Kübekháza, a Szegedtől 18 km-re fekvő kis település Karl Kübeck von Kübau grófról, az Osztrák-Magyar Monarchia udvari kamarásáról kapta nevét. A dohánytermelést folytató kis telepes falu, a dolgos német és magyar polgárainak köszönhetően gyorsan épült, szépült és a századfordulóra a környék legszebb és leggazdagabb falujává lett. 1853-ban felépítették a környék legnagyobb és méltán legszebb római katolikus templomát. A Szent Istvánról elnevezett templom mára ismét régi fényében, esténként pedig fényárban ragyog. A falu legnagyobb ünnepe a Szent István-napi búcsú minden év augusztus 20-án. Mára egy új, jelentős hagyomány kezd éledezni, július utolsó szombatján - immáron negyedik esztendeje - Operettfaluvá válik az 1500 lelkes község, és 10-15 ezer ember lesz kíváncsi a Magyar Operett ünnepére. Mozdul a település, messzi távolból hazavárja a családtagokat, barátokat.

 

 

 

 

 

 

Kübekháza, a törökkanizsai járásban fekvő nagyközség. Házainak száma 344, lakosaié 1845, akik vegyesen magyarok és németajkúak, római katolikus vallásúak. Postája és távírója helyben van, vasúti állomása Oroszlámos. E község 1844-ben települt és nevét a m. kir. udvari kancellária egyik tanácsosától, gróf Kübeck Károlytól vette. A kancellária a szőregi kir. kincstári tiszttartóságot bízta meg a telepítési munkálatokkal, melyek 1843-ban vették kezdetüket. A telepítéskor kimondották, hogy kizárólag római katolikus magyar lakosok nyernek településre engedélyt, 20 évi időtartamra. A telkek kiosztása a község végén felállított sátorban, sorshúzás útján történt. Az 1844. év tavaszán vették kezdetüket az építkezések. Idővel azután németek is költözködtek a helységbe. Az első 20 év lejártával szó volt arról, hogy a kincstártól kincstári bérlők veszik át a község kül- és belterületét, mire a község küldöttséget menesztett Bécsbe a kancelláriához, hol azonban megnyugtató választ nyert. 1873-ban a község lakossága lépéseket tett a pénzügyminisztériumnál, hogy földjeit örök áron megválthassa. A megváltás tárgyában az egyezséget 1880-ban kötötték meg. Eszerint minden egyes telepes holdanként 100 frttal váltja meg a földjét. 1891-ben Kisbébát, mely azelőtt önálló község volt, önálló pusztai jelleggel Kübekházához csatolták. A községbeli templom 1879-ben épült. 1855 április 11-én a Tisza árja az összes vetéseket megsemmisítette. 1855 augusztus havában és 1866 őszén kolerajárvány pusztított. A lakosok 1894-ben nagy lelkesedéssel ünnepelték meg a község 50 éves fennállását. 1892-ben alakult a Kübekházi hitelszövetkezet. Van itt ezenkívül gazdakör, fogyasztási és értékesítő szövetkezet, függetlenségi kör és egy gőzmalom.
Forrás: Borovsky Samu, Torontál vármegye községei

Kübekháza, nagyközség Torontál vármegye törökkanizsai járásában, (1910) 1817 magyar és német lak., postahivatal, távbeszélő. K. -t csak 1843. alapították s a legvirágzóbb telepes községek, közé tartozik.
Forrás: Révai lexikon