Enciclopedia Banatului

Български English Français Deutsch  Magyar Română Српски 

BANATERRA (română)

Site-uri partenere

Copyright © 2006-2015. Asociatia Banaterra. Toate drepturile rezervate.

De ce, BANATERRA?

1. De ce, Banaterra?
2. Descrierea scurtă a Proiectului Banaterra
3. Descrierea lungă a Proiectului Banaterra
4. Descrierea căii de accesare a Proiectului Banaterra
5. Modul în care va fi implementat Proiectul Banaterra
6. Cerinţe tehnice pentru accesarea Proiectul Banaterra
7. Motivaţia realizării Proiectului Banaterra

1. De ce, Banaterra?
Simplu. Pentru că Banatul merită cu prisosinţă un asemenea demers. Pentru că a venit vremea să adunăm într-un singur loc date despre oameni şi locuri. Pentru că, „răsfoind“ această posibilă enciclopedie, cei interesaţi să cunoască în ansamblu acest ţinut cu o atât de bogată istorie şi tradiţie. Pentru că, în cele din urmă, cineva tot trebuia să o facă. Port popular românesc din Chizătău - TimisDesigur, orice început este greu. Să te apuci de un asemenea proiect uriaş poate însemna la prima vedere un gest oarecum nebunesc. Am fost întrebaţi de ce nu i-am spus, de pildă, „Enciclopedia Banatului“. Am considerat că ar fi fost prea mult. „BANATerra“ nu va fi o enciclopedie în adevăratul sens al cuvântului, o lucrare întocmită după toate rigorile ştiinţifice. Însă poate fi o posibilă enciclopedie. Şi, cu siguranţă, va fi una multimedia. Unde să puteţi găsi texte, imagini, fişiere audio şi video.
De ce, „BANATerra“? Deoarece am dorit un nume cât mai sugestiv, care, pe de-o parte, să fie deosebit, iar pe de altă parte să fie uşor de reţinut. Şi care să sugereze străinilor ideea de regiune, de ţinut.
Moniom - Caras-Severin - Muzeul etnografic particular al lui Dusan BasistaDe ce, „BANATerra“? Pentru că, în decursul anilor, s-a acumulat despre Banat o cantitate uriaşă de informaţii în formă digitală, care, prelucrată în mod corespunzător, poate deveni utilă. Şi suntem convinşi că mulţi dintre dumneavoastră ne veţi trimite cu titlu gratuit fotografii şi texte despre localităţile în care v-aţi născut şi pe care le iubiţi, prin gestul pe care-l veţi face contribuind la dezvoltarea acestui proiect.
De ce, „BANATerra“? Fiindcă în Uniunea Europeană se pune un mare accent pe valorile regiunilor, iar Banatul se bucură de privilegiul de a avea o serie întreagă de valori. Nu ne-am propus, cel puţin în clipa de faţă, să dăm proiectului o trăsătură transfrontalieră - şi avem aici în vedere Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa, care cuprinde şi Banatul istoric -, ci să construim cu migală ceea ce, cu ajutorul dumneavoastră, poate până la urmă să devină o enciclopedie adevărată.

2. Descrierea scurtă a Proiectului Banaterra
Banat este o regiune istorică cu o identitate bine definită în Europa de Sud-Est, al cărei teritoriu a fost împărţit, în 1919, între România (2/3), Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor (1/3, astăzi în Serbia), şi Ungaria (1%). Aici trăiesc aproape 30 de naţionalităţi, de diferite confesiuni şi culturi. Proiectul Banaterra a fost iniţiat de Asociaţia Proiectul Rastko România din Timişoara, parte a reţelei globale culturale globale Rastko Project (www.rastko.net). La dezvoltarea proiectului contribuie peste 50 de specialişti cu studii medii şi superioare, din toată lumea. Proiectul Banaterra, o posibilă enciclopedie a Banatului istoric, cu informaţii despre oameni şi locuri din Banatul de ieri şi de astăzi, îşi propune: să promoveze culturile naţionalităţilor şi personalităţile acestora; să devină locul de convergenţă naţională, culturală şi confesională pentru toţi locuitorii săi, respectând valorile naţionale şi graniţele politice şi administrative actuale.

