Attila kincse

Ezen elnevezés alatt a nagy-szent-miklósi nagy aranyleletet értjük, melyet 1799-ben Nakó Kristóf jószágán egyik oláh jobbágya árokásásnál talált. Ezen nagyértékű kincs jelenleg a bécsi császári múzeumban őriztetik 1884-ben az ötvöskiállításnál Budapesten ki volt állítva, Arneth 1850-ben ki nem elégítő magyarázattal adta ki Hampel József pedig az Archeológiai Értesítő új folyamának IV. kötetében értekezett róla tüzetesen. L. Nagy-szent-miklósi aranylelet.