne lavent plus les Eaux ... Qui lave les Eaux, qui ...?!?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI.

 

 

 

 

 

Apa vie şi Apa moartă sunt emisferele lumii noastre. Ieşirea din sferă se face numai în stare de hidrogen şi de oxigen, potrivit raţiunii Apei ... Noi suntem raţiunea Apei ...

 

 

L’Eau de jouvence et l’Eau de la mort („mirage“) sont les hémisphères de notre monde. À la sortie de la sphère nous serons seulement en état d’hydrogène et d’oxygène, conformément à la raison de l’Eau ... Nous sommes la raison de l’Eau ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXII.

 

 

 

 

 

Apele din ceruri nasc curcubeie; pe pământ, între firele de iarbă, boabele de rouă, iubitoare de pure simetrii, nasc şi ele curcubeie... Puritatea trage la puritate, dinspre Geneză ...

 

 

Les Eaux des cieux naissent des arcs-en-ciel; sur la terre, dans les brins d’herbe, les gouttelettes de rosée, aimantes des symétries, naissent des arcs-en-ciel ... La pureté attire la pureté, du côté de la Genèse ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII.

 

 

 

 

 

Odicolon – Eau-de-Cologne –, Apă de trandafiri / roze, H2O cu miresmele florilor, Apa din exterior,   în război rece / cald cu Apa sărată a corpurilor muncind, în luptă cu sudoarea, Apa din interior ...!  Ape alternative şi victorii alterna-tive, toată viaţa ...!

 

 

Eau-de-Cologne, l’Eau de roses, H2O de la fragrance des fleurs, l’Eau de l’extérieur, en guerre froide / chaude avec l’Eau saline des corps en travaillant, dans la bataille contre la sueur, l’eau de l’intérieur ...! Eaux alternatives, victoires alternatives, pour toute la vie ...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV.

 

 

 

 

 

Moară de Apă veche ... Îi dă Apa la moară...; dar dacă moara-i stricată, e păcat de Apa pierdută în zadar ...

 

 

Moulin à Eau,  vieux ... Il fait venir l’Eau à son moulin; si le moulin est détraqué, c’est dommage pour l’Eau perdue en vain ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXV.

 

 

 

 

 

Cu Apă nu te îngraşi, ci numai cu ale Apei fructe... Daţi-mi Apa ploilor şi vă fac toate deşerturile să rodească peste noapte... !

 

 

De l’Eau on n’engraisse pas, seulement des fruits de l’Eau ... Donnez-moi l’Eau des pluies et, pendant la nuit, je fais  tous les déserts produire des fruits, des récoltes ... !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVI.

 

 

 

 

 

Dintre toate elementele universului nostru, Apa are cea mai mare putere: stinge Focul, roade Pământul, primeneşte Aerul, putrezeşte Lemnul (Mu – al cincilea element fundamental potrivit mitologiei chineze) ...

 

 

De tous les éléments de notre univers, l’Eau a le plus grand pouvoir: elle éteint le Feu, elle érode la Terre, elle rafraîchit l’Air, elle fait entrer en putréfaction le Bois (= le Mu – le cinquième élément fondamental dans la mythologie chinoise ) ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII.

 

 

 

 

 

Cine cunoaşte tainele Apeica element fundamental al Fiinţei – devine stăpânul universului ...

 

 

Celui qui connaît les mystères de l’Eau, comme élément fondamental de l’Ętre, devient le souverain de l’Univers ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVIII

 

 

 

 

 

Fulgii sunt visele Apei,  vise transformate în realitate ...

 

 

Les flocons sont les ręves de l’Eau ..., transformés en réalité ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIX.

 

Sufletul nostru sălăşluieşte într-un corp în care, peste 90 la sută, se află Apa, compuşii Apei. Aşadar, datorită corpului, noi suntem mugurii Apei, o ramură a Apei. Dintotdeauna, mitologiile / mitosofiile (Cosmogenezele) ne relevă Apa râului (Lethe, Styx etc.), la hotarul dintre Lumea Asta şi Lumea de Dincolo, dintre Ţara-cu-Dor şi Ţara-fără-Dor. De aceea, în finalul aforismului, permiteţi-mi să invoc Apa, aidoma Poetului, să psalmodiez Apei-mugure:

„Pe-o creangă de Apă,

sufletul îmi scapă –

şi-alerg după el

tras printr-un inel

până ilumină

fructul din grădină,

curcubeu-n umăr,

soarele-ntr-un număr...!

