Buttler család. (párdányi), gróf †.
A XVII. század végén szakadt hazánkba, egy báró Buttler az egri vár parancsnoka volt. Azonban magyar honfiúsítást csak gróf Buttler János nyert az 1715-ki országgyűlésen, ki már előbb I. Leopoldtól Heves vármegyében Erdőkövesden stb. adományokkal tetéztetett. Ennek utóda volt gróf Buttler János, ki szintén adományban bírt Torontál vármegyei Párdány helységről írta magát. Mint utódok hiányában családja ez ágának utolsó férfi-ivadéka nemzeti célokra sokat áldozott, az egykor tervezett Ludovicea katonai intézetnek egyszerre 126 ezer forintot ajánlott fel. Meghalt a múlt évtizedben. Életnagyságú arcképét Nógrád vármegye is gyűlésteremébe függeszté. A künn maradt gróf Buttler család is, mely Csehországból Bajorországba szakadt, és már fiú fogadás által Buttler-Clonebough nevet viselt, ismét kihalás után Buttler-Clonebough-Haimhausen névvé alakult. Jelenleg azonban ismét látunk hivatalos pályán hazánkban báró Buttlerokat, kik a legutóbbi időben mint rokonai a kihalt gróf Buttler Jánosnak, szakadtak hazánkba.

Buttler (párdányi), gróf.
Indigenátust nyert 1696. máj. 7. B. János br. (LR. XXIV/81.) 1714. febr. 23. B. János gr. (LR. XXX/255.) Előnév: 1783. nov. 7. (LR. LII/444. 460.) Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeíráskor Heves megyében Gábor gr. vétetett fel az igazolt nemesek közé. - A grófi rang kelte - 1681. dec. 15. A grófi ág kihalt (1845.) - Vö. N I. II/275.; Orosz 43-5. (gen.); M.N.Zsbk. I/63.; Kősz. 59.; Král 28.; Szerencs 610.; Siebm. 92.; T. III/132.

Buttler.

Az 1715. évi 134. tvcz. által gr. Buttler János Lajos és leszármazói honfiúsítatnak. Ugyanezen kurlandi eredetű családnak bárói ágából származó utódok laknak Magyarországon is (Nógrádm.), de a bárói ág nincs honfiúsítva. A család 1681. szept. 10. emeltetett grófi rangra. A Buttler-Clonebough máskép Haimhausen egyesített nevek viselése 1772. engedtetett meg. - A család róm. kath.

A címer: Hasított és kétszer vágott pajzs, négyelt közép pajzszsal és ebben szívpajzzsal. A szívpajzs: kék mezőben, szarvaival fölfelé fordított ezüst félhold, szarvai közt lebegő ezüst csillag (Clonebough). A középpajzs: 1. és 4. ezüst mezőben zöldhalmon koronás fekete sas; 2. és 3. vörös mezőben zöld halmon kerek ezüst torony, csúcsos fedéllel, fekete kapuval és öt fekete ablakkal (Haimhausen). A nagy pajzs: 1. és 6. arany mezőben lenn négy csúcsos, kék pajzsfő. 2. vörös mezőben három arany födeleskupa egy sorban. 3. vörös mezőben zöld halmon ezüst kacsa, fönt két egymás mellett álló ezüst karikától kísérve. 4. ezüst mezőben lebegő, végein ágakra szakadó vörös András-kereszt. 5. ezüst mezőben két farkú vörös oroszlán (Buttler). Jelmondat: DUM SPIRO SPERO.

[Az alábbiak a jobbára Bajor-, ezenkívül Angolországban, Amerikában stb. lakó család tagjai közül csak a magyarországi nemzedéket tartalmazzák.]

Sándor (sz. 1818. máj. 13.); neje szalai br. Barkóczy Evelina. Esküvő: 1844. máj.

Gyermekeik:
1. Aladár (szül. 1847. szept. 17. Nagy-Sároson); neje báró Luzsénszky Mária, br. Luzsénszky József és gr. Szirmay Alojzia leánya. Esküvő 1875. febr. 6.

Leányuk: Evelina (sz. 1879. jan. 2.)

2. Alexandrina (sz. 1850. máj. 5.), Alice toscanai főhercegnő udvarhölgye.

3. Evelina Pálma (sz. 1865. márc. 18.)
Buttler de Párdány gróf.
Indigenátust 1696. V. 7. báró B. János nyert. - Kk. XXIV: 81. - Címer: Siebm. W. U. A: 74. t. - C. p. Pest vm. lt. polg. per. fasc. 114. No. 13. - Kőszeghi S. - Kempelen II. 478.
Buttler gróf.
B. János Lajost és leszármazóit az 1715. évi CXXXIV. törvénycikkel honfiúsították. A család 1681 szeptember 10-én nyert grófi rangot. Tagjai közül János a délmagyarországi kincstári javak elárverezése alkalmával, 1781-ben, a párdányi uradalmat vette meg. 1801–1804-ben Torontál vármegye kétségtelen nemeseinek sorában szerepel. A család 1848-ig Párdány és Jánosfölde helységekben bírt földesúri joggal.