Enciclopedia Banatului

Български English Français Deutsch  Magyar Română Српски 

BANATERRA (română)

Site-uri partenere

Copyright © 2006-2015. Asociatia Banaterra. Toate drepturile rezervate.

Cenad - Steagul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Cenad

Potrivit datei de pe una din fețele steagului, formația s-a înființat în 1880. Pe mâner se află prinse zeci de plăcuțe pe care sunt gravate o parte din numele pompierilor care au servit comuna. Steagul se păstrează la remiza de pompieri din Cenad, aflată în curtea Primăriei.

Pompierii cenăzeni, ieri și astăzi

„Primul înscris cu tematica de prevenire şi stingere a incendiilor figurează din 13 martie 1774. Acest Regulament pentru pompieri cuprindea 67 de puncte cu măsuri de prevenire a incendiilor specifice Timişoarei şi cu prevederi privind organizarea intervenţiei, precum şi cu sancţiunile pentru nerespectarea măsurilor ordonate, cu pedepse corporale sau cu amendă. “, se spune în „Scurtă monografie a pompierilor din Banat“, material existent pe site-ul oficial al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Banat“ al Județului Timiș. În anul 1823 ia fiinţă Formaţia voluntară de pompieri din comuna Peciu Nou cu un efectiv de 50 de persoane. Despre Cenad nu se amintește nimic.

Întâmplător, am dat de câteva date concrete, legate de pompierii cenăzeni, la Direcția Județeană Timiș a Arhivelor Naționale, date pe care vi le oferim și dumneavoastră, cu speranța că, după apariția acestui material, vor ieși mai multe informații la iveală.

Astfel, pe 10 octombrie 1938, Primăria comunei Cenadul-Mare, reprezentată de primarul Sava Perian, semnează un contract pentru darea în antrepriză a lucrărilor de reparare radicală a primăriei şi construirea unui şopron pentru rechizitele de pompieri. Actul survenea ca urmare a licitației din data de 16 august 1939, câştigată de anteprenorul Zimmer Nicolae, domiciliat în aceeaşi localitate, la nr. 756. Termenul de execuție a lucrărilor era de două luni de la data semnării contractului, deci este vorba de 10 decembrie acelaşi an. Însă contractul prevedea că dacă lucrările nu se pot efectua din cauza timpului nefavorabil (iarnă), cel de-al doilea termen fixat era 15 aprilie 1940. Aceeaşi dată era şi limita pentru achitarea de către Primărie a contravalorii lucrărilor: 252.645 de lei. Zimmer Nicolae a depus o garanție de 26.000 de lei. Punctul 14 al contractului prevedea: „Antreprenorul contractant este îndatorat a se supune Deciziunei Consiliului de Miniştri prevăzută în Jurnalul cu nr. 538 din 25 Mai 1931, fiind obligat ca să întrebuințeze în executarea contractului din numărul total al lucrătorilor cel puțin 25% lucrători şomeri ce vor fi recomandați de Ministerul Muncii, fie direct, fie prin organele sale exterioare. În acest scop va fi îndatorat a anunța organele de control ale Ministerului Muncii.“ Contractul a fost legalizat de către notarul Victor Giurgiu, martori fiind Anton Lipovan şi NicolaeTrifunov.

Pe 23 iunie 1939, Casa de Asigurări din cadrul Ministerului Internelor încheie cu Primăria cenăzeană Angajamentul nr. 23.859 pentru asigurarea, pe timp nelimitat, pentru riscurile de incendiu, trăsnet şi explozie remiza pompierilor, respectiv clădirea şi uneltele, cu mobilier, instalațiuni, maşini în valoare de 208.050 lei, cu o primă anuală de 400 de lei şi cheltuieli de administrație de 60 de lei. Valoarea pentru care se asigura mobilierul era de 108.050 de lei. Cenadul avea la acea dată un corp de pompieri (presupunem voluntari) format din 20 de persoane, deci cu cinci mai mulți decât pe 28 februarie. Aceştia se puteau baza pe trei pompe de mână, pe două scări obişnuite şi pe 18 metri de furtun în stare bună. Cantitatea de apă de care dispuneau în permanență era de 2.000 de litri, stocată în trei sacale. Pompierii mai aveau: 18 topoare de pompier, patru lopeți de fier, 10 furci de fier, opt căngi de fier, trei găleți de tablă, două felinare de petrol, 18 coifuri de pompier, două sape şi o trăsură pentru rechizite. Remiza îşi avea sediul la nr. 252.

În clipa de față, Formația de pompieri voluntari din Cenad are 18 oameni și dispune de două  autospeciale de intervenție, un microbuz pentru transport de persoane, 2x10 costume de protecție, 15 perechi de cizme, două drujbe, un ventilator pentru scos fum și o pompă electrică.

Dușan Baiski

Apărut în „Cenăzeanul“ nr. 3/2011

Imagine aleatoare

Sondaj

Sondaj de opinie privind interesul față de istoria recentă a Banatului (1938-1956) - Posibile titluri de cărți:
Română
  • 2196 imagini
  • 4170 articole

Display Pagerank