Önéletrajz

 

     Név: Makay Botond Károly (a személyi igazolványban Makay Botond Carol), nyugalmazott református lelkész.

     Született: Szatmárnémeti, 1939. november 9.

     Szülők: Makay György ref. lelkész és Makayné Papp Zsuzsánna htb.

     Nős. Felesége Makayné Botos Ilona ny. könyvelő.

     Elemi iskola: Belényesújlak (Bihar m.) és Egri (Szatmár m.)

     Általános és középiskola: Szatmárnémeti, Kölcsey Ferenc Líceum. - Érettségi 1957.

     Egyetem: Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár, 1961.

     Lelkipásztori szolgálati helyek: Arad-Belváros: segédlelkész 1962-1964., Érkeserű (Bihar m.) lelkipásztor 1964-1969, Nagylak, szórványlelkész 1969-1974, lelkipásztor Resicabánya 1974-2006.

     Mint lelkipásztort 2006 őszén a városi tanács Resicabánya díszpolgárává választja. Díszpolgárrá avatják 2007. január 14-én a Lyra teremben.

      Politika: 1990-től RMDSZ alapító tag, illetve megyei (Krassó-Szörény) választmányi tag, megyei titkár, majd 1997-2005 között megyei-területi elnök, SZKT tag. 2006-tól nem vállal szerepet a vezetésben.

      Közélet: irodalmi és teadélutánok szervezése, nemzeti ünnepek, rendezvények, koszorúzások szervezése.

     Kapcsolattartás a Neumarkt-ban működő stájerországi Európa Házzal. Ökumenikus kapcsolatok áplása.

     Sajtó: A MÚRE tagja (599.sz. sajtóigazolvány).1990-től különböző egyházi és világi lapokban jelentkezik.

     1992-1994 között a Körömhír sapirográffal sokszorosított egyházi szórványlap szerkesztője és írója.

     1994-1997 között a Délnyugat megyei szórványlap főszerkesztője.

     Munkatársa és tudósítója a Temesvári Új Szónak, majd a Heti Új Szónak (1990-1998), a Romániai Magyar Szónak (1998-2001), a Nyugati Jelennek (2001-től). 1996 óta a Rádió Resica Délnyugat Hangja nevű magyaradásának a szerkesztője.

     A Délnyugat szerkesztéséért 1995-ben MÚRE-különdíjban részesül.

     Magyarnyelvű munkatársa a Miteinander-Împreună-Együttesen című bánsági negyedévi háromnyelvű lapnak.

     Irodalom: A nagyváradi Kelet-Nyugat rövidpróza pályázatán harmadik díjat nyer az Egy tojás önéletrajza c. szatírájával. (I. díj: Palocsay Zsigmond, II. díj: Bölöni Domokos).

     1997-ben saját költségén a Könyv vagy te is! címmel kötete jelenik meg Resicabányán vegyes műfajú írásokkal.

     Művelődés: akvarelljeinek és fényképeinek kiállítása több ízben, Resicabányán. Bibliagyűjteményét Resicabányán többször, Karánsebesen egyszer állítják ki. Különböző irodalmi köröknél mutatja be írásait.

      Különleges kedvtelés (hobby): az önarckép-fotókészítés.

 

     Resicabánya, 2007. január 16.

     Makay Botond