 

 

Notre âme habite un corps humain, oů il y a – outre 90 pour cent de l’Eau, les composés de l’Eau. Par conséquent, grâce au corps, nous sommes les bourgeons d’Eau, une branche d’Eau. Depuis toujours, les mythologies / mythosophies (les Cosmogèneses) nous relèvent l’Eau de la Rivière  (Lethe, Styx etc.) à la frontière d’entre le Monde Terrestre et l’Autre Monde, d’entre le Pays-du-Souhait et le Pays-sans-Souhait. Voilà pourquoi, à la fin d’aphorisme, donnez-moi la permission d’invoquer l’Eau, comme le Poète, de psalmodier à l’Eau-bourgeon:

„Sur une branche d’Eau,

mon âme m’echappe –

et je cours après elle,

attiré par un anneau

jusqu’à illuminer

le fruit dans le jardin,

l’Arc-en-Ciel dans l’épaule,

le Soleil dans un nombre...!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focul Tău arde, Doamne, ca Focul inimii...! Oceanele nu-l pot stinge...

 

 

Ton Feu brûle, bon Dieu...! Aussi le Feu du cœur... L’Océan planétaire ne peut pas l’éteindre...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ION PACHIA-TATOMIRESCU – Valaque, n. 1947, Tatomireşti / Roumanie; études: Faculté de Philologie – Université de Timişoara / Roumanie (1971); docteurs ès lettres; prof. de dacoroumain au Collège de Banat – Timişoara; membre de l’Union des Écrivains de la Roumanie (1980); membre de l’Association des Historiens de Banat (1992); directeur / redacteur en chef de la revue de culture / civilization «Caietele Dacoromâniei» / «Cahiers de Dacoroumanie».

 Les œuvres poétiques de Ion Pachia-Tatomirescu:

·     

Mont / Munte, Bucarest, Editions Eminescu, 1972;

·     

Le Crocodile Bleu / Crocodilul Albastru, Buc., Ed. Ion Creangă, 1975;

·     

Béatification / Încântece, Buc., Ed. Litera, 1979;

·     

Zòria / Zoria, Buc., Ed. Cartea Românească, 1980;

·     

Lilium breve, Buc., Ed. Eminescu, 1981;

·     

Le pérégrin chez Zalmoxis / Peregrinul în azur, Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1984;

·     

Le Verbe du lys-des-vallées / Verbul de mărgărint, Timişoara, Ed. Facla, 1988;

·     

Le Dieu parmi sauvages roses / Dumnezeu între sălbatice roze, Timişoara, Ed. Hestia, 1993;

·     

Haiku (micropoèmes-haiku en valaque / dacoroumaine, française – traduits par l’auteur* – et néerlandaise – version NL: Florimond Van de Velde; illustrations: des „foto-sculptures“ par Monique Deryckere), Bruxelles / Porto, Editions de la Fondation „Fernando Pessoa“, 1994;

·     

L’Empereur des Montagnes d’Azur (Împăratul din Munţii de Azur / The Tale of the Emperor in the Azure Mountains), Timişoara, Ed. Aethicus, 1996;

·     

La Bombe à neurones / Bomba cu neuroni, Timişoara, Ed. Aethicus,  1997;

·     

Les étoiles immaculées d’„un Noël à Timişoara dans le Décembre Ensanglanté de l’année 1989“ / Stelele dalbe dintr-o „Colindă la Timişoara, în Decembrie Însângerat, la anul 1989“, Timişoara, Ed. Aethicus, 1998.

 Les œuvres scientifiques de Ion Pachia-Tatomirescu:

·     

Nichita Stănescu şi paradoxismul / Nichita Stănescu et le paradoxisme, essai, Timişoara, Ed. Arutela, 1994;

·     

Mihai Eminescu şi mitul etnogenezei dacoromâneşti / Mihai Eminescu et l’épopée d’Ethnogenèse du Roumains (Dacoroumains), Timişoara, Ed. Aethicus, 1996;

·     

Zalmoxianismul şi plantele medicinale / Zalmoxianisme et les plantes médicinales, vol. I – II, Timişoara, Ed. Aethicus, 1997;

·     

Dacia (Dacoromânia) lui Regalian / Dacia (Dacoroumanie) de Regalian / Regalianus’ Dacia (Dacoromania)The Independent State of Dacia (Dacoromania, 258 – 270), Founded by Regalianus, the Great Grandson of the Hero-King Decebalus,  Timişoara, Ed. Aethicus, 1998.

·     

Colegiul Bănăţean / Collège de Banat, Timişoara, Ed. Aethicus, 1999.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN: 9739753000

 

EDITURA AETHICUS

 

 

Consilier editorial: I. D. Breianu.

Lector:  Sarmis Pordu.

Culegere / paginare: S. C. SALMOS-TAT S.R.L.

Bun de tipar: 27 III 1999.

Apărut: 1999.

 

 

Tiparul executat

la Tipografia Waldpress,

str. Suceava, nr. 13,

Timişoara 1900, Dacia (România).

 

Imagine aleatoare

Sondaj

Sondaj de opinie privind interesul față de istoria recentă a Banatului (1938-1956) - Posibile titluri de cărți:
Română
  • 2196 imagini
  • 4170 articole

Display Pagerank