Enciclopedia Banatului

Български English Français Deutsch  Magyar Română Српски 

BANATERRA (română)

Site-uri partenere

Copyright © 2006-2015. Asociatia Banaterra. Toate drepturile rezervate.

Cernicova, Mariana - Universul mediatic timişean - Cronologie

 1921. Timişoara: apare publicaţia în limba sârbă Glasnik (Vestitorul). În perioada 1972 – 1991 a apărut sub denumirea Bilten srbskog pravoslavnog vikariata u Temišvaru (Buletinul vicariatului ortodox sârb din Timişoara), revenind, în 1991, la denumirea Glasnik (Vestitorul).

1929. Timişoara: apare ziarul Vestul. Îşi încetează apariţia în 1946. Reapare în martie 1990, dar îşi sistează apariţia în septembrie 1990. Din 2007 apare ca ziar exclusiv online (www.vestul.ro). 
1932. Timişoara: apare revista  Vrerea. Seria nouă apare în august 1995. Revista îşi încetează apariţia în 2000. 
1933. Timişoara: apare Temisvarski vesnik (Mesagerul timişorean).  Îşi sistează apariţia în 1947. Reapare în 2008, sub titlul Novi temisvarski vesnik (Noul mesager timişorean).
1934, august, 15. Comloşu Mare: apare primul număr din seria I a revistei Suflet Nou. Seria a II-a apare în perioada 1970 – 1989. La 15 ianuarie 1993 apare primul număr al seriei a IV-a.
1957. Timişoara: apare publicaţia cultural-literară Novi Život (Viaţă nouă),  care reia tradiţia interbelică a revistei-almanah de limba sârbă Život (Viaţa) (1936, 1937). În 1967 revista îşi schimbă denumirea, devenind Kniževni život (Viaţa literară).
1957. Timişoara: apare cotidianul în limba germană Die Wahrheit (Adevărul). În anul 1968, denumirea acestuia se schimbă în Neue Banater Zeitung (Noul Ziar Bănăţean). În 1993, ziarele Neuer Weg (ziar central în limba germană), Neue Banater Zeitung şi Karpatenrundschau (ziar al saşilor transilvăneni, publicat la Braşov) s-au reunit sub denumirea Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien. Publicaţia Banater Zeitung  devine supliment săptămânal al ziarului Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien.
1965, mai, 5. Timişoara: începe să emită Studioul teritorial de radio Timişoara. Şi-a întrerupt activitatea la 12 ianuarie 1985 şi a reluat-o la 22 decembrie 1989.
1972.    Timişoara: apare revista literară Orizont.
1973. Timişoara: apare magazinul literar Paradox.
1973. Timişoara. În urma fuzionării publicaţiilor studenţeşti din Timişoara, apare revista Forum studenţesc.
1977. Făget: apare publicaţia  Caiet literar-artistic. Ultima apariţie – 1997.
1981. Timişoara: apare Calendarul Arhiepiscopiei Timişoarei.
1981. Timişoara: apare magazinul literar Helion.
1986. Timişoara: apare publicaţia Biblioteca Nova.
1989, decembrie, 22. Timişoara: apare, pe structura fostului cotidian judeţean Drapelul roşu,  cotidianul Luptătorul bănăţean. În 4 ianuarie 1990 îşi schimbă denumirea, devenind Renaşterea, iar din 5 ianuarie 1990, www.renasterea.ro) ">www.renasterea.ro) ">Renaşterea bănăţeană.
1989, decembrie, 24. Timişoara: începe să emită  Televiziunea Liberă Timişoara (TLT).   În toamna anului 1990, în urma reorganizării, TLT s-a transformat în TVT ’89. TVT ’89 funcţionează până în 1998, când Consiliul Naţional al Audiovizualului i-a retras licenţa de transmisie.
1989, decembrie, 27. Timişoara: apare ziarul social-cetăţenesc Victoria. După 10 numere apărute neregulat, ziarul îşi încetează apariţia (martie 1990).
1990, ianuarie, 1. Timişoara: apare Altarul Banatului, continuatoarea revistei cu acelaşi nume, apărută în 1944. În perioada 1947 – 1990 publicaţia s-a intitulat Mitropolia Banatului.
1990, ianuarie. Timişoara: apare cotidianul Curier sportiv bănăţean.
1990, ianuarie, 5. Timişoara: apare ziarul dr limba sârbă Naša reč (Limba noastră), pe structura cotidianului Banatske novine (Foaia bănăţeană).
1990, ianuarie, 11. Timişoara: apare ziarul în limba bulgară Naša glas (Glasul nostru).
1990, ianuarie, 23. Timişoara: apare Gazeta de Vest. Gazeta de Vest  ia fiinţă pe structura publicaţiei Forum studenţesc, fiind organul de presă al Societăţii tinerilor gazetari, constituită la 16 ianuarie 1990. Gazeta de Vest îşi încetează apariţia în 1999. 
1990, ianuarie, 23. Timişoara: apare ziarul Timişoara.  
1990, ianuarie, 28. Timişoara: apare ziarul Dialog liberal. Îşi sistează apariţia în 1992.
1990, februarie, 3. Timişoara: apare săptămânalul Sindicatul bănăţean. Ultimul număr apare la 28 februarie 1990.
1990, februarie, 11. Timişoara: apare săptămânalul Agenda.
