Dr. Makai Ödön, (*Nagyszentmiklós, 1889.10.27. - †Hódmezővásárhely, 1937.02.16.) , ügyvéd, közgazdasági és jogi szakíró. József Attila gyámja, egyszersmind sógora és támogatója. Makói zsidó családból származott. Anyjának testvéröccse Makai Emil (1870-1901), a századvég neves költője. Makai Ödön jogot végzett. 1918-ban feleségül vette az elvált József Jolánt. Jolánt Lippe Lucieként, erdélyi menekült arisztokrata hölgyként próbálta „szalonképessé” tenni a családjában. József Áronné halála után Makai Ödön lett az árvák gyámja. Attila még az érettségi után is rászorult sógora anyagi támogatására. Leghamarabb dr. Makai Ödön költözött Vásárhelyre. 1928. november első napján érkezett meg, s a szegedi ügyvédi kamara 1929. január 8-i hatállyal be is jegyezte a Szentesi út 24. sz. alá. Előbb a Belvárosi Takarékpénztár Tiszántúli Kerületének főfelügyelője, egyúttal a Kereskedelmi Bank ügyésze volt, majd az utóbbi pénzintézet társigazgatójaként tevékenykedett haláláig. József Attilával való kapcsolata éppen Vásárhelyen mélyült el, Ödönt a költő egyenrangúnak, barátnak tekintette. Házassága megromlott, Jolántól elvált, majd elvette annak húgát, Etust. Eta három gyermekkel ajándékozta meg férjét. Jolán Bányai Lászlóval kötött házasságot. Makaiék élénk társasági életet éltek. Baráti körükhöz elsősorban zsidó ügyvédek, bankárok, orvosok, másrészt a városban élő neves költők, művészek, bohémek, műkedvelő színészek tartoztak. Az ügyvéd a vásárhelyi sajtóban gyakran jelentkezett közgazdasági fejtegetésekkel, de hozzászólt irodalmi kérdésekhez is. 1931-ben például Vihar Móricz Zsigmond körül címmel nyílt levélben állt ki az író mellett a Vásárhelyi Friss Újságban, amikor éles sajtótámadás érte. Makai Ödön koporsója mellett családjából csupán csak ketten állottak: özvegye és volt felesége. József Eta és családja az ügyvéd nyughelyét - a vásárhelyi Tuhutum utcai zsidó temetőben - a legutolsó időkig gondozta.
Makai Ödön (*Nagyszentmiklós, 1889.10.27. - †Bp., 1937.02.16.), jogász, ügyvéd. József Attila sógora és gyámja, József Jolán, később József Etelka férje. Felismerte József Attila tehetségét, s jóindulatúan segítette pályáján.
Irod. József Jolán: A város peremén (Bp., 1950).
Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990