Banya/Bănia, kisközség Krassó-Szörény vármegye bozovicsi járásában, (1891) 2363 oláh lak.; hegyeiben a rudariai vasércbánya-társulat magánvasércre, a m. kir. kincstár s egy magános cég (Engler Henrik) kőszénre bányászik.
Forrás: Pallas Nagy Lexikon
Bánya (Orsova-ÉNy, Bozovics-DK, b. o. a Nérába ömlő Bánya-patak b. p.) 1484: Banyay nevű nemes birtokbaiktatáson Te vármegye Almási kerületében (Cs 2: 25). 1603: Bania Karánsebesi kerület; 1690-1700: Bandia (Pesty: Szörény II. 10). 1765: a bánsági román határőrezredhez csatolták. Közelében mangán, vasérc és kıszén lelőhelyek. XVIII: Ort. templom. 1808: Bania, Bannia {!} (13). 1888: Bánia (Bánya) KrSzö Bozovicsi járásában (Je 226). L 1910: 2403 (r), 1992: 1400 (Le). 1913: Bánya KrSzö vármegye (Az). - 1909/19: Bănia, Bánya, L 2454: r 2433 (13). = Su 1: 63. 1484-1840. [54 B]
Forrás: Erdélyi helynévkönyv