1990, februarie, 12. Timişoara: apare revista Pardon. Revista publică mai multe suplimente: Autograful infractorului,Linia întâi peron, Fotbal club CFR, Colombo, Cine poate oase roade, Debila comedie, Regal la clubul liberal, Păsări de noapte.
1990, februarie, 16. Timişoara: apare revista Anabasis. Încetează să apară în 1991. Revista publică suplimentul Hobby Magazin.
1990, februarie, 21. Timişoara:    apare ziarul săptămânal Contact.
1990, februarie, 24. Timişoara: apare periodicul Amicul public nr. 1.
1990, februarie, 24. Timişoara: apare ziarul săptămânal Strada.
1990, februarie. Timişoara: apare ziarul Timpolis.
1990, martie. Timişoara: apare ziarul Citadela.
1990, martie, 2. Făget: apare Gazeta Făgetului  (serie nouă).
1990, martie. Timişoara: apare revista Mozaic. Revista încetează să apară în decembrie 1990.
1990, martie. Timişoara: apare ziarul V. Încetează să apară după opt numere, schimbându-şi denumirea în Alternativa.
1990, aprilie, 10. Timişoara: apare ziarul Fapta bănăţeană.
1990, aprilie, 15. Timişoara: apare publicaţia  Învierea.
1990, aprilie, 19. Timişoara: apare singurul număr al publicaţiei „20”.
1990, aprilie, 21. Timişoara: apare revista de literatură, artă şi cultură Meridianul Timişoara. Revista apare până în martie 1994.
1990, aprilie, Timişoara: apare săptămânalul social-politic Revoluţia.
1990, aprilie. Timişoara: apare singurul număr al ziarului Clepsidra, supliment al publicaţiei Citadela.
1990, mai. Timişoara: apare revista Anotimpuri.
1990, mai. Timişoara: apare publicaţia independentă Scandal.
1990, mai. Timişoara: apare revista de educaţie sentimental-morală  Ea & El.
1990, mai, 4. Timişoara: apare Gazeta de Timişoara.
1990, mai. Timişoara: apare publicaţia  Primăria. Apar trei numere: mai, iunie, iulie. 
1990, iunie, 1. Timişoara: apare săptămânalul Publitim.
1990, iunie, 7. Timişoara: apare ziarul săptămânal EcoBanat.
1990, iunie, 11. Timişoara: un grup de iniţiativă format din ziarişti ai redacţiilor Timişoara, Gazeta de Vest şi Dialog liberal au constituit Uniunea ziariştilor democraţi din Timişoara. 
1990, iunie, 20. Lugoj: apare ziarul Redeşteptarea.
1990, iunie. Timişoara: apare periodicul Alternativa.
1990, iunie. Timişoara: apare, pe timpul desfăşurării Campionatului Mondial de fotbal din Italia (1990) publicaţia  Ciao Italia.
1990, iunie. Timişoara: apare jurnalul El şi Ea, supliment al revistei Dreptul la timp.
1990, iulie, 2. Timişoara: din iniţiativa publicaţiilor Timişoara, Gazeta de Vest şi Agenda s-a constituit Cartelul de Presă TIMPRESS, la care s-au afiliat 28 de publicaţii. La adunarea generală a membrilor, în 23 iulie 1990, denumirea s-a schimbat în Uniunea Presei Timişorene (UNIPRESS). La reuniunile UNIPRESS au participat reprezentanţi ai publicaţiilor: Ea şi El, Fapta bănăţeană, Pardon, Paradox, Ecologistul, Mozaic, Contact, Cocktail Enigma, Ecou 17, Dialog Liberal, Mutulică, Amicul public, Citadela, Glasul Romilor, Noaptea, Banatul, Gazeta de Vest, Strada, Râsu’ Plansu’, Timişoara, Vestul, Renaşterea bănăţeană, Eco Banat, Agenda, Revoluţia, RET, Drapelul (Lugoj), Timpolis, Viaţa Economică Bănăţeană.
1990, septembrie, 9. Timişoara: apare singurul număr al ziarului Alba/Neagra.
1990, septembrie. Timişoara: apare ziarul Banatul, editat de Frontul Democrat Român. 
1990, septembrie. Timişoara: apare Sport (septembrie 1990 – mai 1991), care devine Sport Vest (decembrie 1991 – decembrie 1994). Din ianuarie 1995 Sport Vest devine Fotbal Vest.
1990, octombrie, 15. Timişoara: apare singurul număr al revistei Club T.
1990, octombrie. Timişoara: apare Memento. De la numărul 39 Memento  devine supliment al ziarului Timişoara  şi se distribuie împreună cu acesta.
1990, noiembrie. Timişoara: apare săptămânalul Accent.
1990, noiembrie 2. Timişoara: apare săptămânalul Mercur.  
1990. Timişoara: apare singurul număr al revistei de satiră şi umor Cine poate oase roade.
1990. Timişoara: apare revista de rebus Cocktail Enigma.
1990, decembrie, 1. Timişoara: apare Curierul Banatului.
1990, Timişoara: apare singurul număr al publicaţiei Debila comedie, supliment de satiră şi umor al revistei Pardon.
