Újvár, a Béga-csatorna mellett fekvő nagyközség. Házainak száma 397, lakosaié 1656, akik leginkább németajkúak és római katolikus vallásúak. Postája, távírója, vasúti és hajóállomása helyben van. E helységet 1785-ben gróf Buttler János Heves vármegyéből, Erdőtelekről behívott magyarokkal telepítette be s nekik 60 telek földet adott haszonbérbe. Mivel azonban e földeket folyton a Berekszó és a Béga áradásai ostromolták, a lakosok Ótelekre költöztek; helyükbe később németek jöttek. Az itteni római katolikus templom 1904-ben épült. Van a községben önkéntes tűzoltó-egyesület, temetkezési-egylet, a délvidéki földmívelők egyesületének fiókja, a magyarországi földmunkások országos szövetségének csoportja, Bauer László és Kádi Miklós gőzmalma, továbbá Gál Lajos cement téglagyára. A községhez tartozik Erdő-puszta.
Forrás: Borovsky Samu, Torontál vármegye községei
Újvár, Torontál vármegyében, német falu, Párdányhoz 1 mfdnyire: 512 kath., 8 ref., 4 óhitű lak., kath. paroch. templommal. Contractualis helv. F. u. gr. Buttler János örök.
Forrás: Magyarország Geográfiai Szótára
Újvár Tt (Temesvár-DNy) 1851: Újvár, Tt vm, 512 kath., 8 ref., 4 óhitű lak., kath. paroch. templommal. Contractualis hely. F. u. gr. Buttler János örökösei (Fé 4: 240). 1913: Újvár Tt vm Csenei js (Az). - Uivar = Su 2: 216. 1851. [31 C]
Forrás: Erdélyi helynévkönyv