Enciclopedia Banatului

Български English Français Deutsch  Magyar Română Српски 

BANATERRA (română)

Site-uri partenere

Copyright © 2006-2015. Asociatia Banaterra. Toate drepturile rezervate.

Ionel Stoiț - Publicațiile locale din Banatul iugoslav în perioada anilor '70-'93

Publicistica în perioada postbelică în limba română în Voivodina - Serbia, se bucură de o mare şi bogată activitate în cadrul Casei de presă şi editură ,,Libertatea'' din Panciova. Astfel, pe lângă săptămânalul ,,Libertatea", revista literară ,,Lumina'', revista pentru copii ,,Bucuria copiilor'', revista pentru tineret ,,Tribuna tineretului'' mai apar revistele ,,Satul'' şi ,,Femeia nouă''(timp de numai câţiva ani).

Prin anii 1970 apar pentru prima dată publicaţii informative locale din satele Begheiţi - Torac, Uzdin, Alibunar...

LUMINA TORĂCEANĂ” - BEGHEIŢI

Astfel, la Begheiţii - Torac apare periodic în anii 1969/70 revista locală ,,Lumina torăceană'' editată de către Clubul elevilor şi studenţilor şi a Uniunii tineretului din loc. Revista a fost şapirografiată într-un număr redus de cca 200 de exemplare, dar care a fost bine savurată nu numai de torăceni ci şi de toţi tinerii din satele învecinate. Membrii redacţiei au fost George Subu - redactor responsabil, Lia Baloş - lector, Eugenia Ciobanu, Nicoleta Damian, Olimpiu Baloş, Ionel Stoiş, Ion Checi, Stelian Paunescu şi Todor Ocolişan - tehnoredactor. Revista prezintă ştiri locale, curiozităţi din sat, umor, sport, cuvinte încrucişate şi lucrări literare ale elevilor şi studenţilor din sat. Din păcate au apărut numai 4 numere ale acestei reviste, cauza stingerii fiind faptul că redacţia nu a depus în scris documentele necesare pentru a fi înregistrată.

Ultimul numărul al revistei ,,Lumina torăceană'' a apărut ca număr dublu în aprilie - mai 1970.

 

 

INFORMAŢIA UZDINULU” - UZDIN

,,Informaţia Uzdinului'' a văzut lumina tiparului la 8 martie 1970 ca rezultat al iniţiativei şi muncii tinerilor. Uniunea Tineretului din sat redactează această revistă cu scopul de a înregistra toate activităţile organizaţiilor de masă şi politice, prilejuindu-ne astfel ocazia să ne încunoştinţăm cu tot ce este nou atât în sat, cât şi în comuna noastră'' - se precizează în primul editorial (Tibiscus nr. 18-19, apr. mart. 1993)

Colectivul de redacţie a fost alcătuit din Moise David, Mărioara Condan, Nicolae Bulic, Florin Ţăran, Ana Velici, Draga Bălan iar pe parcurs au mai devenit membri Vasa Barbu, Ana-Niculina Sîrbu, Anuţa Creţu, Ioviţa Dalea, lectura textelor a fost făcută de către Gligorie Măran, Tudor Secoşan şi Gheorghe Lifa. La realizarea tehnică au contribuit Todor Boieriu, Floarea Lifa, Todor Motorojescu, Viorel Lupu, Vasa Dolamă, Petru Onciu şi Sima Onciu. Frontispiciul a fost realizat de Adam Doclean.

În perioada anilor 1970/71 au apărut 15 numere reluându-şi apoi din nou activitatea în anul 1973 când mai apar 6 numere deci total 21 de numere.