1990. Timişoara: apare revista de cultură Dreptul la timp. Revista îşi sistează apariţia după trei numere.
1990. Timişoara: apare ziarul Ecologistul. Publicaţia îşi încetează apariţia după şase numere. 
1990. Timişoara: apare revista creştină Elim.
1990. Timişoara: apare publicaţia de limba maghiară Érted szól (Pentru voi).  
1990. Timişoara: apare revista culturală în limba maghiară Ezredvég (Sfârşit de mileniu). După patru numere, revista îşi încetează apariţia (1996).
1990, decembrie. Timişoara: apare săptămânalul Gazeta de Vest Prim. Apar şase numere (decembrie 1990 – februarie 1991). 
1989, decembrie, 29. Timişoara: apare ziarul Zvonul.
1990. Timişoara: apare ziarul Inamicul public nr. 1.
1990. Timişoara: apareperiodicul de satiră şi umor Merci, pardon, scuzaţi. Revista îşi încetează apariţia după nouă numere.
1990. Timişoara: apare revista de divertisment Mutulică.
1990. Timişoara: apare O glaso ăl romengo (Glasul romilor). Apar   trei numere.
1990. Timişoara: apare revista Rock Info. Într-un interval de şase luni sunt publicate trei numere.
1990. Timişoara: apare periodicul de cultură şi educaţie erotică Sărutul.
1990. Timişoara: apare revista Tim 17. Revista încetează să apară după câteva numere.
1990. Timişoara: apare publicaţia Viaţa economică bănăţeană (VEB).
1990. Timişoara: apare ziarul Universul. Îşi sistează apariţia după patru numere.
1990. Timişoara: apare ziarul creştin în limba maghiară Üdvüzenek (Mesajul mântuirii).
1990. Lugoj: apare revista Harul, revistă a Comunităţii Bisericilor Creştine Baptiste Timişoara.
1990. Timişoara: începe să emită TVT 89,  care este continuatoarea Televiziunii Libere Timişoara (TLT). A funcţionat până în 1998, când Consiliul Naţional al Audiovizualului i-a retras licenţa de emisie. TVT 89 şi-a reluat activitatea în septembrie 2008.
1991, ianuarie, 26. Timişoara: apare magazinul de divertisment în limba maghiară Bagoly (Bufniţa), supliment cu apariţie independentă al publicaţiei Temesvári új szó. Apar trei numere. 
1991, februarie. Timişoara: apare publicaţia social-cetăţenească Foaia bănăţănilor.
1991, februarie. Timişoara: apare singurul număr al revistei de bandă desenată Strada copiilor. A fost încorporată în cotidianul Renaşterea bănăţeană ca supliment săptămânal, sub denumirea de Strip Top (1991 – 1994) şi, ulterior, în Vest Matinal (1994 – 1995).
1991, februarie, 1. Timişoara: apare Timişoara Magazin
1991, aprilie, 1. Timişoara: apare revista Banat Business.
1991, iunie. Timişoara (România) şi Szeged (Ungaria): apare publicaţia   Délvilág es Temesvári Új Szó (Lumea Sudului şi Cuvânt nou timişorean. Şi-a sistat apariţia în 1995.
1991, septembrie, 1. Apare ziarul politic Argument. Îşi sistează apariţia după câteva numere.
1991, decembrie. Timişoara: apare ziarul Sport Vest. Îşi încetează activitatea în decembrie 1994.
1991. Timişoara: apare periodicul politic-social-cultural Cuvânt românesc.
1991. Timişoara: apare revista vânătorilor,  Diana.
1991. Timişoara: apare singurul număr al publicaţiei Plus şi minus – magazin.
1991. Timişoara: apare ziarul Senzual, supliment al revistei Sărutul. Sunt publicate două numere.
1991. Timişoara: apare revista Super-sexshow. Sunt publicate două numere.
1992, mai, 8. Timişoara: apare ziarul  de atitudine politică Adio, tovarăşi!  
1992, mai. Timişoara: apare Vest Info. Până în 1998 a apărut ca săptămânal independent. Din 1999 este inclus, ca supliment, în Heti Új Szó.
1992, august. Timişoara: apare publicaţia  Glasul maselor. Au apărut câteva numere.  
1992, decembrie. Timişoara: apare revista de istorie şi cultură Clio. Revista îşi încetează apariţia în decembrie 1994. Publicarea revistei reîncepe în anul 2000.
1992. Timişoara: începe să emită Televiziunea Timişoara 1 (TVT 1). Televiziunea Timişoara 1 s-a desprins, în 1992, din  Televiziunea Liberă Timişoara. TVT 1 şi-a încheiat activitatea la 31 martie 1995.
1992. Timişoara: apare revista A şti pentru a ajuta. Revista îşi încetează apariţia în 1995.
1992. Timişoara: apare Almanahul Banatului. Publicaţia reia tradiţia  Almanahului Banatului din perioada 1929 – 1933.
1992. Timişoara: apare ziarul Credinţă şi lege. Publicaţia îşi încetează apariţia după 8 luni.
1992. Timişoara: apare Curierul creştin.  Îşi sistează apariţia la 20 mai 1993.
1992. Timişoara: apare ziarul   Timişoara – mon amour.  Apar două numere.
1992. Timişoara: apare revista  Timşah.
1992. Timişoara: apare publicaţia Autograful infractorului.  Şi-a sistat apariţia în 1995.
1993. februarie, 4. Timişoara: apare ziarul de limba germană Banater General Anzeiger (Informaţia generală din Banat). Îşi încetează apariţia după cinci luni.
