Enciclopedia Banatului

Български English Français Deutsch  Magyar Română Српски 

BANATERRA (română)

Site-uri partenere

Copyright © 2006-2015. Asociatia Banaterra. Toate drepturile rezervate.

Băteşti - Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”

 

(LMI judeţulTimiş,2004 - 157. TM-II-m-A-06179 Biserica de lemnCuvioasa Paraschiva, sat aparţinător Băteşti, oraş Făget 144 sec.XVII)
 
 
Pe valea râului Vădana, la doi kilometri spre est de oraşul Făget se află satul Băteşti. Atestat documentar încă din anul 1554. Biserica de lemn a satului (localitatea are şi o biserică nouă, de zid), cu hramul Cuvioasa Paraschiva, a fost strămutată aici dintr-o aşezare azi dispărută, Veţa de lângă Făget. Se întâmpla pe la jumătatea veacului al XVIII-lea. (Datarea locaşului oscilează între secolele XV-XVIII).
Edificiul este construit din bârne masive de stejar, cioplite şi îmbinate în coadă de rândunică, fără urmă de cuie de metal. Se remarcă măiestria îmbinărilor la portalul de vest, împodobit cu cioplituri cu motive solare şi dinte de lup, precum şi o uşă scundă, cioplită dintr-o singură bucată de lemn de stejar cu lăţime de 0,90 m. Portalul de sud prezintă o uşă de acces înaltă, decorată cu tăblii parchetate şi ţinte metalice forjate. Ferestrele vechi sunt mici cu deschideri doar de 0,35 / 0,25. Ferestrele mai noi sunt ceva mai mari şi se datorează prelungirii dimensiunilor bisericii, cu încă 3 m. Modificare făcută în anul 1858. Tinda este susţinută de patru stâlpi sculptaţi. Pronaosul este tăvănit cu scândură, iar naosul, tot din scândură, este boltit a boutte. Sistemul de acoperire a altarului aduce cu arhitectura bisericilor de zid. Pe pereţii interiori dinspre răsărit şi sud sunt atârnate mici cruci votive. Programul iconografic este cel cunoscut şi folosit de regulă la bisericile de lemn din Banat. Pictura veche se păstrează doar în altar şi pe bolta naosului. Aşa cum arată o pisanie în cirilică din naos ea aparţine şi cunoscutului pictor bănăţean Gheorghe Diaconovici. Zugrăvitusa aciastă Biserică în zilele împăratului Iosif alu… cu blagoslovenia …Sfinţiei Sale Sofronie a Timişorii fiind protopreviter Petru Petrovici a lu Sarazului şi a împodobit cu cheltuiala dumnealui Mihai Vasiescu şi frateso Ianăş Vasiescu fiind întâi chinez Pătru Ursulescu apoi pe urmă Pătru Drâghicioni fiind preot Ioan Popovici. Zugrav Gheorghie Diaconovici şi Ştefan Popovici din Vasiova 783 novembre.
 Pardoselile locaşului sunt din scândură de brad prinsă pe grinzi. Acoperişul este din şindrilă, refăcut între anii 1979-1980. Turnul clopotniţă de deasupra pronaosului are două ferestruici pe fiecare latură şi este împodobit cu un bulb de inspiraţie barocă terminat cu o cruce metalică.
Biserica a fost înzestrată cândva cu icoane, cărţi vechi de cult şi instrumentar liturgic. Acest patrimoniul a trecut mai apoi o parte în inventarul bisericii de zid din localitate, în colecţiile Mitropoliei Banatului şi a Academiei Române.
 
Programul de vizitare al obiectivului este la cerere. Persoana de contact este preotul paroh din localitate.
Căi de acces: E70 Timişoara-Lugoj, DN68A Lugoj-Făget, Dc113 Făget-Băteşti
 
 
 
 
 
 
__________________________
 
„Cărările credinţei – Biserici de lemn monument-istoric din judeţul Timiş“
Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş
Mitropolia Banatului
Editura Graphite, 2006
ISBN (10) 973-87485-8-5; ISBN (13) 978-973-87485-8-3
 
Colegiul de redacţie:
Doina Antoniuc, Dan Leopold Ciobotaru, Andrei Medinski, Iza-Maria Oană, preot Zaharia Pereş, Virgiliu Streian, Violeta Zonte
Consultant ştiinţific: Ioan Haţegan
Fotografii: Doina Antoniuc, Sorin Onişor
Hărţi: Marcel Török
Traducerea în limba engleză: Mirela Boltres
 
Volum editat în cadrul Programului AREAL BANAT – Patrimoniu mobil-2006
Proiectul Cărările credinţei – Biserici de lemn monument-istoric din judeţul Timiş al Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş

Imagine aleatoare

Sondaj

Sondaj de opinie privind interesul față de istoria recentă a Banatului (1938-1956) - Posibile titluri de cărți:
Română
  • 2196 imagini
  • 4170 articole

Display Pagerank