3. Descrierea lungă a Proiectului Banaterra
Banat este o regiune istorică cu o identitate bine definită în Europa de Sud-Est, ale cărui graniţe naturale sunt râurile Mureş şi Tisa, fluviul Dunărea şi Culoarul Timiş-Cerna. Aici trăiesc aproape 30 de naţionalităţi diferite, de diverse confesiuni şi aparţinând mai multor culturi. În decursul istoriei, regiunea s-a aflat sub administraţia Ungariei, Austriei şi Imperiului Otoman. Aici, îndeosebi în timpul administrării de către Imperiul Habsburgic, economia a luat un deosebit avânt, regiunea devenind una a experimentelor. Ca atare, s-au consemnat multe premiere regionale, naţionale, europene şi chiar mondiale.
Banatul istoric însuma o suprafaţă de 28526 km2. În 1919, după Primul Război Mondial, la împărţirea regiunii, României i-a fost atribuită o suprafaţă de 18 966 km2 (aproximativ 2/3 din total), Regatului Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor 9 276 km2, (aproximativ 1/3 din total, astăzi în Serbia), iar Ungariei 284 km2 (aproximativ 1% din total).
Proiectul Banaterra, o posibilă enciclopedie a Banatului istoric, cu informaţii despre oameni şi locuri din Banatul de ieri şi de astăzi, îşi propune: să promoveze culturile naţionalităţilor şi personalităţile acestora; să repună în circuitul valorilor bănăţene, europene şi mondiale documente şi imagini din Banatul de ieri şi de astăzi; să (re)dea Banatului identitatea şi respectul pe care le merită în Uniunea Europeană a regiunilor; să devină locul de convergenţă naţională, culturală şi confesională pentru toţi locuitorii săi, respectând valorile naţionale şi graniţele politice şi administrative actuale.

4. Descrierea căii de accesare a Proiectului Banaterra
De pe indexul general al www.banaterra.eu se alege limba de navigare cunoscută de internaut. Fiecărui sector naţional îi corespunde un drapel. Conţinuturile sectoarele naţionale nu sunt identice. Ele cuprind ceea ce este mai reprezentativ pentru naţiunea respectivă în Banatul istoric (localităţi, personalităţi, obiceiuri, tradiţii etc.).

5. Modul în care va fi implementat Proiectul Banaterra
Se identifică deţinătorii/posesorii de documente şi imagini vechi şi noi despre oameni şi locuri din Banat. Acolo unde este cazul, se solicită acordul în scris al deţinătorilor de copyright, pentru respectarea legislaţiei în vigoare. Lucrările se scanează şi se prelucrează în funcţie de specificul particular (recunoaşterea literelor, prelucrarea imaginilor etc.). Se continuă identificarea persoanelor care doresc şi pot să se implice concret, pe bază de voluntariat, la munca de arhivare digitală pe www.banaterra.eu. Aspectele de ordin tehnic se discută prin grupul de discuţii.
Se identifică persoanele care pot ajuta proiectul în calitate de administratori.
Se anunţă în mass-media locală şi naţională (în România, Serbia, Ungaria, Germania, Austria etc.) acele probleme care prezintă interes multinaţional.
Accesul on-line este gratuit.
Conţinutul digital al Proiectului va fi diseminat şi prin intermediul DVD, în totalitate sau pe limbi ori grupe de limbi, cu vânzare on-line sau prin magazine.

6. Cerinţe tehnice pentru accesarea Proiectul Banaterra
Proiectul Banaterra poate fi accesat pe Internet la adresa www.banaterra.eu, browser-ul indicat fiind Internet Explorer. Resursele minime ale computerului: Pentium III sau similar, memorie – 128 Mb RAM, placă grafică de putere medie, placă audio, Windows MP sau versiuni ulterioare. În cazul accesării prin DVD, este necesar un lector DVD.

7. Motivaţia realizării Proiectului Banaterra
Proiectul Banaterra a fost iniţiat pentru:
- a facilita apropierea dintre oameni, dintre exponenţii etniilor care trăiesc în Banat;
- cunoaşterea istoriei şi culturii fiecărei naţionalităţi în parte;
- a reduce asperităţile mai mari sau mai mici existente în prezent;
- a aduce la lumină tot ceea ce este mai reprezentativ pentru fiecare etnie în parte;
- a face cunoscute lumii acele elemente care au permis în Banat armonia interetnică;
- a salva de la uitare toate valorile spirituale, prin repunerea în circuit a documentelor, imaginilor, cărţilor etc. care, altfel, nu ar beneficia de publicitate şi nu ar ajunge la cunoştinţa opiniei publice;
- cunoaşterea anumitor lucruri din puncte de vedere diferite;
- favorizarea prin cunoaştere a diferitelor domenii de activitate în zona Europei de Sud-Est;
- relansarea turismului în Banatul istoric;
- revitalizarea legăturilor între creatori etc.

Imagine aleatoare

Duleu, sigiliul localităţii

Sondaj

Sondaj de opinie privind interesul față de istoria recentă a Banatului (1938-1956) - Posibile titluri de cărți:
Română
  • 2196 imagini
  • 4170 articole

Display Pagerank