Domán/Doman, kisközség, Krassó-Szörény vármegye resicai járásában, (1891) 785 oláh, német és olasz lak. Az osztrák magyar államvasút-társaságnak itt kőszénbányája van, melyben a bányászat 3 akna s egy táró segélyével folyik. A D-i szén nagyon tiszta, de lágy és csak kevés darabos szenet ad. A termelés (a szekuli bányával együtt) 1855-től 1890-ig 160000 q-ról 1336770 q-ra emelkedett.
Forrás: Pallas Nagy Lexikon
Domány
Kr (Resicabánya-D hrs) 1370: Doman (Pesty: Krassó II/1. 136). =: » (Cs 2: 100). 1808: Domány (45). 1851: », Kr vm, 4 r. kath., 417 óhitű
lak., anyatemplommal, kőszén-bányákkal. F. u. a kamara (Fé 1: 273). 1888: Domán KrSzö Resicai js (Je 297). 1913: Domány KrSzö vm Resicabányai js (Az). - 1909/19: Doman, D, L 1000: r 667; n, olasz, cseh, m (67). = Su 1: 206. 1370, 1839. [42 D]
Forrás: Erdélyi helynévkönyv
Domány, Krassó vm. oláh falu, Dognácskához 2 órányira: 4 r. kath., 417 óhitű lak., anyatemplommal, kőszén-bányákkal. F. u. a kamara.

Forrás: Magyarország Geográfiai Szótára