Rékás, Temesrékás/Recaş/Rekasch, nagyközség Temes vármegye rékási járásában, a járási szolgabírói hivatal székhelye, (1891) 3637 német és szerb lakossal, járásbírósággal; van vasúti állomása, posta- és távíróhivatala és postatakarékpénztára.
Forrás: Pallas Nagy Lexikon
Rékas, német-horvát falu, Temes vármegyében, a lugosi postaútban, saját postahivatallal, Temesvárhoz 3 óra, 2500 kath., 230 n. e. óhitű lak., kath. paroch. templommal. Határa részint róna, részint dombos, s bő termékenységű, van 98 2/8 úrbéri telke, igen sok szőlőhegye. F. u. a kamara, s a tiszttartóság székhelye.
Forrás: Magyarország Geográfiai Szótára

Rékás Te (Temesvár-K, a Lugosi úton) 1359: Rykas (DocVal 141). 1443: Rekas. Ez évben I. Ulászló király - Rékási Szaniszló és Csáky László megvaszakadtával - zálogba adta Csornaiaknak, Demsusiaknak és Bizereieknek; 1453-ban pedig V. László király adományul a Csornaiaknak négy részt, a Bizereieknek az ötödiket. 1470: opp. Rekas vámhely és erősség (castellum) is volt, mely fölött 1476-ban és 1489-ben a Csornaiak és Dobozi Dánfiak pörösködnek. 1472-t
ıl a Dócziak is földesurak Rékáson. 1483-ban Bizerei Miklós a maga részét lekötötte Haraszti Ferencnek; 1484-ben a Nagylaki Jaksicsok Dobozi Dánfi András náluk levő zálogos részét szintén Harasztinak vetették zálogba; 1489-ben a Csornaiak némely részüket 3000 aranyért eladták Harasztinak (Cs 2: 19). {Tartozékait ld helyükön.} 1469.VIII.30.: Rewkas-i Nagy István ü: Valkó (1907). 1482.XI.13.: Rekas-i Miklós nevében is tiltják a Valkóhoz tartozó aranybánya elfoglalását (2420); 1493.X.8.: Rekas-i Csarnai Mihály zálogba vesz Illyei Dienesi birtokrészeket (2894); 1493.XI.11.: Uő és fe: Katalin s leányuk: Sára 100 arany Ft-ért megveszi az Illye falun kívüli kastély melletti nemesi lakóházat (2897). 1808: Rékas (135). 1851: », Te vm, a lugosi postaútban, saját postahivatallal, 2500 német és horvát kath., 230 n. e. óhitű lak., kath.paroch. templommal. Határa részint róna, részint dombos, s bőtermékenységű, van 98 2/8 úrbéri telke, igen sok szőlőhegye. F.u. a kamara, s a tisz(t)tartóság székhelye (Fé 3: 285). 1888: Rékás (Recasiu) Te Rékási js szh, 1888: ház 715, L 3663 (Je 601). 1913: Temesrékás Te vm Temesrékási js (Az). 1909/19: Recas, Tr, L 4104: r 166; n, sokác, m, rutén, horvát, szerb (144). = Su 2: 73. 1359-1913. [32 C]
Forrás: Erdélyi helynévkönyv