Berzászka/Berzasca/Bersaska, kisközség Krassó-Szörény vármegye moldovai járásában, (1891) 1848 oláh és német (343) lak., postahivatallal és postatakarékpénztárral; a hozzátartozó Drenkova telepen Guttmann testvéreknek nagy szénbányáik vannak; bányamértékük 529.8 ha., évi termelésük (1891) 342,153.q. feketeszén; a munkások száma 389. Ezenkívül B.-n több kisebb szénbánya van s krómércek is találtatnak.
Forrás: Pallas Nagy Lexikon
Ber
szászka Szö (Újmoldova-DK, a Duna-parton) 1692: Besaska, 1785: Perschaschka (Korabinszky > Pesty: Szörény II. 14). 1808: Berszaszka, (i) Bersaska (18). 1888: Berzászka KrSzö Moldovai js (Je 241 & Drenkova és Kozla). 1913: Berszászka KrSzö vm Újmoldovai js (Az). - 1909/19: Bârzasca, Berzászka, & Drencova (Drenkova), Cozla (Kozla), Sirinea (Szirinya), L 2251: r 1515; n, cseh, m, szerb, zs (15). > Berzasca = Su 1: 75. 1692-1913. [54 B]
Forrás: Erdélyi helynévkönyv