Asbóth Oszkár, (*1852.08.10, Újarad - †1920.08.24 Budapest), nyelvész, a budapesti egyetemen a szláv nyelvészet rendes tanára. Fia Asbóth János 1848-iki miniszteri osztályfőnöknek, Asbóth Lajos tábornok testvérének; felsőbb tanulmányait Budapesten, Lipcsében, Berlinben és Göttingában végezte, hol 1875-ben bölcselet-doktori oklevelet nyert. 1880-ban kezdte a budapesti egyetemen mint magántanár előadásait a szlavisztika köréből, 1881-ben helyettes, 1885-ben rendkívüli, 1892-ben rendes tanárrá nevezték ki; eközben ismételten (1882 és 1889.) tanulmányutakat tett Oroszországban. A szláv nyelvtudományokba vágó értekezései és oroszból való fordításai a Bpesti Szemle, Nyelvtudományi Közlemények, Allgem. Zeitung, Globus, Archiv f. slavische Philologie és egyéb folyóiratokban jelentek meg.
Önálló munkái: Szlávság a magyar keresztény terminológiájában, Budapest 1884; Rövid gyakorlati orosz nyelvtan 1888, Kurze russ. Grammatik, Leipzig, 1889; Russische Chrestomathie für Anfänger, u. o. 1890;-Die Umwandiung der Themen im Lateinischen. Götting. 1875.

Asbóth Oszkár
(Újarad, 1852. aug. 10. - Bp., 1920. aug. 24.), nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1892, r. 1907). Tanulmányait Bp.-en kívül Lipcsében, Berlinben és Göttingenben végezte, ott szerzett bölcsészdoktori oklevelet 1875-ben. Több alkalommal (1882, 1889) tanulmányutat tett Oroszo.-ban. A bp.-i egy. bölcsészeti karán a szláv nyelvészet és irodalom helyettes (1882-85), rk. (1885-92), végül ny. r. tanára (1892-1919). A Tanácsköztársaság után állásából elbocsátották. 1907-től 1917-ig a Nyelvtudomány c. folyóirat szerkesztője. A mo.-i szlavisztika, ezen belül az orosz nyelvtudományi kutatás megalapozója. A m. nyelv szláv jövevényszavainak kutatása terén úttörő érdemeket szerzett. A szláv nyelvtudomány körébe tartozó értekezései különböző m. és német szakfolyóiratokban jelentek meg.
Fő művei: Die Umwandlung der Themen im Lateinischen (Göttingen, 187S); Szlávság a magyar keresztény terminológiában (Bp., 1884); Gyakorlati orosz nyelvtan (Bp., 1888); Kurze russische Grammatik (Leipzig, 1889); Russische Chrestomatie für Anfänger (Leipzig, 1890); A hangsúly a szláv nyelvekben (Bp., 1891); Szláv jövevényszavaink (I. Bp., 1907). – Irod. Alföldi Mihály: A. O. (Magy. Nyelvőr, 1920); Angyal Endre: A. O. 1852–1920 (Magy. Nyelvőr, 1952. 6. sz.).
Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon, 1000-1990