Rónay (zombori).
Eredetileg Öexel-nek hívták s alighanem bajor eredetű. A magyar nemességet VI. Károlytól 1714. máj. 10. Oexel Jakab s gyermekei József Ignác s Mária Róza nyerték (LR. XXX-302.) Kihirdette 1717. máj. 29. Komárom megye. A nemességszerző fia 1702. ennek fia Mátyás-József 1729. született. Ez utóbbi II. József császártól 1783. birtokadományt kap Kis-Zomborra, melyben I. Ferencz részéről 1805. megerősíttetik (Torontálm. lt.) Móricz, Lajos, János, József és Mihály 1846. febr. 26. a zombori előnév egyidejűleges adományozásával nevüket R.-ra változtatták. (LR. LXVII-622.) - Címer: kék pajzsban zöld földön álló kétfarkú oroszlán görbe kardot tart; sisakdísz: csőrében 3 árpakalászt tartó röpülésre kész galamb; takarók: vörös-arany, kék-ezüst. - Leszármazás:

I.

Jakab *Regensburg (Bajorország) 1714. Komárom N. Klára; József-Ignác * 1702. XI/16 Komárom N. Cecilia; Mária-Róza; Mátyás * 1729 II/23 † 1803 V/27 Wotprun Margit; József * 1750 † 1753; Magdolna * 1753 † 1754 N. Szt.-Miklós; Jakab * 1756 I/16 K.-Zombor 1780 IV/16: Návay Johanna; Mátyás * 1758 II/7 N. Szt.-Miklós Silber Magdolna (* 1764); József * 1761 X/21 N. Szt.-Miklós; János * 1774 IX/21 N. Szt.-Miklós † 1811 XII/26 K.-Zombor Andrényi Johanna (1790–1844) l. II. tábla; Anna * 1800 VII/7 1835 VI/10 Nyéky Albert; Károly 1813: Vermes Anna (Szabadka); Alajos 1805 Szeged: Bene Ágnes; Mihály * 1813 IX/2 Németszeghy Mária; Lajos * 1821 I/4 K.-Zombor 1850 VIII/28 Szeged: Kárász Borbála; Jolán * 1858 XII/25 1880 XI/20 Miklós Gyula:; Aladár * 1864 IX/17 K.-Zombor ebecki Blaskovits Boris; Márta * 1881 IX/3; Béla * 1891 V/5; Alajos * 1841 † 1894 Bobor Jolán l. II. tábla; Emma * 1846 Bene Gyula; Ilona Rónay István; László * 1864 III/12 Vermes Kamilla; Tibor * 1893 XII/11.

 

 

I/a.

Alajos (l. I. tábla); Mihály * 1871 VIII/1 br. Leonhardi Marianne esk: 1894 IV/26; Elemér * 1874 XII/29 kamarás 1899 II/7 Kolozsvár: gr. Béldi Klára; Ferenc * 1895 III/3; Elemér * 1899 XII/4 Makó; Judit * 1901 III/9 Kolozsvár; Pál * 1902 VIII/9 Kolozsvár; István * 1905 II/1; Ernő * 1907 IX/15.

 

 

II.

János 1774-1811 Andrényi Johanna (l. I. tábla); János * 1809 IV/27 K.-Zombor † 1867 VI/16 K.-Zombor ivándai Karátsony Emilia; Mária * 1833 XI/11 † 1901 VIII/9 gy.-szt.-miklósi Kövér Károly; István * 1834 XI/14 † 1902 II/25 Rónay Ilona; Ilona * 1835 † 1864 gy.-szt.-miklósi Kövés János; János * 1837 II/14; Amália * 1839 † 1910 ebeczki Blaskovits István; Ilona * 1861 VII/28 Máriássy Béla; János * 1867 V/12 Vertán Ilona; Dóra * 1872 II/5; Dezsi * 1874 V/11 hg. Croy-Dülmen Vilmos; Endre; Czeczilia * 1841 XI/16; Sarolta * 1844 † 1897 Borzeczky Sándor; Vilma * 1848 III/15; Ernő * 1852 VI/21; Jenő * 1854 IV/11 ny. főispán Patyánszky Olga; Lajos * 1856 † 1901 br. Duka Eugénia; Gyula * 1888 IV/6; Imre * 1889 VI/14; Dénes * 1892 II/20; Magda * 1896 XII/18; Miklós * 1900 III/12.

