Jám/Iam, kisközség Krassó-Szörény vármegye jámi járásában, (1891) 1183 oláh lak.; a járási szolgabírói hivatal székhelye: van vasúti állomása, posta- és távíróhivatala és postatakarékpénztára.
Forrás: Pallas Nagy Lexikon
Jám,
oláh falu, Krassó vármegyében, a Karas vagy Krassó vize mellett, Temes vármegye szélén, ut. p. Oraviczához 2 1/2 órányira; 6 kath., 1136 óhitű lak., s anyatemplommal. Bírja gr. Bissingen.
Forrás: Magyarország Geográfiai Szótára
Jám
Kr (Oravicabánya-Ny) 1221: ecclesia de Jani [: Jam]; 1335: p-es ... Jam et Borzascenthgyurgy; 1349: p. Jaam, fl. Jampataka. 1221-ben a pápa meger
ősíti az ittebei (Keve vm) kanonokokat a jámi egyház birtokában. 1355-ben László kalocsai érsek rokona: Jánki Kis Miklós birtoka, melyet az érsek ill. ér(d)somlyói és krassófő várnagya Bogdán vajda beköltözése idején nagyon megterhelt szolgáltatásokkal és adóval. 1349-ben megállapították a Miklós birtokolta Jám, és Küke, Pousa fia János birtoka határát azon jeleknél, amelyeket egykor Jánki Dénes fia Miklós és Parakuvh [Küke birtokosa 1266-tól] állított: ... a pt. Or. inter p-es Jaam et Kuke 2 metas ... ad pt. Occ. ... 2 m-s ... in silva ... usque ad fl-m Wetelnuk, ubi qd. fl. Jampataka ... cadit in fl-m Vetelnuk, ... 3 m-s ... 1. ... ad ... p-em Kuke, 2. a pt. magistri Nicolai Jaam, 3. ... ad vm Ebed, ... que a pt. Mer. ad p-em ... Kuke et a pt. Sep. magistro Nicolao sep. ... Mivel Jám falu kissé DNy-ra fekszik azon ponttól, ahol a „Jámpataka“ beömlik a Vic’nik patakba, a K-rıl Ny felé haladó határ D-i, jámpataki oldalán, de a mai falu K-i szélénél terült el a régi Jám, tőle É-ra Küke és a kettőtől Ny-ra Ebed (Gy 3: 485). 1808: Jam vel Jamen val. 1851: Jám, Kr vm, a Karas vagy Krassó vize mellett, Te vm szélén; 6 kath., 1136 óhitű lak., s anyatemplommal. Bírja gr. Bissingen (Fé 2: 146). 1888: Jám KrSzö Jámi js szh; ház 228, L 1083 (Je 390). 1913: Jám KrSzö vm (Az). 1920: határfalu. - 1909/19: Iam, J, L 1136: r 985; m, n (92). = Su 1: 300. 1335-1851. - 1974: c. Berliste {Berlistye kzs faluja ÉNy-ra} [41 D]
Forrás: Erdélyi helynévkönyv