Enciclopedia Banatului

Български English Français Deutsch  Magyar Română Српски 

BANATERRA (română)

Site-uri partenere

Copyright © 2006-2015. Asociatia Banaterra. Toate drepturile rezervate.

Claudiu, Călin - Biserica Greco-Catolică „Nașterea sfintei Fecioare Maria" din cartierul Fabric (demolată cca. 1905)

 

Primul lăcaş de cult român unit cu Roma, greco-catolic, din Timişoara a fost ridicat, conform datelor cunoscute până acum, în anul 1771. Despre această biserică, situată în cartierul Fabric (aproximativ în locul actualului magazin „Ciclop"), nu departe de vechea biserică romano-catolică (azi, greco-catolică), se ştie că era din piatră (sau mai probabil din cărămidă arsă, temeinic ridicată). Era de mici dimensiuni, cu un turn, fiind închinată „Naşterii Sfintei Fecioare Maria". Pe lângă biserică mai exista şi o casă parohială, ridicată în anul 1776, din care o parte servea preotului, iar o altă parte servea cantorului. În turnul bisericuţei, care avea un coif relativ înalt, cu o interesantă formă de ceapă, unic în oraş, se mai aflau în anul 1903 două clopote: unul, mai mare, din 1799 şi returnat în 1842 pe spesele primăriei Timişoarei (având inscripţia: Campana haec ante 43 annorum impensis Patroni A. Magistratus pro. Gr. Cath. Ecclesia Fabricensi in honorem B.M.V. refusa est Fabricae 28 Febr. 1842), precum şi unul mai mic, din 1851 (având inscripţia: Acésta campană întru onórea Sântei Mariei Născ. de Dumnedeu, cu cheltuiala Bisericei gr. cat. române a Fabricului s'a tornat. Temesvar în an. 1851). Tot prin 1903 este atestată aici existenţa în uzul liturgic a unui frumos potir din argint, cu cupă aurită, lucrat artistic, având drept elemente de decor capete de heruvimi şi reliefuri redând scene din patimile Domnului.

Biserica a fost binecuvântată şi dată în folosul cultului şi al comunităţii în 1771, de către călugărul Alexandru Mureşan, din ordinul bazilienilor (ordin specific Bisericii Greco-Catolice) şi de preotul loan din Chesinţ. Parohia, ca şi instituţie ecleziastică proprie, a fost înfiinţată în 1735, când Petroniu Popovici, preot hirotonit la Muncaci, a fost instalat aici de către episcopul romano-catolic Adalbert von Falkenstein, de el depinzând canonic, pe atunci, şi uniţii timişoreni. Problema ridicării bisericii s-a pus încă din 1737, dar din lipsa banilor şi datorită numărului mic de credincioşi, planul a fost tărăgănat multă vreme. În 1738 parohia a fost „sistemisată“ adică au fost stabilite veniturile, în bani sau produse, din partea autorităţilor locale, pentru preotul comunităţii. Ulterior, începând din 1780, odată cu momentul în care Timişoara a devenit oraş liber crăiesc, veniturile au fost restabilite şi îmbunătăţite, alocându-se un venit propriu şi cantorului.

Despre destinul acestui lăcaş de cult se ştiu, în general puţine. În anul 1903 biserica exista. În 1905 vechea biserică romano-catolică a fost dăruită comunităţii greco-catolice, deoarece credincioşii ritului latin îşi construiseră o biserică nouă, monumentală, cunoscută sub numele de „Millennium". Se pare că undeva între 1903-1905 vechea bisericuţă greco-catolică, după unele surse, ar fi ars, iar după altele, ar fi fost preluată de primăria oraşului Timişoara şi demolată, în zonă executându-se lucrări edilitare de lărgire a străzii.

Din volumul: Matei Barbu - Timișoara - Biserici și temple / Kirchen und Tempel / Churches and Temples

Imagine aleatoare

Baranda - Biserica ortodoxă sârbă și str. Zebits István

Sondaj

Sondaj de opinie privind interesul față de istoria recentă a Banatului (1938-1956) - Posibile titluri de cărți:
Română
  • 2196 imagini
  • 4170 articole

Display Pagerank