Redacţia cultivă pe paginile ,,Informaţiei" diferite genuri ziaristice: informaţii, editoriale, rapoarte, interviuri, portrete, anchete, articole chiar şi comentarii. (Tib. 18-19)

 

INFORMATORUL” - ALIBUNAR

Revista literar - culturală ,,Informatorul" editată de Clubul scriitorilor de obârşie de pe lîngă Centrul de cultură din comuna Alibunar în trei limbi: sârbă, română şi slovacă. Redactor responsabil al acestei revistă a fost Ioan Baba, iar membrii în redacţie dintre români Petre Ardeleanu Rista şi Mărioara Baba. Au apărut total 3 numere a acestei reviste periodice şapirografiată cu copertă cartonată având ilustraţii şi viniete ale cunoscutului artist plastic Adrian Negru.

Revista publică lucrări literare ale tinerilor condeieri din comuna Alibunar.

 

INFORMAŢII” - ALIBUNAR

Totodată mai apare şi ziarul comunal ,,Informaţii" editat de către Adunarea comunei Alibunar bilingvă sârbă şi română. Redactor şef şi responsabil a fost la început Ion Mohan, iar după aceea timp de mai mulţi ani, Ioniţă Munteanu. Acest ziar a fost informativ politic şi a publicat ştiri privind activitatea comunei Alibunar şi a organelor ei, activitatea social-politică, culturală, economică şi sportivă din această comună. Ziarul mai apare încă având texte cu precădere în limba sârbă.

 

FOAIA CUVINULUI” - CUVIN

Tot un ziar comunal mai apare bilingv (cu texte sârbeşti şi româneşti) şi la Covin, ,,Foaia Cuvinului", (Kovinske Novine) cu informaţii, ştiri, actualităţi din Comuna Covin la care textele în limba română sânt prezentate de către Lucian Bogdan

 

BULETINUL FESTIVALULUI

Începând cu anul 1978, la Ovcea, a apărut primul număr al Buletinului Festivalului de folclor şi muzică românească din Voivodina. Acest prim număr şi următoarele câteva apărute la Doloave (1979), Begheiţi - Torac (1982) au fost redactate de Teodor Munteanu. Buletinul apărut la Ovcea şi Doloave a fost şapirografiat iar începând cu anul 1982, la Begheiţi a apărut în formă de ziar tipărit la diverse tipografii cum sânt: Dnevnik - Novi Sad, Buducnost - Zrenjanin, Sloboda - Vrşeţ, Libertatea -Panciova etc. Deosebit de aspectuoase au fost Buletinele apărute la Begheiţi - 1982, Sutiesca 1983, Iancov Most 1984, Uzdin 1985, Vîrşeţ 1987... etc.

Dependent de localitatea unde au apărut, buletinele au fost redactate de diferiţi ziarişti printre care amintim pe Valeri Nistor, Vichentie Idvorean, Iosif Bulic, Pavel P. Filip... etc.

Pe lângă informaţiile de rigoare şi programele spectacolelor diverselor Ediţii ale Festivalului, buletinele aduceau şi numeroase portrete de artişti amatori, file din monografiile culturale ale satelor, date despre activitatea formaţiilor vocale, instrumentale şi dansatori precum şi unele poezii şi proză lirică dedicate vestiţilor lăutari (cum a fost Vichentie Petrovici Bocăluţ) dirijor de cor etc.

Din anul 1992, buletinul festivalului primeşte numele ,,Tradiţia" şi atât la Torac - Begheiţi (1992), cât şi la Sîmiai - Locve (1993) apare cu acest titlu în redactarea unui colegiu de redacţie în frunte cu Costa Roşu preşedintele festivalului.

 

SCENA”

Din urmă cu mai bine de 15 ani la Alibunar, periodic, în timpul manifestării ,,Zilele de teatru" ale românilor din Voivodina", apare buletinul acestui festival ,,Scena". Scoasă timp de mai mulţi ani din entuziasmul deosebit şi printr-o abnegaţie aparte a lui Iulian Rista Bugariu, această publicaţie a continuat să apară an de an, şi după încetarea din viaţă a acestui distins om de teatru de la noi. Scena a apărut şi apare şapirografiată cu coperte cartonate şi conţine, de regulă, repertoriul ediţiei date a Zilelor de teatru, distribuţia actorilor, unele portrete ale oamenilor de teatru şi actorilor amatori, recenzii ale spectacolelor prezentate de ansamblurile teatrale, interviuri cu regizori, actorii, scenografii etc., file din trecutul mişcării teatrale din banatul sârbesc şi până la glume şi epigrame la adresa actorilor, regizorilor, scriitorilor, scenografilor etc.

