A Néra – Beusnica nemzeti park
 
     Ha valaki a Bánság déli vidékeire készül túrázni, ajánlólevél nélkül is a Néra völgyét keresi ki magának először a térképen. Nem véletlenül, hiszen ma már mindenki tudja, hogy itt viszonylag kis területen, rendkívül változatos, turista-szemet ingerlő, lelket melengető látványban lehet része, a természeti kincseket méltóképpen megbecsülőknek.
    Az 1943-tól nemzeti parkként jegyzett terület összesen 4382 hektárt tesz ki és három jól elkülöníthető – kiránduláskor napra beosztható – tájegységre tagolható, melyeket a Néra folyó völgyét követő útvonal fűz össze egységes egésszé.
     A Szászka és Újsopot helyiségek közötti 22 km-ből húsz maga a Néra szoros, mely két mészkőbe vájt szurdok-szakaszt és e kettő között egy rétekben, kaszálókban – egyszóval nagyszerű sátorhelyekben – gazdag tágabb térséget foglal magába.
    Az egész távot akár egy nap alatt is legyűrhetjük, ám aki szeret elidőzni egy-egy tó mellett, benézni egy-két barlangba vagy elámulni az egykori bányászok által kőbe vájt alagutak és útpárkányok látványán, annak érdemes többnaposra tervezni ezt a szakaszt. A jelzett főútvonal, körülbelül a közepén (La Cârlige) gázlón vezet át, ezért kiadós esőzések után – mint ahogyan az legutóbb, augusztusi ott-jártunkkor is történt – a folyó magas vízállása és nagy sodrása miatt a szoros csupán egyik (a kiindulási ponthoz közeli) fele járható be.
     A második tájegység merőben elüt az előbbiekben leírtaktól. Ez a Nérától északra fekvő, alig 100 hektárnyi terület a Beu pataknak életet adó „Ochiul Beului” krátertavat, a Beusnica patak mésztufa lépcsőit és vízeséseit, valamint egy, délszaki vadorgonának, ecetfának, török mogyorónak menedékül szolgáló térséget foglalja magába. A körzet egy körülbelül 5 km-es bekötőúton egészen
a bejáratnak számító pisztrán-gneveldéig kisautóval is megközelíthető és ebből kifolyólag (főleg hétvégeken) meglehetősen tarka társaság verődik össze a környéken ...
     A nemzeti park harmadik, közvetlenül nem, csak közigazgatásilag kapcsolódó táj-egysége a Susara patak rövid kis szurdok-völgye mely közvetlenül Szászkabánya félszegén nyílik a mészkősziklák közé. Aki csak teheti ugorjon be ide is, bemelegítőnek vagy fáradság-levezetőként (a kiindulási ponttól függően) nagyszerűen megfelel. 
     Olyan védett terület ez melyet manapság leginkább a távolság, a rossz közlekedési viszonyok és a turisztikai bázisok hiánya óv meg a tömegturizmustól és annak megannyi romboló hatásától. Ezért minden változás ami a környéken beindul, fokozott éberséget követel hivatalos közegtől és természetbaráttól egyaránt.
 

 

Illés Mihály

Amikor - bár még mindig a sziklák szorításában - a Néra végre megpihenhet, alig néhány kilométerre Szászkabányától

(foto : Illés M.)

Forrás: Útjelző  II. évfolyam 7. szám  2002 december, az ERDÉLYI  KÁRPÁT EGYESÜLET Bánsági Osztályának honlapjáról.