Egresi apátság. 1500-tól kezdve, mikor a törökök pusztításai által megfogyott püspöki jövedelmek kiegészítéséül birtokait a király az országgyűlés határozatával és a pápa beleegyezésével Csáki Miklós csanádi püspöknek adományozta, a csanádi püspököknek kineveztetésük alkalmával adott címe. Az E. (Torontál vm. -ben) alapítója III. Béla király, aki 1179. a Pontignyból meghívott cisztercitáknak adományozta. II. Endre az egresi monostort, melyet a maga és francia származású nejének, Jolántának számára temetkező helyül szemelt ki, várfalakkal vétette körül és az apátság jövedelmeit gazdagította. 1241-ben a tatárok feldúlták az egresi monostort, de 1247. felépült újra és 1280. IV. László király ide vitette a szent koronát és családi kincseit. Az apátságot, mely még az Anjouk alatt is virágzott, a törökök pusztítása döntötte romba. V. ö. Oltoványi, A csanádi egyházmegye birtokviszonyai; Bósz E., Az egresi ciszt. apátság története (Budapest 1911).

Forrás:  Révai lexikon