Ó-Becse/Becej/Altbetsche, Rác-, vagy Magyar-B., nagyközség Bács-Bodrog vármegye ó-becsei járásában, a Tisza egyik kanyarulata mellett, Török-B.-vel szemben, (1891) 2841 házzal és 16,965 lakossal (közte 10,637 magyar, 415 német, 5827 szerb; hitfelekezet szerint 10, 328 tóm. kar., 5815 gör. kel., 618 izr.); hajdan a tiszai koronakerület főhelye volt, ma az ó-becsei járás székhelye, az osztr. m. bank mellékhelyiségével; van közjegyzősége, telekkönyvi hatósággal felruházott járásbírósága, adóhivatala, takarékpénztára, keményítőgyár-részvénytársulata, több gőzmalma, számos egyesülete; halászata és gabonakereskedése jelentékeny; itt székel a bács-óbecsei gör. kel. esperesség, van zárdája, díszes szerb iskolája; vasúti és gőzhajó-állomása, posta- és távíró-hivatala, postatakarékpénztára, állami középületei vannak Határa 24,032 hektár. 1526 és 1551. a törökök elfoglalták; a szabadságharc alatt sokat szenvedett, különösen 1848. április 26-én; 1849 április 19-én Perczel Mór honvédtábornok másodszor elfoglalta és a rácokat sáncaikból kiverte, itt verték meg a magyarok 1849 jún. 22. Jellachich horvát bánt és császári vezért.
Forrás: Pallas Nagy Lexikon

Óbecse,
v. Bács-Bodrog vm. (Bečej, Szerbia): 1. esperesség a v. kalocsai főegyhm-ben. Plébániái 1912: Ada, Bácsföldvár, Mohol, Péterréve, Szenttamás. - 2. Belvárosi plébánia. 1338: már létezett. 1757: alapították újra. Tp-át 1776: Nagyboldogasszony tiszt-ére szent. 1830: újjáépítették. A főok-et és a Szt József-mellékoltár képét Than Mór festette. 1895, 1923: restaurálták. 1958. XI. 16: kigyulladt az orgona, a belső díszítés tönkrement, 1959: állították helyre. Mai org-ját (2/22 m/r) 1960: Janez Jenko építette. Anyakönyvei 1757-től. Kegyura 1880: a hitközs. Anyanyelve 1880: m. - Plébánosai: 1878: Szulik József, 1890: Fonyó Pál, 1899: Jauch Ferenc, 1918: Petrányi Ferenc (*1879; a partizánok 1944. X. 9: halálra kínozták), 1944: Körmöczy Ambrus (*1909; 1952. X. 10: letartóztatták, 26 hónapra ítélték), 1971: Teleki Béla, 1982: Rokay Zoltán, 1997: Fuderer László. - A Miasszonyunk Iskolanővérek ~n nyitották első isk-jukat és zárdájukat a kalocsai egyhm-ben. - 3. Külvárosi plébánia. A belvárosi pléb. ter-éből 1894: helyi káplánság, 1900: pléb. lett. Páduai Szt Antal tp-a 1903-05, org-ja (2/14 m/r) a 20. sz. elején épült. Anyakönyvei 1902-től. - Plébánosai: Kovács Ferenc, 1920: Csizofszky István, 1944: Törteli Imre (*1914; 1944. X. 8-31: fogva tartották), 1986: Pósa László. - 4. Árpádházi Szt Margit. A belvárosi pléb. ter-éből 1981: alapították. Plébánosa: Péter Antal. - Lakói 1940: 14.273 r.k., 73 g.k., 6246 g.kel., 168 ev., 180 ref., 234 izr., 1 unit., 25 egyéb vall., össz. 21.200. - Kat. sajtója: 1891-92: Kath. Hitoktatás, 1902-28: Óbecsei Hírmondó
Gerecze II:176. - Schem. Col. 1912:105. - Petrányi Ferenc: Than Mór emlékezete születésének 100. évford-ján. Staríbecej, 1928. - Becse tört-éből. Szerk. Teleki Béla, Dupák András, Gärtner István. Becse, 1985. - Gyetvai Péter: Egyh. szervezés. München, 1987. - Hetényi Varga II:89, 119, 151. - Habsburgok és magyarok a XVI. és XVIII. sz-ban. Debrecen, 1997:11. (Rokay Péter: I. Ferdinánd és Becse) - Miocs 1998:24, 36. - Schem. Subotic. 1968:111; 1998:59.
Forrás: Magyar Katolikus Lexikon