Sínhegesztés - A sínillesztések tökéletlenségei miatt a sínek végeinek összeforrasztásával kísérleteznek. Városi vasutakon a S. jobban el van terjedve, mert ott a sínek be lévén ágyazva, a sínkiterjeszkedés okozta vágány-visszavetődésektől nem kell tartani. Az elektromos S. -nál a sínek talpához és a sínek fejéhez egy-egy acél tuskót szorítanak és azt a rajta átvezetett árammal a hegesztési hőfokra hevítik. A Falk-féle kötésnél öntőmintával veszik körül a síneket és abba folyó vasat öntenek. A Goldschmidt-féle eljárásnál szintén öntőmintát tesznek a sínek végére, abba termitet, alumínium és vasoxid meggyújtott keveréket folyatnak és a síneket erősen összeszorítják. Az autogénhegesztésnél a hidrogén, acetilén és oxigén gázkeverék meggyújtott lángjával hevítik fel a sínfejet, illetve síntalpat, valamint a hozzáforrasztandó vastuskót v. hevedert. A forrasztást finom vaspálcák hozzáömlesztésével segítik elő.

Forrás: Révai lexikon