 

 

Vö. MNZsbk. II. R. I-537-40.; Alapi 200.; NI. VIII-203-4.; Siebm. 548.; Torontálm. monogr. 551.; rcsk.
Rónay. (kis-zombori).

A család eredeti neve Oexel volt, valószínűleg bajor eredetű. A magyar nemességet 1714. máj. 10-én Luxemburgban Oexel Jakab s gyermekei József Ignácz és Mária Rosina nyerték. Kihirdetve Komárom 1717. máj. 29-iki közgyűlésén. A nemességszerző fia 1702-ben született, ennek fia Mátyás József 1729-ben, ki 1783-ban donatiót nyert Kis-Zomborra. A család tagjai 5381846. febr. 26-án nevöket Rónay-ra változtatták kir. engedéllyel «zombori» elő névvel.

Címere: Kék pajzsban zöld mezőn kardot tartó kétfarkú oroszlán. Sisakdísz: Csőrében három árpakalászt tartó repülésre kész galamb. Foszlányok: arany-vörös, ezüst-kék.

Vallása: róm. kath.

A jelen nemzedék őse Mátyás József (szül. 1729. febr. 23., † 1803. máj. 27.), kinek fiai Jakab és János a család jelenleg virágzó két ágát alapították.

I. Jakab ága.

Ötvény. - Zombori Rónay Mihály kastélya, Szent Márialiget pusztán.A) Mihály (szül. 1813. szept. 8. Kis-Zombor). Neje: Németszeghy Mária.

Gyermekeik:

I. Alajos (szül. 1841. jun…, † 1894. nov…). Neje: Bobor Jolán.

Gyermekeik:

1. Mihály (szül. 1871. aug… Kis-Zombor, Torontál várm.). Neje: báró Leonhardi Marianne (szül. 1868. jul. 12.)

Fiuk:

Kiszombor. - Rónay Jenő kastélyaFerencz (szül. 1896. márc. 3. Kis-Zombor).

2. Elemér (szül. 1874. dec. 29. Budapest), országgyűlési képviselő. Neje: uzoni gr. Béldi Klára (szül. 1878. máj. 4. Mező-Méhes). Esküvő: 1899. febr. 7. Kolozsvár.

Gyermekeik:

a) Elemér (szül. 1899. dec. 4. Makó).

b) Judith (szül. 1901. márc. 9. Kolozsvár).

Kiszombor. - Rónay Aladár kuriája.c) Pál (szül. 1902. aug. 9. Kolozs).

II. Emma (szül. 1846. május…). Férje: Bene Gyula.

III. László (szül. 1864. márc. 12. Kis-Zombor). Neje: nagybudafai Vermes Kamilla.

Fiuk:

Tibor (szül. 1893. dec. 11. Kis-Zombor).

B) Lajos (szül. 1821. jan. 4. Kis-Zombor). Neje: szentpéteri és horgosi Kárász Borbála.

Gyermekeik:

1. Béla (†).

2. Jolán (szül. 1858. dec. 25. Kis-Zombor). Férje: miklósvári Miklós Gyula.

3. Aladár (szül. 1864. szept. 17. Kis-Zombor). Neje: ebeczki Blaskovits Boris.

Gyermekeik:

a) Márta (szül. 1888. szept. 3. Kis-Zombor).

b) Béla (szül. 1891. máj. 5. Kis-Zombor).

II. János ága.

János (szül. 1809. ápr. 27., † 1867. jun. 16. Kis-Zombor). Neje: ivándai Karácson Emilia (szül. 1816., † 1901. jan. 2.).

Gyermekeik:

1. Mária (szül. 1833. nov. 11., † 1901. aug. 9.). Férje: gyergyószentmiklósi Kövér Károly.

2. István (szül. 1834. nov. 14., † 1902. febr. 25.). Neje: zombori Rónay Ilona. (R. Mihály és Németszeghy Mária leánya).

Gyermekeik:

a) Ilona (szül. 1861. jul. 28. Ivánda). Férje: markus- és batizfalvi Máriássy Béla.

b) János (szül. 1867. máj. 12. Ivánda). Neje: Vertán Ilona.

Fiuk:

Endre.

c) Dóra (szül. 1872. febr. 5.).

d) Dezsi (szül. 1874. máj. 11.). Férje: hg. Croy-Dülmen Vilmos.

