Enciclopedia Banatului

Български English Français Deutsch  Magyar Română Српски 

BANATERRA (română)

Site-uri partenere

Copyright © 2006-2015. Asociatia Banaterra. Toate drepturile rezervate.

Dunăriţa – Sabanejewia bulgarica

Specie caracteristică apelor mari de şes, trăieşte în locuri liniştite nisipoase sau argiloase, ori între rădăcinile de la mal. 
Corpul său este alungit dar mai robust de cât la câră  (Sabanejewia balcanica).
Coloritul este galben-auriu uneori cu irizaţii violacee. Desenul este format din pete mari pătrate  şi petele mici neregulate. Petele mari dorsale şi laterale sunt relativ rare iar lungimea lor depăşeşte spaţiul dintre ele. Printre acestea se văd câteva pete mici. Pentru a evita confuzia faţă de câră trebuie reţinut că forma corpului la aceasta este foarte alungită iar desenul corpului este format din pete pătrate mai mici. La zvârlugă (Cobitis taenia) desenul lateral este format predominant din linii verticale întrerupte, lateral petele sunt ceva mai late, dar fără a avea formă pătrată.  Ţiparul (Misgurnus fossilis) are desenul lateral format exclusiv din linii orizontale. 
Reproducerea se încheie în luna iunie. Hrana este reprezentată de nevertebrate mici, bentonice, dar şi alge. 
Specie destul de frecventă în apele Begăi la Timişoara. pătrunde rar pe canale mai des pe pârâul Behela.
Statut: specia nu este inclusă
Locaţie: Bega
Situaţie actuală: specie relativ rară

Lucian Pârvulescu - Raport cu privire la fauna de pești, amfibieni și reptile din Timișoara și zonele imediat învecinate

Timișoara, 2009

Sursa: Primăria Timișoara (Direcția de Mediu)

Imagine aleatoare

Sondaj

Sondaj de opinie privind interesul față de istoria recentă a Banatului (1938-1956) - Posibile titluri de cărți:
Română
  • 2196 imagini
  • 4170 articole

Display Pagerank