Szabadfalu, Temesvártól délnyugatra fekvő kisközség. Házainak száma 229, lakosaié 1448, akik leginkább németajkúak és római-katolikus vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. Eredeti neve Freidorf volt. Egyike a legelső német telepeknek Temes vármegye területén. 1720-1730 között népesedett be. Knoll temesvári kerületi főnök 1764-ben újabb német családokat telepített ide s a helységet jelentékenyen megnagyobbította. 1838-ban 51 6/8 egész jobbágytelek volt a községben. 1848-ig a kamara volt a földesura. Az 1848-49-iki szabadságharc alatt a temesvári várat ostromló magyar sereg egy része itt táborozott. Ezért állították fel a községben a Petőfi-emléket. A római-katolikus templom 1777-ben épült. Van itt takarék- és hitelszövetkezet, népbank, az Első Szabadfalui Gőztéglagyár Társaság téglagyára és fatelepe, Kiss és Társainak, a Merbl. Becker és Gemeinhardt és a Hofgärtner cégnek téglagyárai. A határbeli Schwarzer Mann nevű dűlőhöz az a monda fűződik, hogy ott a település első évtizedeiben egy fekete ember lakott, a ki többeket megfojtott. A községhez tartozik Frecot József-tanya.
Forrás: Reiszig Ede, Temes vármegye községei
Szabadfalu/
Freidorf, kisközség Temes vármegye központi járásában, (1891) 1099 német lakossal, postahivatallal és postatakarékpénztárral.
Forrás: Pallas Nagy Lexikon
Szabadfalu Te (Temesvár mellett) 1369: Zabadfalua és Zabadfalu néven említett két helység a Délvidéki vagy Szabadfalvi Nexafiak, Belinczi vagy Szabadfalvi Besánok birtokából 1406-ban és Hollódiakhoz kerül; 1415, 1482: Zabadfalu (Cs 2: 62. Szf b). 1808: Freydorf, Frajtok (56). 1851: Freidorf, magyarul Szabadfalva, Te vm, 613 r. kath. lak., kik Temesvárra sok tejet hordanak. Határa 2417 hold, ... Bírja a kir. kincstár (Fé 2: 24). 1888: Freidorf (Szabadfalva) Te Központi js (Je 334). 1913: Szabadfalu Te vm (Az). - Freidorf = Su 1: 246. 1828, 1851. + 2: 427. 1369. » Timisoara {Temesvár}
Forrás: Erdélyi helynévkönyv
Szabadfalu, Freydorf, v. Temes vm. (Freidorf, Ro.): plébánia a v. csanádi egyhm. középtemesi esp. ker-ében. - 1723: alapították. Tp-át 1777: Szt Rókus tiszt-ére sztelték. Kegyura 1880: a Pénzügymin. Anyanyelve 1880: ném.

Kiss-Sziklay II:905. - Schem. Univ. 1942:274.
Forrás: Magyar Katolikus Lexikon