Dognácska/Dognecea/Dognatschka, nagyközség Krassó-Szörény vármegye bogsáni járásában, (1891) 773 házzal és 3491 oláh és német (csak 4 magyar) lak., kaszinóval, postahivatallal és postatakarékpénztárral. D. vidékén régóta nevezetes bányászat folyik; a rómaiak kezdték itt meg a bányászatot, később a magyarok folytatták s 1358. említés történik róla. A törökök elvonulása után 1722. újra üzembe vették a D.-i bányákat; a XVIII. sz.-tól egészen századunk közepéig s a hetvenes évekig arany, ezüst, réz, ólom és cink voltak a bányászat tárgyai; 1852. az állam vette meg, de 1855. az osztrák-magyar államvasút-társaságnak adta át. Ma a nemesebb fémeket többé nem bányásszák, hanem csak vasat termelnek óriási külfejtésekben D. és Vaskő vidékén. Mindkét helyen tiszta mágnes- és veresvaskő lép fel 30 m.-nyi vastag telepekben és tömzsökben; D. mellett fémércek, ezüsttartalmú ólom- és rézércek, ezüstös horganyfénye és kénkovand, továbbá mangántartalmú és barna vasérc is előfordul. D. és Vaskő vidékén összesen 21 telepben folyik a bányászat, s az évi termelés (1891) 1262070 q. vasérc; a munkások száma 1007, kiknek nagy része a 2 nagyolvasztóban és 4 pörkölőkemencében nyer alkalmazást. A termelt vasérc D.- n, Német-Bogsánban és Resicán dolgoztatik fel. A bányászatot 27 km. szállítópálya, 0,8 km. lóvasút és 5,6 km. gőzmozdonyú vasút szolgálja. V. ö. Halaváts Gyula: D.-Vaskő bányászata (Földrajzi Közlemények XVIII. 1890, 309-323.).
Forrás: Pallas Nagy Lexikon
Dognácska, Krassó v. kamarai bánya-mezőváros, Bogschánhoz délre 1 1/2 mfdnyire: 952 kath. német, és 1063 n. e. óhitű lakosokkal, kath. és óhitű templomokkal, postahivatallal, márványtöréssel, rézbányákkal.

Forrás: Magyarország Geográfiai Szótára
Dognácska, Székesbánya, v. Krassó-Szörény vm. (Dognecea, Ro.): plébánia a v. csanádi egyhm. oravicai esp. ker-ében. - 1358: Zekusbanya. 1741: alapították. Tp-át 1733: Kisboldogassz. tiszt. sztelték. Kegyura 1880: az Osztrák Állampálya-Társulat. Anyanyelve 1840: ném., rum.
Kiss-Sziklay II:922. - Gerecze II:461.
Forrás: Magyar Katolikus Lexikon