1993, februarie. Cenad, jud. Timiş: apare ziarul Cenăzeanul.
1993, martie. Timişoara: apare publicaţia Top Auto. Îşi încetează apariţia în mai 1994.
1993, noiembrie, 10. Timişoara: apare Banater Zeitung (Ziarul bănăţean),  supliment al ziarului Allgemeine Deutsche Zeitung). Publicaţia editează suplimentul Pipatsch (Floare de mac) în dialectul şvăbesc vorbit de germanii din Banat .
1993, noiembrie. Timişoara: apare revista culturală Orient latin.
1993. Timişoara: apare revista Agricultura Banatului.
1993. Timişoara: apare revista Banatul cultural la puterea N.
1993. Timişoara: apare Jurnalul de Timiş. Au apărut 43 de numere.
1993. Timişoara: apare revista Literaturna miselj  (Gândul literar), organ al minorităţii bulgare din Banat.
1993. Giroc, jud. Timiş: apare revista  Lumina satului.
1993. Timişoara: apare Reporter plus. Publicaţia îşi sistează apariţia după 11 numere.
1993. Timişoara: apare revista culturală Timisiensis.
1993. Timişoara: apare publicaţia  Timişoara Internaţional. Îşi sistează apariţia în 2007.
1994, mai, 1. Timişoara: începe să emită TV „Europa Nova” (TEN) – Timişoara.
1994, mai, 1. Timişoara: începe să emită  Teleuniversitatea (TeleU).
1994, mai. Timişoara: apare revista  Banatul. Îşi încetează apariţia în 1995.
1994, august, 14. Lugoj: începe să emită Radio Europa Nova.
1994, august, 17. Lugoj: începe să emită Televiziunea Europa Nova, devenită ulterior TEN.  
1994, octombrie, 17. Timişoara: începe să emită  TVR Timişoara.
1994, octombrie, 27. Timişoara: apare ziarul Bursa de mărfuri. Îşi sistează apariţia după câteva numere.
1994, octombrie. Timişoara: apare publicaţia culturală Argonauţii. În octombrie 1998 devine supliment al revistei studenţeşti Tibiscus.
1994, decembrie. Timişoara: apare ziarul în limba maghiară Heti új szó (Cuvânt nou săptămânal). Denumirile anterioare: Szabad szó (până la 22 decembrie 1989), Temesvári új szó  (23 decembrie 1989 – 24 decembrie 1994).
1994, decembrie. Făget: apare publicaţia social-culturală Făgeţeanul. Şi-a sistat apariţia.
1994. Timişoara: apare revista studenţească Răspândacu’ tehnic.
1994. Timişoara: apare Almanah Agenda.
1994. Timişoara: apare revista Anotimpuri literare.
1994, Timişoara: apare cotidianul Vest Matinal. A încetat să apară în 1995.
1995, ianuarie, 1. Timişoara: apare revista culturală Heliopolis.
1995, ianuarie, 24. Timişoara: începe să emită postul local Radio Vest. Inaugurarea oficială are loc la 8 martie 1995. Ulterior, a devenit West City Radio.Emisiunile pot fi ascultate şi pe Internet, la www.westcityradio.ro
1995, martie. Jimbolia, jud. Timiş:  apare ziarul Habitat. Şi-a încetat apariţia.
1995, martie, 17. Timişoara: apare cotidianul Realitatea bănăţeană – Paralela 45. Şi-a sistat apariţia în decembrie 1996.
1995, aprilie 1. Timişoara: începe să emită  TV „Analog”.
1995, aprilie, 21. Lugoj: se înfiinţează Liga Tinerilor Jurnalişti.
1995, iulie, 22. Timişoara: începe să emită Radio Europa Nova. La 1 octombrie 2007, Radio Europa Nova a devenit Activ EFEM Timişoara.
1995, iulie. Timişoara: apare revista Via Europa. Revista încetează să apară după 8 numere.
1995, august, 15, Timişoara: postul de televiziune TVT’89 îşi reia activitatea.
1995, octombrie, 17. Timişoara: începe să emită postul creştin de radio Vocea speranţei.
1995, Timişoara: se înfiinţează Asociaţia Presei Timişorene (APT).
1995. Timişoara: apare revista Timpolis. Integrame de week-end.
1995. Timişoara: apare Foaia Alianţei Civice. Foaia Alianţei Civice  a avut două serii. Prima serie apare în perioada 1995 – 1998. Numărul 1 (14) al celei de-a doua serii vede lumina tiparului în 14 iunie 1999.
1995. Timişoara: apare cotidianul Jurnal bănăţean. Şi-a încetat apariţia. În locul său apare Timiş Expres.
1995. Timişoara: apare revista Context. Revista îşi încetează apariţia în 1997.
1995. Jimbolia: apare Observatorul de Jimbolia, care în martie 2002 devine Noul observator. Noul observator  îşi încetează apariţia în septembrie 2002. O încercare de a relua activitatea celor două publicaţii se materializează în apariţia pentru scurt timp a publicaţiei bilunare Jimbolianul (până în 2003).
1996, februarie 20. Timişoara: începe să apară publicaţia digitală multilingvă Banat Media.
1996, februarie, 23. Timişoara: începe să emită Radio Vocea Evangheliei.
