Temes megye
természetvédelmi területei
 
              A természetbarátok elsőrendű feladata a természetvédelmi területek megismerése és ezeken belül a védettnek nyillvánított madarak, állatok, rovarok, növények, cserjék, fák, fosziliák, stb. felismerése és védelme. Ha kirándulásaink alkalmával ilyen helyekre kerülünk, figyeljünk fel állapotukra és ha bármilyen káros hatást, gondatlan vagy éppen törvényellenes beavatkozást észlelünk, azt jelentsük a Megyei Környezetvédelmi Felügyelőségnél.
                Itt dolgozik a megye egyetlen egy természetvédelmi ellenőre, aki a védett területekre felügyel. Ezen területek szétszórtsága, sokasága és terjedelme miatt egyes helyekre elég ritkán jut el, így nekünk is – kik védjük a természetet – segítenünk kell munkájában.
G.SZ.L

 

Temesvári ekések a számukra kedves, sűrűn látogatott
Újbázos-i arborétum központi tisztásán – 2002 tavaszán
(Foto: Pataki Zoltán)
        Temes megye természetvédelmi területei a következők:
1.Bisztra erdő – Újmosnica község területén, a Temesvölgyi Erdőkerület birtokában van, kinek főhatósága a Temes Megyei Erdészeti Felügyelőség – területe 263,1 ha
2.Bisztra erdő – Győröd (Ghiroda) község területén – a védett terület 20 ha
3.Csanádi erdő – a Maros völgyében, teljes területe védett – kiterjedése 314 ha
4.Nagyszentpéteri Sisitak domb – teljes területe védett – kiterjedése 0,5 ha
5.Facsád-Vadpataki (Băteşti) nárcisz rezervátum – a védett terület 20 ha
6.Egresi szigetek (a Maroson) – madár- és növényrezervátum – a védett terület 4 ha
7.Óbébaia növény- és madárrezervátum (túzok) – összterülete 2187 ha, ebből védett terület 605 ha
8.Buziásfürdői park – teljes kiterjedésében
9.Temesvár Vadászerdő-i állatkertje és környéke – 3 ha védett területtel
10.Csanádi sziget (a Maroson) – madár- és növényrezervátum – 3 ha teljes területe védett
11.Torontáldinnyési (Újpécs község) szikes talajú terület – madár- és talajrezervétum – 5 ha a teljes területe, ami védett
12.Buziásfürdői „Dumbrava” erdő – 310 ha teljes területe védett
13.Kenézfalvi természeti madárrezervátum – teljes területe 235 ha, ebből 101 ha védett
14.Hidasliget – Temesmurány-i természeti madárrezervátum – teljes területe  védett
15.Bánlaki természeti növényrezervátum – 200 hektáros teljes területe  védett
16.Pogányos völgy – a patak alsó folyása, ami a Pogányos tó és a Temes között terül el 70 hektáron – teljes egészében védett
17.Újbázosi arborétum – 60 hektáros teljes területe  védett
        A fentiek védelme nem csak a természetbarátok kötelessége, hanem minden jóhiszemű emberé. Ha valaki nem óhajt hatósági feljelentést tenni, legalább egyesületünknél jelezze az idevágó kedvezőtlen tapasztalatait.

Forrás: Útjelző  II. évfolyam 7. szám  2002 december, az ERDÉLYI  KÁRPÁT EGYESÜLET Bánsági Osztályának honlapjáról.