3. Ilona (szül. 1835. nov. 14., † 1864. márc. 16.). Férje: gyergyószentmiklósi Kövér János.

4. János (szül. 1837. febr. 14. Kis-Zombor, Torontál várm.), országgyűlési képviselő.

5. Amália (szül. 1839. aug. 31.). Férje: ebeczki Blaskovits István.

6. Czeczilia (szül. 1841. nov. 16.).

7. Sarolta (szül. 1844. jul. 9., † 1897. jan. 24.). Férje: kozarczi Borzecky Sándor.

8. Vilma (szül. 1848. márc. 15.).

9. Emilia (szül. 1850., † 1871. ápr. 3.).

10. Ernő (szül. 1852. jun. 21. Kis-Zombor), országgyűlési képviselő.

11. Jenő (szül. 1854. ápr. 11. Kis-Zombor, Torontál vm.), Torontál várm. volt főispánja. Neje: viszaki Patyanszky Olga.

Gyermekeik:

a) Gyula (szül. 1888. ápr. 6. Nagybecskerek).

b) Imre (szül. 1889. jun. 14. Nagybecskerek).

c) Dénes (szül. 1892. febr. 20. Nagybecskerek).

d) Magda (szül. 1896. dec. 18. Nagybecskerek).

e) Miklós (szül. 1900. márc. 12. Nagybecskerek).

12. Lajos (szül. 1856. jun. 21., † 1901. decz. 15.). Neje: kádári báró Duka Eugénia.

13. Borbála (szül. 1858. jun. 21., † 1870. jul. 29.).
Rónay. (zombori).

A R. Mihály levéltárában található adatok szerint a család első ismert őse Heinrich der Oexel 1322-ben szerepel, a ki már az Ampfingen melletti ütközetben esett el. A XVI., XVII., XVIII. századokban Bajorországban két ágon (»Franke« és »Bajor«) virágzott az Oexel nemzetség, mely az idők folyamán egymásután római szentbirodalmi nemességet és báróságot és a frank ág 1790-ben birodalmi grófi rangot is nyert. Egy harmadik ág Tirolban élt; egyes családtagok Sziléziába vándoroltak; míg az egyik János Jakab a XVII. század vége felé Magyarországba költözött s itt 1714 május 10-én József Ignácz Ádám és Mária Rozina nevű gyermekeivel együtt, a magyar nemességet is megszerezte. Ezt 1717 május 29-én Komárom vármegyében, később több ízben Torontál vármegyében kihirdették. József Ignácz Ádám fia József Mátyás 1783 november 7-én Kiszomborra nyert királyi adományt; fiai 1805 szeptember 27-én új adománylevelet eszközöltek ki és ezt 1839 szeptember 9-én kihirdettették Torontál vármegyében. József, Mihály, Mária, Lajos és János 1846 február 26-án családnevüket legfelsőbb engedéllyel »Rónay«-ra változtatták át és hozzája a »Zombori« előnevet nyerték. Azóta a család »Zombori Rónay«-nak írja magát. A család tagjai között Komárom, Csanád, Csongrád és Torontál vármegyékben több híres alispán, főispán és országgyűlési követ volt és a katonai pályán is többen szolgáltak. A jelenkori nemzedékből, a legidősebb ág legidősebb tagja Mihály (szül. 1871.) előbb tényleges huszártiszt volt, majd Temes megyei birtokára költözött s itt az ország egész Délvidékére kiterjedő intenzív közgazdasági tevékenységet fejt ki. Felesége római szentbirodalmi báró Leonhardi Marianne. Fivére Elemér (szül. 1874.) cs. és kir. kamarás, volt orsz. képviselő, nőül véve gróf Béldi Klárát, Erdélyben telepedett le. László (sz. 1864.) Lajos (sz. 1821.) Torontál főispánja. Móricz 1871-1876-ig Torontál főispánja. János ágából: János (szül. 1809, † 1867) 1861-ben országgyűlési képviselő. Fiai: István († 1902.), János (szül. 1837.) országgyűlési képviselő, Ernő (sz. 1852) orsz. képviselő, jelenleg a nagyszentmiklósi kerületet képviseli. Jenő (szül. 1854.), 1891-1902 Torontál vármegye főispánja, a Lipót-rend lovagja, jelenleg 1910 óta a nagykomlósi kerületet képviseli. Címer: kékben, zöld alapon görbe kardot tartó kétfarkú aranyoroszlán. Sisakdísz: csőrében három árpakalászt tartó, repülésre kész galamb. Takarók: veresarany-kékezüst.