Klapka József  (*Arad 1786 - †Arad 1863.05.12.), nyomdatulajdonos, polgármester, Klapka György apja. Fiatalon - mint főhadnagy - részt vett a Napóleon elleni nemesi felkelésben. 1807-ben tulajdonosa lett a Jónás Lajos-féle temesvári könyvnyomdának, melyet kibővített korának egyik legnagyobb nyomdájává. 1815-ben Klapka József nyomdatulajdonos és Schwaiger József könyvkereskedő az ország két egymástól távol esőpontján –Schwaiger Győrött, Klapka pedig Temesváron –magán kölcsönkönyvtárat alapított. Gyűjteményeik több ezer kötetre rúgtak (a Temesvári 4000 kötetből állt). Hála nekik, az olvasás a kevésbé tehetősek számára is könnyebbenhozzáférhetővévált. 1819-től 1833-ig Temesvár polgármestere. - Irod. Klapka György: Emlékeimből (Bp., 1886).
Nekrológ:
 (Halálozás.) Klapka József, Klapka Györgynek édes atyja, e hó 11-kén délután Aradon meghalt.
Béke lebegjen hamvai fölött.
(Vasárnapi újság 20-ik szám, 1863)