Juhász Kálmán (*Alibunár, 1892.08.25. - †Szeged, 1966.09.29.), teológiai tanár, egyháztörténész, pápai prelátus. Teológiát végzett a bécsi Pazmaneumban, a bécsi egy.-en teológiából doktorált (1915). Módoson volt káplán, Nagyszentpéteren (1923), utóbb Kübekházán plébános (1936), 1950-től a szegedi teológia tanára. Lelkipásztori tevékenysége mellett főként a Bánát r. k. egyháztörténetével foglalkozott.
F. m. A temesi bánsági püspökség terve a XVIII. században (Bp., 1920); Die Stifte der Tschanader Diözese im Mittelalter (Münster, 1928); A csanádi püspökség története alapításától a tatárjárásig (Bp., 1930); Das Tschanad-Temeswarer Bistum im frühen Mittelalter (Bp., 1930); Jesuiten im Banat 1718-1773 (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchives, Vol. 2., Wien, 1958); Egy délalföldi hiteleshely kiadványai (Aradi regeszták, Gyula, 1962); Klöster in der Diözese Tschanad-Temeswar im Mittelalter 1030-1552 (Köln, 1963).
Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990
Juhász Kálmán (Alibunár, Torontál vm., 1892. aug. 25.-Szeged, 1966. szept. 29.): kanonok, egyháztörténet-író. - A teol-t a Pázmáneumban végezte, 1915. III. 8: pappá szent., X. 1: a bécsi egy-en teol-ból drált. 1914. XII: Módoson hitokt., 1915-16: az Augustineumban képezte magát. 1916: tábori lelkész, 1918-20: Bpen kórházi lelkész, 1921: Temesvárt ppi szertartó és sztszéki jegyző, 1923. VII: Újszentpéteren, 1936. IX-1953: Kübekházán plnos. 1950: p. kamarás, 1953-58: Szegeden teol. tanár, 1954: knk. - 1929: az Erdélyi Katolikus Akadémia tagja. - M: St. Koloman. Linz, 1916. - A verseci espség betöltése 1743-ban. Temesvár, 1916. - A licenciátusok jogai és kötelességei. Bp., 1918. (Klny. Religio) - A temesi bánsági ppség terve a 17. sz-ban. Uo., 1920. - A licenciátusi intézmény Mo-on. Bp., 1921. - D. Beziehungen d. Tschanader Diözese z. Propaganda Kongregation. Róma, 1926. - Hajdani monostorok a csanádi egyhm-ben. Bp., 1926. (ném-ül: Klöster in d. Diözese Tschanad-Temeswar im Mittelalter 1030-1552. Köln, 1962) - A csanádi ppség. Arad, 1927. (Klny. Vasárnap) - D. Stifte d. Tschanader Diözese im Mittelalter. Münster, 1927. - Szt Gellért. Kolozsvár, 1929. (ném-ül Münster, 1930) - D. Erste Franziskanerbischof in Südosteuropa Antonius Bischof v. Tschanad. Münster, 1929. - Temesköz fölvirágzása a tatárjárás után. Kolozsvár, 1929. (Klny. Erdélyi Irod. Szle; ném-ül: D. Tatarenzug im Banat. Temesvár, 1929) - A csanádi egyhm. tört. 1-7. köt. 1. köt. A csanádi ppség tört. alapításától a tatárjárásig. 1030-1242. Makó, 1930; 2. köt. 1243-1307. Makó, 1933. (ném-ül: D. Tschanad-Temeswarer Bistum im frühen Mittelalter. 1030-1307. Münster, 1930.); 3. köt. 1. részként 1307-1386. Makó, 1946; 4. köt. 1. részként 1386-1434. Uo., 1947; 5. köt. 1434-1500. Uo., 1947; 6. köt. 1550-1552. Uo., 1947. (ném-ül: 1307-1552. Wien, 1964); 7. köt. 1552-1668. Makó, 1935; 8. köt. 1608-1699. Uo., 1936. (ném-ül: D. Tschanad-Temeswarer Bistum während d. Türkenherrschaft 1552-1699. Dübner, 1938) - D. Besetzung einer Banaten Pfarre (Versec) durch Maria Theresia. Bp., 1931. - Két kolozsmonostori pp-apát a 16. sz-ban. Kolozsvár, 1933. (ném-ül: Zwei dominikaner Bischöfe v. Tschanad. H.n., 1936) - Kreuz u. Halbmond im Banat. Paderborn, 1933. - D. Bistum Timisoara-Temesvár. Schnitz Ádámmal. Temesvár, 1934. - Andreas Dudich. Köln, 1935. - Műveltségi állapotok a Temesközben a török világban. Kolozsvár, 1935. - A csanádi székeskápt. a kk-ban 1030-1552. Makó, 1941. - Gr. Pálffy Ferdinánd csanádi, majd egri pp. 1620-1680. Bp., 1942. - Remetei Kőszeghy László csanádi pp. Bp., 1942. - A 100 é. Kübekháza 1844-1944. Kübekháza, 1944. - D. Kapitel von Arad als glaubwürdiger Ort. Köln, 1954. - Jesuiten im Banat 1718-1773. (Klny. Mittellungen d. Öst. Staatsarchives. Vol. 2. Wien, 1958) - Laien im Dienst d. Seelsorge während d. Türkenherrschaft in Ungarn. Münster, 1960. - Kirchliche Zustande im Bánát in d. Mitte d. 18. Jahrhunderts. Wien, 1962. - Egy D-alföldi hiteleshely kiadványai. Aradi regeszták. Gyula, 1962. - D. Bistum Belgrad u. Tschanad unter Bischof Franz Anton Graf Engl von Wagram. 1702-1777. Passau, 1963.
Schem. Csan. 1916:166; 1942:80; 1961:22. - Erdélyi lex. 1928:134. - Pilinyi 1943:151. - MÉL III:349. (téves adatokkal) - METEM Vázlatok 1991:259. (Lotz Antal: Történetíró papok Csanád egyhm-ben)
Forrás: Magyar Katolikus Lexikon