Enciclopedia Banatului

Български English Français Deutsch  Magyar Română Српски 

BANATERRA (română)

Site-uri partenere

Copyright © 2006-2015. Asociatia Banaterra. Toate drepturile rezervate.

Marineasa, Viorel - Carnetul nr. 7 bis

O persoană mică, dar de temut, negricioasă, severă. Ce-o mai face astăzi tovarășu…? Cum s-o descurca în farsa de piață? De el chiar n-am auzit nimic. Și au trecut 5 ani, deci punctul 8 nu mai acționează nici măcar prin prismă morală. Nu mi-aș fi amintit de el dacă n-aș fi dat peste carnetul nr. 7 bis. Se făceau pregătiri mari, doar eram în noiembrie 1983, deci în pragul anului orwellian. La urma urmei, tovarășu transmitea ce i s-a transmis. Sublinierea rolului decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu în dezvoltarea teoriei revoluționare, în acțiune. În privința abaterilor de la legile țării, trebuie spus că se scapă din vedere că se organizează activități pentru oameni concreți, ai locului de producție. Două linii de acțiune: activitatea cultural-artistică propriu-zisă; activități consacrate educației (politică, estetică, juridică, morală, filozofică). Mai mult – pentru educația patriotică, ridicarea ei pe o treaptă superioară (în județ există un mare număr de cereri de plecare definitivă, sunt tot mai mulţi cei ce trec fraudulos frontiera). Educația juridică a maselor – au crescut pe nouă luni infracțiunile în județul Timiș/nivel dublu față de media pe țară/furturi din avutul obștesc – industria ușoară: textile, încălțăminte; industria alimentară: carne etc./ îngrijorătoare – atitudinea opiniei publice – pasivitate/tineretul – a crescut numărul de infracțiuni săvârșite de elevi și studenți. Educația materialist științifică – recrudescență a sectelor neo-protestante, legale și ilegale/ mulți tineri/ metoda de contracarare – educația științifică, tehnică, materialistă/Uivar – penticostali interziși, în fiecare săptămână își schimbă locul de rugăciune. Conținutul programelor cultural-artistice – valorificarea în mai largă măsură a operelor literare, a creațiilor artistice, folosirea mai intensă a potențialului educațional existent în județ. Combaterea comodității în gândire, în acțiune. Există tendința de justificare a lipsurilor pe baza unor pretinse cauze obiective/un Nu hotărât teoretizării neputinței, incompetenței, ignoranței, sustragerii de la rezolvarea sarcinilor/ război necruțător abuzurilor de tot felul, tendințelor de căpătuială și înavuțire/ Mare accent pe întărirea spiritului de răspundere, ordine, disciplină/ război stării de automulțumire/ evidențierea modulului în care am rezolvat problema națională – prin exemple concrete/ combaterea ide-ologiei cercurilor imperialiste, mai virulentă în ultima perioadă. (aici apare un desen care nu poate fi descris) să fie scoase din rețea toate produsele cu însemne străine/ discotecile – numai muzică românească de cea mai bună calitate; cea străină – scoasă în totalitate. Variantă: majoritar românească, restul – naționalități conlocuitoare: germană, maghiară, sârbă/ repertoriu teatre – piese românești/ în baruri, restaurante, cafenele – muzică românească/ atitudinea unor tineri – necorespunzătoare. Întorc fila. Observații făcute împreună cu Mircea Pora în Parcul Central. La șah predomină piesele mari, din plastic, cu o alură simplă, dar nu lipsită de eleganță, sau din lemn cioplit prin secuime. Aici e în vogă apărarea Baci Todor, dusă la perfecțiune printr-o inovație Manafu. Polemică scurtă cu Pora: cum să scriem Baci Todor. O labă cu ghiul atinge un cal. Pe o jumătate de obraz, ochiul ba se holbează, ba se îngustează deasupra cărților filate cu sadism, în timp ce Pământul, absent, se învârte la o extremă a galaxiei cu 25 de kilometri pe secundă.

Câteva pagini mai încolo (suntem în același an 1983) – un proiect cu Vighi și cu Bunaru, proză despre Fabric: Piața Traian văzută dimineața, la amiază, seara, noaptea, din avion, de o muscă; fostul ghettou, Prințul turcesc, Kuncztelep; clubu-rile, birturile, cafenelele, bombele, depozitele; Bega – podurile; Piața-de-fân; parcul; figuri (căruțași, golani, nebuni, femeiuște, lucrători bătrâni).

 „Orizont”, nr. 7/1995

 

Viorel Marineasa - Despre Banat, în registrul normal
Editura Modus P.H.
Reşiţa, 2009

Imagine aleatoare

Sondaj

Sondaj de opinie privind interesul față de istoria recentă a Banatului (1938-1956) - Posibile titluri de cărți:
Română
  • 2196 imagini
  • 4170 articole

Display Pagerank