 

BULETINUL CLUBULUI DE TENIS DE MASĂ ,,UNIREA" - UZDIN

Totuşi cea mai bogată activitate gazetărească în satele noastre este la Uzdin. Am amintit apariţia publicaţiei ,,Informaţiile uzdinului", să mai amintim că mai apar Buletinul Clubului de tenis de masă ,,Unirea" între anii 1979 - 1980, (doar două numere) având ca redactor responsabil pe Iova Dalea, iar membrii în redacţie pe Ioniţă Bosică, Todor Lupulescu, Vasile Barbu, Todor Miclea, Eremia Şămanţ şi Gligor Ardelean, lectura a fost făcută de Ion Cazan - Romînu, materialele au fost dactilografiate de Steluţa Giura iar prezentarea tehnică de Martin Jarmotski. Buletinul prezintă activitatea sportivă din această localitate, portrete sportive şi un istoriat al echipei de tenis de masă din Uzdin cunoscută în întreaga ţară.

 

BULETINUL ,,TINERETULUI MUZICAL"

Buletinul ,,Tineretul muzical" este editat de Organizaţia de bază a Tineretului muzical din Uzdin. Apare periodic în anii 1983, 84 şi 85 cu contribuţia lui: Florin Puia, Octavian Şoşdeanu, Dan Dimcea, Vasile Barbu şi Tiberiu Măran. Buletinul abordează problematica şi activitatea acestei organizaţii, acţiunile ei, prezintă informaţii şi noutăţi din lumea muzicii, portrete de cântăreţi şi formaţii de muzică rock, publică poezii rock.

 

BROŞURA ,,SAPTĂMÎNA CULTURII 1"

Broşura ,,Săptămâna culturii 1" apărută la 24-30 august 1975 în editura Uniunii tineretului socialist din Uzdin cu ocazia manifestării culturale cu acelaşi nume, este în fond o primă microantologie literară a condeierilor Uzdineni. Cuprinde 17 condeieri afirmaţi sau pe cale de afirmare şi anume: Floarea Barbu, Sofia Barbu, Florin Ţăran, Ioniţă Bosică, Vasa Barbu, Eugenia Ciobanu - Bălteanu, Otilia Giura, Florina Moldovan, Anuica Motorojescu, Ana - Niculina Sîrbu, Gheorghe Lifa, Petru Dimcea, Todor Creţu, Costa Toader, Anuţa Creţu, Ioţa Vinca şi Sofica Stoia.

Broşura este semnată de membrii de redacţie: Anuţa Creţu, Florin Ţăran, Vasa Barbu, Adam Dalea şi Ioţa Bulic. Redactarea tehnică (la şapirograf) Ionel Bălteanu, Petru Şuboni şi Vasa Barbu iar ilustraţiile au fost făcute de Dorel Dimcea.

 

CUMPĂNA”

,,Cumpăna" este un buletin al cenaclului literar ,,Ion Bălan" al Casei de cultură ,,Doina" din Uzdin. Apare la 1 mai 1985 având ca redactor şef şi responsabil pe Vasile Barbu - director al Casei de cultură, şi membri de redacţie: Gheorghe Lifa, Petru Şoşdean, Ioţa Vinca, Ana Niculina Sîrbu, Florina Vinca, Anicica Barbu, Florin Puia, Pavel Herendici (redactor tehnic) Adam Mezin (ilustrator), Todor Ghertinişan. Acest periodic xeroxat în cca 100 - 150 de exemplare a apărut între anii 1985- 87 în total 11 numere prezentând viaţa culturală şi artistică a uzdinienilor, articole interesante şi portrete ale poeţilor şi prozatorilor din loc, pictorilor, sportivilor etc. Paginile acestui buletin au fost deschise nu numai pentru uzdineni astfel că se publică poezie şi proză atât a condeierilor din Iugoslavia cât şi din România.

