Heim Péter, (*Nagyszentmiklós, 1834.08.04. - †Budapest, 1904.07.20.), miniszteri tanácsos. A gimnáziumot részben Németországban, részben Nagyváradon, egyetemi tanulmányait Budapesten végezte s egy ideig a kir. táblán joggyakornok is volt, míg később a temesvári postaigazgatósághoz került mint fogalmazó. 1867. miniszteri fogalmazóvá nevezték ki. 1871. Németországban és Svájcban hosszabb tanulmányutat tett. 1874. Bemben az első nemzetközi postakongresszuson s az 1880-iki párisi értekezleten képviselte a magyar postaügyet. 1887. a posta és távírda egyesítésének ügyét vezette. Főleg H. érdeme, hogy 1888. Ausztriával új posta- és távírda-egyezmény jött létre, mely Magyarországnak belintézkedéseiben teljes függetlenséget, a külviszonylatokban pedig paritást biztosított. Ez alapon rendezte a postai belszolgálat teljes újjáalakítását. 1892 óta H. egyedül vezeti a posta, távírda és telefon ügyeit: ő képviselte a magyar postát a bécsi postai kongresszuson, ő létesítette a Budapest-bécsi telefont és a magyar városokat összekötő telefonhálózatot. 1894. megkapta a Lipót-rend lovagkeresztjét. H. irodalmi tevékenységet is fejtett ki; a legelsők közé tartozott, kik a postatakarékpénztár behozataláról értekeztek és ezenkívül több szakcikket irt különféle bel- és külföldi szaklapokba. Ezenfelül az ő vezetése alatt fogtak hozzá nemrég a postai és távírdai szabályok kodifikációjához is, mely munkálatból az üzleti szabályzat már elkészült. 1895. jan. 21. ülte meg hivatalba lépése 40-ik évfordulóját.
Forrás: Pallas Nagy Lexikon

Kiegészítés:

            Heim Péter miniszteri tanácsos posta- és távirati vezérigazgató, a Szent István- és a Szent Lipót-érdemkereszt tulajdonosa, született Nagyszentmiklóson, 1834. augusztus 4-én; meghalt Budapesten, 1904. július 20-án. Szülei szegény emberek voltak.
            Apja Heim Henrik (1807.máj.18. - 1891.márc.18.) ruhafestő-mester. Anyja Knorr Katalin, a zsombolyai árvaházból származott.
            Heim Péter szülőháza Esperschidt órás háza volt (Esperschidt Laci és Dudi).
            Én emlékszem nagybácsimra. Minden évben nyáron lejött Budapestről. 11 éves voltam, mikor meghalt. A nagybácsim, Heim Péter Budapesten van eltemetve a Kerepesi úti temetőben.
            Pályafutásáról csak annyit tudok, hogy felső iskolát Szegeden végzett, aztán a postára került. Szervezte, modernizálta a posta intézményét Magyarországon. Perfektül beszélt németül, magyarul, angolul és franciául. Szegényes sorból felküzdötte magát a legmagasabb helyre. A családjáról annyit tudok, hogy felesége, Stefánovics Mária, Pozsonyból származott.
            Három gyerekük volt; két lánya kicsi korban meghalt, és egy fia, dr. Heim Pál, híres gyermekorvos volt. Meghalt 1929 októberében.
            Heim Péter unokája, Heim Ernő építész főmérnök és dr.Göthe Oszkárné Budapesten élnek.
            Címét biztosan meg lehet tudni Szegeden élő nővéremtől, özvegy Margita Viktorné született Heim Iréntől. A nővérem talán többet tud a nagybácsimról.
Címe Szeged, Hajnóczy u. 6.
Heim Heléna Antónia (Született 1893. február 1-jén Nagyszentmiklóson).
Sănnicolau Mare,1970. nov. 29-én.
Heim Péter (*Nagyszentmiklós, 1834.08.04. - †Bp., 1904.07.20.), a magyar postaügy megszervezője, Baross Gábor munkatársa, Az önálló m. posta szervezetének kiépítése. a posta, távíró és telefon egyesített intézményének műszaki fejlesztése, pénzügyi és jogi helyzetének megszilárdítása az ő nevéhez fűződik. Vezetése alatt teremtették meg a városközi telefonösszeköttetést (1890–93), szervezték meg a levélgyűjtést és a kézbesítést s egységesítették a postatarifákat.
F. m. Budapest postaintézményei (Bp., 1881).
Irod. Hencz Lajos: A magyar posta története és érdemes munkásai (Bp., 1937).
Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990