1996, aprilie, 18-20. Timişoara: are loc prima ediţie a Zilelor presei bănăţene, organizată de Asociaţia Presei Timişorene.
1996, mai. Timişoara: apare revista  Orizonturi universitare.
1996, octombrie, 26. Timişoara: apare cotidianul  Agenda zilei. Îşi sistează apariţia la 31 martie 2009.
1996, octombrie. Timişoara: apare publicaţia Pistrui. Săptămânal de râsul lumii. Îşi sistează apariţia în noiembrie 1997.
1996. Timişoara: apare singurul număr al revistei Eco Nera 96.
1996. Timişoara: apare periodicul Învăţătorul. Şi-a încetat activitatea.
1996. Lugoj: apare săptămânalul  Actualitatea.
1996. Făget: apare revista La curţile dorului.
1997, ianuarie, 6. Timişoara: apare cotidianul Realitatea. Îşi sistează apariţia la 11 iulie 1998. 
1997, ianuarie. Timişoara: apare revista Tinerii & Mediul. Îşi sistează apariţia în martie 1998.
1997, februarie. Timişoara: apare revista Turism în Banat. În 2002 şi-a schimbat denumirea, devenind  Pro natura. Turism în Banat.
1997, aprilie, 4-6. Timişoara şi Valea lui Liman (jud. Timiş): are loc o nouă ediţie a Zilelor presei bănăţene. Cu acest prilej, în urma întâlnirii redactorilor-şefi ai publicaţiilor independente din Banatul românesc şi ai celor româneşti din Banatul iugoslav se constituie Consiliul Consultativ al publicaţiilor independente din Banatul românesc şi din Banatul Iugoslav . La Consiliul Consultativ au participat, din Banatul românesc: Argonauţii, Făgeţeanul, Foaia Oraviţei, Redeşteptarea, Renaşterea bănăţeană, Agenda, Orient latin, Timpul, Observator de Jimbolia, Anotimpuri literare, Heliopolis, La curţile dorului. Banatul sârbesc a fost reprezentat de: Libertatea, Tinereţea, Bucuria copiilor, Buricul pământului, Cuvânt românesc, Unirea, Foaia bobocilor, Satul 889, Sarcia, Cuvânt românesc torăcean, Tibiscus, Săcălazul strămoşesc(duplex România – Serbia).1997, mai. Timişoara: apare numărul unic al revistei Plus, supliment de modă al revistei Viaţa economică bănăţeană.
1997, octombrie 11. Timişoara: TVR Timişoara organizează prima competiţie regională românească din domeniul audiovizualului, concursul Tele Vest.
1997, decembrie. Timişoara: apare publicaţia Copita, supliment al cotidianului „Realitatea”. Ulterior, devine revistă independentă. În 1999 îşi schimbă denumirea în EuroCopita.
1997. Timişoara. Începe să emită  TV „Analog Plus”.
1997. Timişoara: apare revista  A treia Europă. Revista îşi încetează apariţia în 2002.
1997. Timişoara: apare publicaţia  Anunţul de Timişoara. Şi-a sistat apariţia. 
1997. Timişoara: apare publicaţia de atitudine politică Cuget social-democrat.
1997. Timişoara: apare almanahul în limba maghiară Mindenki Kalendáriuma (Calendarul pentru toţi).
1997. Timişoara: apare Monitorul primăriei municipiului Timişoara.
1998, februarie, 17. Timişoara: începe să emită Radio 21.
1998, septembrie. Timişoara: apare ziarul Realitatea sportivă de luni. În aprilie 1999 ziarul devine parte componentă a publicaţiei EuroCopita, iar în septembrie 1999 îşi încetează apariţia.
1998, martie, 21. Timişoara: apare revista culturală Coloana infinitului.
1998, octombrie. Timişoara: apare revista în limba esperanto. Es-to. Oficiala informilo de Esperanto-movedo en Rumanio.
1998, octombrie, 28. Timişoara: apare versiunea în limba română a publicaţiei Euro Trio, revistă a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa editată în limbile maghiară, română şi sârbă. Revista şi-a sistat apariţia după câteva numere.            
1998, octombrie, 28. Timişoara: apare versiunea în limba română a revistei Euro Trio. Şi-a sistat apariţia în 1999. Din anul 2000 locul său a fost luat de revista  Euro Regio.
1998, decembrie, 22. Timişoara: începe să emită  Radio Kiss FM.
1998, decembrie, 24. Timişoara: începe să emită postul Radio Analog.
1998, decembrie. Timişoara: apare revista studenţeascăTibiscus. Revista publică şi suplimentul cultural Argonauţii.
1998. Timişoara: începe să emită Radio Total.  
1998. Timişoara: apare almanahul Apă vie, almanah al tuturor românilor.
1998. Timişoara: apare revista Ariergarda.
1998. Giroc: apare ziarul Dialog cu cetăţenii.
1998. Timişoara: apare ziarul Generaţia Contra. Ziarul încetează să apară în 1999.
1998. Timişoara: apare revista studenţească Tempo. Îşi încetează apariţia în anul 2000.
1998. Timişoara: apare revista  Timişoara. Ce? Unde? Când?
1999, ianuarie, 19. Timişoara: apare revista pescarilor, Somnul.
1999, februarie. Dumbrăviţa: apare revista  Ferma.
1999, februarie. Lugoj: apare revista de limba maghiară Lugosi Hirmondo (Informaţii lugojene).
