Feketeér (azelőtt Fikatár)/Ficătar, a búziásfürdői járásban fekvő kisközség. Házainak száma 195, lakosaié 951, akik leginkább románajkúak és görög-keleti vallásúak. Postája, távírója és vasúti állomása Szinérszeg. Elsőízben a Bulyeni Márk comes és fia János, továbbá Dala fia Miklós részére kiállított 1320. évi határjáró levélben fordul elő. 1400 táján előbb a Nexafiak, majd a Remetei Himfiek, 1416-ban a Szeri Pósafiak birtoka, a mikor a béli kerülethez tartozott. 1468-ban a két Kaszainé Dési Péter fogadott fia Hollódi Fülöp, továbbá a Belinczi Bésánfiak és a Bélvidéki Nexafiak nevében is tiltakozik Jankó György leányai ellen, hogy Feketeér helységet az Iktári Bethleneknek elzálogosították. 1597-ben Báthory Zsigmond a Bésán-családnak adományozta. A török hódoltság alatt románok szállották meg. Az 1717. évi kamarai jegyzékben Vigetar alakban találjuk, a facseti kerületben, 18 házzal. Az 1723-25. évi Mercy-féle és az 1761. évi hivatalos térképen, óhitűektől lakott helyként van feltüntetve, a lugosi kerületben. A hódoltság után a kincstár foglalta le és a csákovai tiszttartóság nagykövéresi uradalmához osztotta be. 1807-ben a vallás- és tanulmányi alap tulajdonába került. A községbeli templom a görög-keletieké és 1891-ben épült.
Forrás: Reiszig Ede, Temes vármegye községei
Fikatár, oláh f., Temes vármegyében a Temes partján, Temesvárhoz keletre 4 mfd. 1110 n. e. óhitű lak., s anyatemplommal. Határa igen termékeny, szép búzát terem, s 1750 holdra terjed, melyből majorsági földek 445 h., szorgalomföld 15 hold, Van 4 fél, 53 negyed, 76 nyolcad telke. Bírja a kir. alapítvány.
Forrás: Magyarország Geográfiai Szótára
Feketeér Te (Buziásfürdő-ÉK) 1320: Fyghatar (B); 1467: Feketheer (Cs 2: 26. Bél). 1717: Vigetar (Borovszky: Temes 41). 1808: Fikatár (54). 1851: », Te vm, a Temes partján, 1110 n. e. óhitű lak. S anyatemplommal. Határa igen termékeny, ... Bírja a kir. alapítvány (Fé 2: 17). 1888: » Te Buziási js (Je 332). 1913: Feketeér Te vm Buziásfürdői js (Az). - 1909/19: Ficătar, Fikatár, L 945: r 898; m, n, zs (74). = Su 1: 238. 1320-1851. - 1974: c. Racoviţa {Rákovica kzs faluja É-ra} [32 C]
Forrás: Erdélyi helynévkönyv