IMMACULATA

 

       A mai Boksánbányának nevezett kisváros több településből tevődik össze, így három római katolikus temploma és egy igen jelentős kápolnája van. A németboksáni részen december 8-án tartják a Szeplőtelen fogantatás templomának a templombúcsúját.

        Az 1723. december 8-án felszentelt templom a Temesvári Egyházmegye egyik legrégibb temploma a korabeli öt istenháza közül.

       Érdemes megemlíteni, hogy Jäger Béla kanonok, esperes-plébános a gyülekezet élenjáróival pár éve szépen rendbe tétette a németboksáni templomot is, amely több munkaszakaszon esett át.

       A külső és belső megújítás mellett ismét a főoltárra került a Bottlik Tibor festőművész IMMACULATA (A szeplőtelenül fogant Szűz, vagy Makulátlan Szűz) című, sokáig értetlenül mellőzött festménye.

       Egy régebbi lelkész egyrészt azért vetette le a képet, mert a festő erkölcsileg kifogásolható nőről mintázta meg, másrészt, mert Szűz Mária a képen könyökig feltűrt ingben "mosónőként" van ábrázolva.

       Milltaler Lajos és ifj. Milltaler Lajos aradi restaurátorok 1991-ben a képek restaurálásakor visszahelyezve az Immaculatát úgy nyilatkoztak, nagy kincs került vissza ebben az oltárképben a templom és a gyülekezet tulajdonába.

 

MAKAY BOTOND