1999, martie, 1. Timişoara: apare cotidianul Ziua de Vest.
1999, martie. Timişoara: apare publicaţia Regal la clubul liberal, supliment al revistei Pardon.
1999, aprilie. Timişoara: apare revista de opinie ecologistă Alternative. Au apărut câteva numere.
1999, aprilie. Timişoara: apare singurul număr al revistei literar-artistice Oblique.
1999, mai, 1. Timişoara: apare ziarul politic Atitudini. Îşi încetează apariţia după câteva numere.
1999, mai. Timişoara: se constituie Fundaţia Vest pentru Jurnalism regional şi euroregional (FVJ).
1999, iunie, 8. Timişoara: apare cotidianul Prima oră. Îşi sistează apariţia la 19 aprilie 2006. 1999, iunie. Timişoara: apare ziarul Agricultorul.
1999, iunie. Timişoara: apare revista de satiră politică EuroCopita. Denumirea anterioară: Copita. A apărut timp de şase luni.
1999, iunie. Timişoara: apare revista studenţeascăGeneraţia viitoare.
1999, iunie. Timişoara: apare revista Strada. Îşi încetează apariţia în 2004. 
1999, august. Timişoara: apare revista Lumea medicală.
1999, octombrie, 29. Timişoara: apare săptămânalul  Focus Vest.
1999, noiembrie, 27. Timişoara: apare revista culturală Contur. Îşi încetează apariţia după câteva numere.
1999, noiembrie. Timişoara: apare publicaţia studenţească Agent 037. Îşi încetează apariţia după şase numere.
1999, decembrie. Timişoara: apare săptămânalul Puterea a 4-a. Şi-a sistat apariţia.
1999. Timişoara: apare săptămânalul Constructorul.
1999. Timişoara: apare săptămânalul de informaţii şi statistică Sport Tim.
1999. Timişoara: apare publicaţia Opinii. Editor: Corpul 5 de Armată „Gl. Ion Dragalina”. Publicaţia îşi întrerupe apariţia în anul 2000.
2000, ianuarie, 2. Timişoara: apare revista Poliţia ta.
2000, ianuarie, 27. Timişoara: apare săptămânalul Atac de Banat. A încetat să apară.
2000, martie. Timişoara: apare revista Select. Revista şi-a sistat apariţia.
2000, martie. Jimbolia, jud. Timiş: apare ziarul  Noul observator. Şi-a încetat apariţia în septembrie 2002.
2000, aprilie, 20. Timişoara: apare săptămânalul Da’ eu cu cine votez?  Ultimul număr, al nouălea, apare în săptămâna 15 – 21 iunie 2000.
2000, aprilie, 23. Timişoara: începe să emită PRO TV Timişoara.
2000, iunie, 30. Timişoara: începe să emită radio Europa FM.  
2000, iunie. Timişoara: apare EuroMegaCopita. Profilul: revistă de satiră politică, investigaţii, umor. În 2001 s-a transformat în publicaţia Vip în Banat.
2000, iunie. Timişoara: apare revista de cultură Eminescu. Luceafărul românilor de pretutindeni.
2000, septembrie. Giarmata Vii: apare ziarul  Vatră nouă. Împreună cu ziarul se distribuie suplimentul Iconostas.
2000. Timişoara: apare Jurnalul de Iosefin, ca publicaţie de cartier.
2000. Timişoara: apare revista de cultură Columna.
2000. Timişoara: apare versiunea în limba română a revistei Euro Régio. După anul 2001, din raţiuni financiare, revista a apărut doar în limba maghiară (câteva numere).
2000. Timişoara: apare revista Copiii de azi sunt părinţii de mâine.
2001, ianuarie, 1. Jimbolia: apare primul număr al Buletinului Informativ al Primăriei Jimbolia.
2002, februarie, 22. Timişoara: apare numărul pilot al săptămânalului de anunţuri gratuite, reclamă şi umor 100.000.000 lei.
2001, martie. Făget: apare buletinul informativ Curierul. Ulterior, devine Curierul de Făget.
2001, mai, 15. Timişoara: apare singurul număr al publicaţiei-experiment Cocoloşul. 2001, iunie, 5. Timişoara: apare săptămânalul www.banateanul.ro) ">www.banateanul.ro) ">Bănăţeanul. În ianuarie 2009, editorul renunţă la ediţia tipărită a săptămânalului, dezvoltând doar ediţia online  bănăţeanul.ro, lansată în2008.
2001, octombrie. Comloşu Mare: apare ziarul de informaţie locală Comloşanu.
2001, decembrie. Timişoara: apare publicaţia StudenTIM. Îşi încetează activitatea în iunie 2005.
2001, Timişoara: se constituie Sindicatul MEDIAVEST, în care se înscriu jurnalişti din presa scrisă şi audiovizuală din Timiş, Caraş-Severin, Arad şi Hunedoara.
2001. Timişoara: apare revista Vip în Banat. Denumiri anterioare: Copita, EuroCopita, EuroMegaCopita. Din noiembrie 2006, Vip în Banat  apare ca ediţie electronică.
2001. Făget, jud. Timiş: apare revista  literară în grai bănăţean Tăt Banatu-i fruncea.
2002, ianuarie 15, Timişoara: postul TVR Timişoara începe să transmită regional.