 

TIBISCUS

Şi dacă tot am început cu Uzdinul să terminăm cu actualmente cea mai reuşită publicaţie locală care tinde să se extindă tot mai mult şi reuşeşte foarte bine chiar şi în afara graniţelor noastre, este vorba despre ziarul Tibiscus editat de Cenaclul literar ,,Tibiscus" din Uzdin. Primul număr al acestui ziar a apărut în luna august 1990 şi în prezent se află la numărul 24, apare lunar în 1000 de exemplare şi este pus şi pe piaţa din România (Poate unicul ziar de până acum). Redactor şef şi responsabil Vasile Barbu, tehnoredactor: Ionel Stoiţ, lector: Petru Şoşdeanu, redacţia: Viorel Şocardă, Teodor Miclea, Alexandru Oprici, Ioţa Spăriosu, Adam Dalea, Anicica Barbu, Octavian Creţu, Petru Mezin, Florin Ţăran, Teodor Groza, Gheorghe Lifa, Teodor Rămianţ, Valeriu Grosu şi Anişoara Vinca. Colaboratori externi: Trinţu Măran (Viena - Austria), Adriana Răducanu - Iannopoulou (Atena - Grecia), Vanghea Mihany - Stergiu (Skopje - Macedonia), Petru Iancovici (Bor), dr. Radu Păiuşan şi Aurel Turcuş (Timişoara - România) Petru Radu (Detroit - SUA) şi Ionel Stoiţ (Novi Sad).

Apare în format mare, se tipăreşte la Timişoara, şi pe paginile lui se pot citi tot felul de articole interesante din viaţa românilor din Uzdin, Voivodina, Serbia, chiar şi a românilor de pretutindeni. Este un ziar tot mai mult cerut şi tot mai bine gustat de publicul cititor de la noi.

Acest fapt se poate datora numai unui mare sufletist, domnului Vasile Barbu care, cu multa strădanie şi jertfă, se trudeşte ca acest ziar să fie pe placul tuturor.

Ca supliment al acestui ziar mai apar ,,Scărpinatul", periodic de satiră şi umor, ,,Ecologistul", periodic al ecologiştilor uzdineni şi ,,Unirea" periodic al Filialei C. R. I. Uzdin

 

GAZETA DE SELEUŞ”

În anul 1992 apare ,,Gazeta de Seleuş", periodic al Comunităţii cultural instructive Seleuş, redactată de un alt mare sufletist al cuvântului scris de la noi, domnul Dimitrie Miclea ca redactor şef, având ca membri de redacţie pe Mircea Samoilă, Ion Berlovan, Ion Magda, Aurel Manciu, Păun Baba, Virginia Guţu, Antoanela Baba, lector Maria Miclea, prezentarea tehnică Ionel Stoiţ. Revista, în prealabil, tratează viaţa culturală din sat, portretele amatorilor, poeţilor şi prozatorilor. Este bine ilustrată, apare în 2 culori într-un număr de cca 300 de exemplare. Apare periodic după posibilităţile materiale. A avut un calendar foarte interesant pe anul 1993 şi un supliment ,,Gazeta de satiră şi umor" cu textele de la Festivalul de pantomimă monodramă umor şi satiră PANMONUS Seleuş 92.

 

CUVÎNTUL ROMÂNESC”

Periodicul Comunităţii românilor din Iugoslavia ,,Cuvîntul românesc" a început să apară în anul 1990 ca un buletin care prezintă activitatea comunităţii, a filialelor cît şi unele articole şi comentari a evenimentelor importante din ţară. Redactor şef şi responsabil Ion Marcovicean iar membri ai redacţiei: Ioan Baba, Vasile Barbu, Aurel Berlovan, Pavel P. Filip, Traian Todoran, redactor tehnic Ionel Stoiţ.

