Ajánlás 
 

Dr. Delesega Gyula „Temesvári kalauz” című könyvének megjelentetéséhez.

A fenti címen összeállított könyv azt a hézagpótló szerepet tölthetné be ami, szinte a XX. század eleje óta, eddig váratott magára. A munka történelmi időrendben ismerteti olvasójával a Temesváron lefolyt évszázadok eseményeit, hangsúlyozva a XIX. század végi és XX. század eleji fejlődés, ma még felmutatható, tárgyi bizonyítékait, a magyarság hozzájárulását, társadalom- és kultúra-formáló munkálkodását ezen a vidéken. A történelmi tények áttekintése, megismertetése a könyv olvasóival nem sikkad el a túl apró részletekben; a fontosabb, a város életében nagyobb események megidézésével, a történelmi nevezetességű helyek és személyek ismertetésével, lépésenként „feltérképezve” a várost juttat el a mai korig.

Fontos szerepet tölthet be ez a munka a várost látogatók vagy bejárni óhajtók számára. Ilyen jellegű művek magyar nyelven a múlt század eleje óta nem láttak napvilágot, addig viszont szép számban léteztek (kiegészülve német vagy magyar-német változatokkal). A hozzánk közelebbi időben megjelent ilyen típusú román nyelvű dolgozatok/monográfiák vagy nagyon röviden, vagy a XIX. századot (a város mai arculatát meghatározó korszakot) átugorva igyekeztek képet adni Temesvár fejlődéséről, urbanizációjáról, jelesebb személyiségeiről. Ezekből ma már a magyar nemzetiségű középkorú nemzedék sem tájékozódhat kellőképen városa történelméről, a fiatalság pedig ismeretek hiányában legfeljebb csak elmegy a kellőképen nem ismert, tehát nem becsült hazai értékek mellett.

A dr. Delesega Gyula által képekkel alátámasztott „város-bemutató” nagy segítségére lehet a Temesvárra ellátogató idegennek is a műemlékek és a megtekintésre érdemes szép, vagy nevezetes épületek felkeresésében. Biztos segítséget nyújtanak a kötet térképei is amik, a fejlődés vonalát követve  napjainkig, a város kerületeit foglalják bele a helység mai tükrébe. Mindezekhez járul a dokumentált utcanévtár, a jeles (itt élt vagy itt működött) magyar  személyiségek kislexikona. A szerző dokumentált munkáját irodalmi, olvasmányos nyelvezet teszi könnyen érthetővé. Mindezen tulajdonságát felmérve szükséges és időszerű könyv a „Temesvári kalauz”, amit megjelentetésre/ kinyomtatásra alkalmasnak találok, szerzője a helytörténetben biztosan, felkészültként bizonyította ismereteit, hosszú évek alatt szerzett tudását. A fennt felemlítettek következéseképen ajánlom az olvasókhoz való eljuttatását.

 

 

 

 Temesvár, 2002 ápr.18                            Miklósik Ilona,

                                                         a temesvári Muzeul Banatului muzeológusa