2002, mai, 28. Timişoara: apare revista Regele fotbal.
2002, decembrie, 1. Timişoara: apare primul număr al Monitorului Primăriei Municipiul Timişoara (serie nouă, în tradiţia publicaţiilor de acest fel existente la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX).
2002. Cărpiniş, jud. Timiş: apare Curierul de Cărpiniş.
2002. Timişoara: apare revista euroregională Împreună în Europa.
2002. Timişoara: apare revista Pro natura. Turism în Banat, în locul revistei Turism în Banat.  Au apărut patru numere.
2002. Timişoara: apare publicaţia O.N.G.-urilor pentru tineret ZONG-T.
2003, iunie. Timişoara: apare revista euroregională de limba românăpentru copii Licurici
2003, septembrie, 1. Timişoara: apare revista  de ideologie existenţială creaţionistă Astral. Sunt publicate două numere. Numărul 2 apare în 2004. 
2003, noiembrie. Timişoara: apare revista Ofensiva economico-financiară
2003. Timişoara: apare buletinul informativ studenţesc Ego 301.
2003. Jimbolia: apare ziarul Jimbolianul. Îşi încetează apariţia după o scurtă perioadă de timp.
2003, Timişoara: apare ziarul parohial Lumina din Plopi.
2003. Apare ziarul România liberă – ediţia Transilvania-Banat. Subredacţia care coordonează iniţial ediţia Transilvania – Banat  este înfiinţată în municipiul Alba-Iulia, în 2003. La 1 septembrie 2005 se înfiinţează şi Biroul Timişoara (înregistrat ca punct de lucru). Până în martie 2007, ediţia  Transilvania – Banat   apare în patru pagini.
2003. Timişoara: apare ziarul politicTricolorul.
2003, Timişoara: apare publicaţia  Deco construct, ghid pentru decoraţiuni, construcţii, imobiliare.
2004, ianuarie. Timişoara: apare singurul număr al revistei Naţiunea română.
2004, martie, 1. Lugoj: apare Învierea Domnului, foaie informativă şi de educaţie religioasă.
2004, martie, 14. Jimbolia: apare Gazeta de Jimbolia. Îşi sistează apariţia la 8 iunie 2007.
2004, martie. Timişoara: apare Monitorul Consiliului Judeţean Timiş, distribuit  prin săptămânalul Agenda. Din 2006 a fost înlocuit de periodicul Agendă CJT..
2004, martie. Timişoara: apare Muscular Development (Dezvoltarea musculară), revistă pentru practicanţii profesionişti de culturism.
2004, aprilie. Timişoara: apare revista de educaţie cetăţenească Drepturile omului, revistă
2004. Timişoara: apare publicaţia de atitudine şi informare Libertatea omului.
2004. Timişoara: apare revista studenţilor basarabeni Nota bene!  
2004, trimestrul I. Timişoara: apare singurul număr al revistei de ideologie şi atitudine Politica naţională.
2004. Timişoara: apare publicaţia de informaţii şi atitudine  Raport. Îşi sistează apariţia după două numere.
2005, ianuarie, 25. Timişoara: începe să emită Radio Guerilla.
2005, ianuarie, 25. Timişoara: începe să emită Naţional FM.  
2005, martie. Timişoara: apare revista glossy Vivid Business & Lifestyle. Îşi încetează apariţia în aprilie 2006.
2005, iunie. Timişoara: apare revista studenţească Campus Info TM.
2005, iulie. Timişoara: apare revista  Frontiera de Vest.
2005, octombrie, 3. Timişoara: apare ziarul de informaţii şi publicitate Timiş Expres.
2005, octombrie, 7. Timişoara: apare ghidul de petrecere a timpului liber 24-FUN – Timişoara & Arad.
2005, decembrie. Gătaia Colonie: apare foaia religioasă Lumină lină.
2005. Timişoara: apare revista de informaţii şi publicitate Şapte seri – ediţia de Timişoara.
2005. Ferendia: apare ziarul Vatra satului.
2005. Lugoj: apare revista de cultură Banat.
2006, aprilie. Timişoara: apare revista sportivă CVUCS. Ultimul număr (al doilea) a apărut în mai 2006.
2006, mai, 23. Timişoara: începe să emită Radio BBC România. Şi-a încetat emisiunile în 2008.
2006, iunie, 20. Timişoara: începe să emită postul de radio Romantic FM.
2006, iunie. Timişoara: apare HolyWorld. Revistă de cultură urbană.
2006, iunie. Timişoara: începe să emită Alfa Omega TV, canal interconfensional şi interetnic.
2006, august, 15. Ciacova: apare ziarul Cetatea Ciacovei, publicaţie locală de interes cetăţenesc.
2006, septembrie, 12. Timişoara: începe să emită postul de radio Info Pro.
2006, septembrie, 28. Timişoara: începe să emită postul studenţesc Radio Campus,.
2006, septembrie. Timişoara: apare Brand Magazine,  revistă economică şi de afaceri.
2006, decembrie. Timişoara: apare Almanahul Science Fiction.
2006, decembrie. Timişoara: apare revista euroregională de cultură şi de informare în limba maghiară Régi(j)óvilag (Lumea regiunii).
 2006. Timişoara: apare cotidianul regional de informare şi comentarii Cronica de Sud-Vest. Îşi încetează apariţia în septembrie 2008.