,,Cuvântul românesc" îşi mai are şi suplimentele sale prin filialele din satele noastre.

 

SATUL 899” - NICOLINŢ

Anul acesta apare ,,SATUL 899" periodic al Comunităţii românilor din Iugoslavia, filiala Nicolinţ. Periodicul satului cu 899 de case aduce pe paginile sale file din trecutul satului, portrete ale artiştilor amatorilor, versurile tinerilor poeţi, albume cu fotografii din trecutul satului etc.

Din colegiul de redacţie fac parte: Eufrozina Greoneanţ, Gheorghe Bosioc, Milan Agadişan, Andrei Turcoane şi Traian Minda, lector Veronica Lăzăreanu, tehnoredactor Ionel Stoiţ.

Primul număr a apărut în martie iar cel de al doilea în noiembrie 1993.

 

FOAIA SIMIAIULUI „- LOCVE

Ca supliment al Cuvîntului românesc apare în preajma Festivalului de folclor şi muzică românească din Voivodina - Republica Serbia, ediţia a XXXIII-a la Locve - Simiai şi ,,Foaia simiaiului" redactată de Pavel Gătăianţ cu contribuţia lui Petru Tomici, Traian Todoran, Slavco Almăjan, Dr. Niţă Frăţilă, Dr. Gligor Popi, Panta Cebzan, Ion Sfera, Florica Ştefan, Nicu Ciobanu şi Timotei Ursu. Pe paginile acestui supliment sânt prezente articole, portrete şi prezentări ale simienţilor din preajma marii manifestări.

 

CUVÎNT ROMÂNESC TORĂCEAN”

Periodic al Comunităţii românilor din Iugoslavia - Filiala Torac este şi ,,Cuvântul românesc torăcean" care apare în anul 1992 redactat de Pavel P. Filip redactor şef şi responsabil, George V. Baloş, George G. Damian, Octavian Viorel Fluture, Vichentie Petrovici şi Flaviu Doru Polverejan. Pe lîngă torăceni pe paginile acestui ziar care de altfel se tipăreşte la Timişoara, sânt prezenţi gazetari şi poeţi din România. Fiecare număr are ceva fermecător ce-ţi atinge sufletul.

 

LITERA”

La Begheiţi - Torac mai apare un ziar periodic al micilor coneieri de la Şcoala elementară ,,Petru Albu" din loc pregătit de Olimpiu Baloş, redactor şef şi responsabil şi redacctorii: Stelian Păunescu, Maria Iorga, Violeta Păunescu, Rodica Petrovici, Branca Beronia, Ion Condan, Laura Iacob şi Sania Iacob. Aici sânt prezente cele mai reuşite lucrări ale elevilor acestei şcoli.

,,Din dragoste pentru frumos, din dragoste pentru slovă scrisă, ziarul nostru periodic am vrea să fie un punct în plasare spre culmi, un pas mic pentru o literatură mare, un izvor de lumină eternă" - aşa scrie pe prima pagină a ,,Literei" şi cred că aceste cuvinte se pot referi la toate publicaţiile locale de la noi.

Să nu uităm faptul că aceste publicaţii sânt scoase fără un sprijin material din partea organelor de stat deci la propria iniţiativă a marilor iubitori pentru slova scrisă care prin mari sacrifici îşi realizează ţelurile nobile pentru meleagurile şi vatra părintească şi tocmai de aceea am considerat să prezint aici în faţa dumneavoastră unele spicuiri din marea câmpie cu roade bogate a Banatului jugoslav, spre a nu fi date uitări.

 

Novi Sad, decembrie 1994

Imagine aleatoare

Timișoara, Parcul Poporului - Bustul Reginei Maria

Sondaj

Sondaj de opinie privind interesul față de istoria recentă a Banatului (1938-1956) - Posibile titluri de cărți:
Română
  • 2196 imagini
  • 4170 articole

Display Pagerank