Ruszkica, Ruszkitzatelep/Ruschiţa, Colonia Ruschiţa/Ruskitza, Wolfswiese, Ruskitz, Ruszkabányához tartozó telep a Krassó-Szörény vármegye karánsebesi járásában, mintegy 700 lak. R. a Pojána-Ruszka hegység vasbányászatának központja; a bányászott vasércek leginkább barna vasérc, vaspát és mágnesvasérc, helyenként vörös vasérc is, melyek a kristályos palakőzetek rétegei közt telepalakú telérekben és fekvő tömzsökben lépnek fel és átlag 40-42% vasat tartalmaznak. A vasbányák a Ruszka-hegy déli és keleti lejtőin vannak megnyitva, melyeket R.-val drótkötélpályák kötnek össze. Magában R.-ban van a kohómű (nagy olvasztó) és vasöntő; a termelés öntött vasárukra, kályhákra és tűzhelyekre terjed ki. Van itt ércpörkölő is; ólombányái ma már nem műveltetnek.
Forrás: Pallas Nagy Lexikon
Ruszkica Szö (Ruszkabánya-É) 1803-ban alapított bányászfalu (Pesty: Szörény II. 481). 1888: Ruszkicza telep (Je 612). 1913: Ruszkica KrSzö vm Karánsebesi js (Az). - Ruschiţa = Su 2: 89. 1803, 1909. - 1974: c. Rusca Montană {Ruszkabánya kzs faluja} [43 A]
Forrás: Erdélyi helynévkönyv