2006. Timişoara: apare revista de informaţii despre activitatea bibliotecilor Lumea cărţii.
2006. Giarmata: apare ziarul de educaţie morală şi religioasă Luminătorul Giarmatei.
2006. Timişoara: apare Revista noastră.
2006. Sânnicolau Mare: începe să emită  Radio Gong.
2007, aprilie. Timişoara: apare buletinul informativ de interes cetăţenesc Voci.
2007, iunie, 15. Jimbolia: apare săptămânalul de opinie şi informaţie Gazeta bănăţeană.
2007, septembrie, 14. Jimbolia: se inaugurează Muzeul presei”Sever Bocu”.
2007, septembrie, 8. Sânnicolau-Mare: apare  Monitorul Consiliului Local Sânnicolau-Mare.
2007, septembrie, 27. Satul Covaci, comuna Sânandrei: apare Fortuna Covaci Magazin, revistă oficială a clubului de fotbal Fortuna Covaci.
2007, septembrie. Timişoara: apare Basarabeni.ro, revistă de informare a tinerilor basarabeni.
2007, octombrie. Săcălaz: apare publicaţia de informare locală Opinia.
2007, noiembrie, 15. Timişoara: apare bilunarul economic şi de afaceri VestInvest.
2007. Timişoara: apare revista  religioasă Effatha.  
2007. Timişoara: apare ziarul de informaţii locale şi regionale Banat Express.
2007. Timişoara: apare Lumea Graalului. O punte spre cunoaştere.
2007. Timişoara: apare Medicas, revistă de informare, lifestyle şi publicitate în domeniul medical.
2007. Timişoara: apare Memorial 1989, buletin ştiinţific şi de informare.
2007. Periam, jud. Timiş: apare Pro Periam,revistă de informaţii locale din cele mai diferite domenii.
2007. Timişoara: apare Şanse egale pentru toţi, revistă de informare privind activitatea instituţiilor de ocrotire şi evenimentele din sectorul neguvernamental din judeţul Timiş.
2008, februarie, 18-24. Jimbolia: apare singurul număr al publicaţiei-atelier Studentpress@Jimbolia.  
2008, februarie. Timişoara: apare revista de literatură şi filozofie Alkemie.
2008, martie, 17. Timişoara: apare Actual Vest.  Din 30 martie 2009 cotidianul renunţă la ediţia tipărită, rămânând cu varianta online.
2008, martie, 1. Timişoara: apare revista  culturală Apollo.
2008, aprilie, 10. Timişoara: la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara se întruneşte grupul de iniţiativă al Asociaţiei presei rurale din Banat. Şi-au exprimat interesul să devinămembri fondatori reprezentanţii următoarelor publicaţii:  Satul bănăţean; Magazin, Vatră Nouă,Giarmata; Vatra Satului,Ferendia; Lumină Lină, Gătaia; Cronica Ceneiului, Cenei; Foaia Săcălazului, Săcălaz; Cenăzeanul,Cenad; Jurnalul de Recaş, Recaş; Revista Aromână; Foaia Săcălazului, Săcălaz; Lumina Satului, Gazeta de Satchinez; Trustul de presă  Magazin. Grupul de iniţiativă a mai hotărât ca data de 10 aprilie să fie Ziua Presei Rurale din Banat.
2008, aprilie. Timişoara: apare revista  Ţara Mehedinţului.
2008, aprilie. Timişoara: apare Xpune,  revistă dedicată studenţilor.
2008, aprilie. Timişoara: apare ziarul  de cartier Foaia Iosefinului.
2008, aprilie. Timişoara: Apare publicaţia de campanie electorală TM*****. Şi-a încetat apariţia în mai 2008.
2008, mai, 5. Timişoara: apare cotidianul  Fruncea. Încetează să apară la 26 septembrie 2008.
2008, mai. Timişoara: apare revista religioasă de orientare neoprotestantă, cu bandă desenată Clear Cartoon.  
2008, mai. Timişoara: apare săptămânalul  Opinia Timişoarei.
2008, octombrie, 17. Timişoara: apare Adevărul de seară – Ediţia de Timişoara, cotidian de seară gratuit.
2008, octombrie, 31. Timişoara: începe să emită Realitatea TV – Timişoara.  
2008, noiembrie. Timişoara: apare revista studenţească Studvest.
2008. Timişoara: apare „Loco”, revistă de informaţii şi divertisment.
2008. Timişoara: apare revista de cultură Glasul pământului. Revista bistriţenilor şi năsăudenilor stabiliţi în Banat.
2008. Timişoara: apare săptămânalul independent de limba sârbă Novi temesvarski vesnik (Noul mesager al Timişoarei), care reia tradiţia publicaţiei Temesvarski vesnik (Mesagerul Timişoarei),  apărută în perioada 1933 – 1947.
2008. Deta: apare buletinul informativ Infodeta.
 
 
*Anterior anului de referinţă 1989 sunt marcate doar datele de apariţie ale ziarelor şi revistelor care şi-au păstrat tradiţia sau au fost revendicate drept precursoare pentru presa postdecembristă.

Imagine aleatoare

Sondaj

Sondaj de opinie privind interesul față de istoria recentă a Banatului (1938-1956) - Posibile titluri de cărți:
Română
  • 2196 imagini
  • 4170 articole

Display Pagerank