Enciclopedia Banatului

Български English Français Deutsch  Magyar Română Српски 

BANATERRA (română)

Site-uri partenere

Copyright © 2006-2015. Asociatia Banaterra. Toate drepturile rezervate.

Marius Munteanu

(1920-2005)

Data şi locul naşterii: 21 august 1920, Murani, judeţul Timiş.

Şcoala/studii: Şcoala primară în satul natal; studii gimnaziale şi liceale în Timişoara, la Liceul „C. D. Loga”, Şcoala Normală (finalizarea liceului şi bacalaureatului – la „C.D. Loga”). Urmează Academia Teologică Oradea-Timişoara (194-1945), Facultatea de Ştiinţe Juridice a Universităţii din Cluj (1945-1947), de unde e exmatriculat, „pe criteriul luptei de clasă”.

Profesia/ocupaţia: Profesor la Şcoala elementară din Rusca Montană (judeţul Caraş-Severin, 1948-1953). Bibliotecar la Institutul Interregional de Perfecţionare a Cadrelor Didactice din Timişoara, în paralel specializându-se, astfel încât poate fi încadrat ca profesor la Şcoala Pedagogică din Timişoara. Dar în 1958 i se desface contractul de muncă pentru că, din nou, este declarat (tot pe „criterii de clasă”) ca indezirabil în munca de educaţie. Reîncadrat însă în învăţământul special, se specializează (la nivel postuniversitar) ca profesor de psihologie (defectolog) predând la Şcoala Profesională Specială nr. 2 din Timişoara, unde funcţionează până la pensionare (1980).

Volume: Marius Munteanu este, în covârşitoarea parte a creaţiei sale, poet dialectal în adevăratul sens al cuvântului; ca urmare, a publicat volumul Cântări dă noapce bună (Timişoara, Editura Facla, 1984), iar după 1989, poezia lui a prilejuit iniţierea seriei „Literatură dialectală” a Editurii Marineasa din Timişoara. Astfel a apărut volumul Marius Munteanu, Poezii, Timişoara, Editura Marineasa, 2003 (însoţit de un C.D. cu aproape toate poeziile recitate de autor) şi postum, în aceeaşi serie, „Literatură dialectală”, Marius Munteanu, Lumea asta – nu-i a bună! (Editura Marineasa, Timişoara, 2005). Editura Facla, în 1986 (după ce, în 1979, la aceeaşi editură, a apărut o bizară „colecţie” de şase mini-plachete de tot atâţia autori), îi publică lui Marius Munteanu o plachetă de Parodii.

Colaborări/cenacluri: A fost membru remarcabil al cenaclurilor timişorene „Ridendo”, „Pavel Bellu”; în ianuarie 1991 a fost iniţiatorul Cenaclului radiofonic „Gura Satului” la Radio Timişoara, membru fondator şi membru de onoare al Asociaţiei Scriitorilor în Grai Bănăţean. A făcut parte din redacţiile mai multor publicaţii timişorene: „Vestul” (1938-1945 şi la reapariţie, după 1989); „Voinţa Banatului” (1935-1940); „Cuvântul satelor” (1937-1939); „Vrerea”; „Fruncea” (la aceasta din urmă publicând adesea materiale – semnate sau nu – din întregul spectru al presei – dar nu de puţine ori şi încercări poetice). A colaborat, zeci de ani (din 1936, anul debutului) până la sfârşitul vieţii la numeroase publicaţii (în special locale), precum: „Ţara visurilor noastre” (Timişoara); „Generaţia de mâine” (Oraviţa); „Primăvara Banatului” (Lugoj„Izvoraşul” (Bistriţa, Mehedinţi); „Cuvântul satelor”, apoi la pagina de umor (cât a existat!) din „Drapelul roşu”, iar după 1989, pe lângă reapărutul cotidian al Partidului Naţional Ţărănesc din Timişoara, „Vestul” (unde a fost secretar de redacţie şi redactor şef), a avut o contribuţie deosebită la periodicul „Foaia bănăţănilor”, publicaţie a Asociaţiei „Tot Banatu-i fruncea” întemeiată de revoluţionarul Ioan Savu (1991).

Prezenţă în culegeri şi dicţionare: Ano, Ano, Logojano; Pătruţ, Antologia; Pătruţ, Creatorii; Gura Satului, I, II, III; Dicţionar al scriitorilor din Banat (fiind singurul poet dialectal dintre creatorii contemporani care a fost selectat exclusiv pe baza calităţii excepţionale a poeziei sale lirice din spaţiul acestui tip de literatură, pentru care, precum arăta Cornel Ungureanu în Postfaţa la volumul Poezii [2003]), Marius Munteanu este şi rămâne un reper; Turcuş, Poezie în grai bănăţean, I; Caiet cultural.

 

_______________________

 

Din volumul:

Ioan-Viorel Boldureanu, Simion Dănilă, Cornel Ungureanu

Antologia literaturii dialectale bănăţene „Gura satului” la Radio Timişoara

20 de ani

Contemporanii

 Editura Marineasa, Timişoara, 2010

Imagine aleatoare

Sondaj

Sondaj de opinie privind interesul față de istoria recentă a Banatului (1938-1956) - Posibile titluri de cărți:
Română
  • 2196 imagini
  • 4170 articole

Display Pagerank