Autentificare utilizatori

Contor de materiale

 • 14 imagini
 • 366 articole
 • Ungureanu, Cornel - Despre literatura dialectală, aproape bicentenar

  Despre literatura dialectală e greu să scrii azi în România fiindcă există blocaje dintre cele mai ciudate. Şi dintre cele mai semnificative. Primul dintre ele ar fi legat chiar de tradiţia ei: dacă la 1 Decembrie 1918 am realizat Româ­nia Mare, orice încercare de a pune în valoare statutul Provinciei ar ameninţa unitatea statului român. Unirea nu ne-a salvat de ameninţările dure ale ţărilor care au pierdut războiul.

  Precizări cu privire la redarea în scris a rostirii dialectale bănăţeneşti

  1. Principiul fonetic (redarea rostirii) este precumpănitor; potrivit acestuia este „aproximată” în scris vorbirea bănăţeană fără a se face apel la transcrierea fonetică. Cuvinte precum ziuă, Dumnezeu, vezi, găseşti, grăbeşte, deal, unde, dimineaţă, Dinu se transcriu simplu, corespunzător fonemelor întâl­nite în rostirea bănăţeană astfel: dzîuă, Dumnedzău, vedz, găsăşci, grăbeşce, geal, unge, giminaţă, Ginu.

  Salvați graiul bănățean!

   

  În urma unor semnalări primite din partea mai multor simpatizanţi ai Ligii Bănăţene, în special din judeţul Caraş Severin, cu privire la scoaterea emisiunii dedicată graiului bănăţean din grila de programe a postului public Radio România Reşiţa, în data de 29 octombrie 2012 am înaintat doamnei Laura Sgaverdea, directoarea instituţiei respective, o cerere de inormaţii în baza Legii nr. 544/2001. Neprimind nici un răspuns oficial din partea lor, miercuri 09 ianuarie 2013 am sunat la secretariatul postului de radio, cerându-le informaţii despre stadiul în care se află cererea noastră, având în vedere că termenul legal de răspuns (30 de zile) a fost depăşit. Am fost contactaţi de doamna Sgaverdea telefonic, în data de 10 ianuarie 2013 şi am reuşit să obţinem un răspuns cu privire la cele sesizate de noi. Din cele spuse de doamna directoare, emisiunea a fost scoasă din grila de programe deoarece nu mai corespundea cu viziunea conducerii despre viitorul Radio România Reşiţa. Deasemenea, ni s-a transmis că grila de programe are aprobarea Societăţii Romîne de Radiodifuziune şi că nu poate fi modifictă până în vara acestui an. În zilele următoare ne vom adresa şi acestei instituţii pentru a afla mai multe detalii referitoare la funcţionarea studiourilor regionale, precum şi la condiţiile în care se stabilesc aceste grile de programe.

  Drept urmare a celor prezentate mai sus, Liga Bănăţeană solicită postului public  Radio România Reşiţa să ia măsuri pentru reintroducerea cât mai rapidă a emisiunii dedicată graiului bănăţean în  grila sa de programe şi lansează un apel către toţi iubitori graiului bănăţean să ni se alăture şi să ne sprijine în demersurile noastre, deoarece numai împreună putem deveni o voce puternică care să apere tradiţiile şi valorile bănăţene.

  Dorim ca emisiunea dedicată graiului bănăţean să fie reintrodusă în grila de programe a postului public Radio România Reşiţa

   

  Liga Bănăţeană

  Viorel Boldureanu - Studiu introductiv*

  Scrierile lui Gabriel Ţepelea se încadrează în coordonatele unor preocupări mai ample privind raporturile dintre 1. limba literară (văzută ca proces continuu şi permanent de constituire şi expresie, de uz larg şi generalizat, la nivelul culturii naţionale), 2. regimul cotidian de folosinţă comună a limbii vorbite (de la aspectele idiomatice şi limbajul familial până la „stilurile administrativ-funcţionale ale limbii”) şi 3. uzul zonal al limbii (atât sub aspectul rostirii dialectale ca bază pentru „distilarea” unui dialect literar) – evident şi cu tradiţie în cazul Banatului – cât şi sub aspectul ridicării culturii săteşti din această provincie la nivelul susceptibil de a putea fi exprimată în limba literară de către sătenii înşişi prin publicistică şi gazetărie rurală.

  Maria Mândroane - Festivalul condeierilor plugari – sens şi consens

  În data de 25 iulie 2009, ora 10 la Muzeul Satului Bănăţean s-a deschis cea de-a III-a ediţie a Festivalului Condeierilor Plugari, un festival aş zice atipic pentru lumea modernă spre care ne îndreptăm, prea grăbiţi şi aproape nepasători faţă de valorile simple şi, în acelaşi timp, atât de complexe care trec pe lângă noi. Aproape neobservaţi, uneori ridiculizaţi, deseori marginalizaţiei sunt părinţii şi moşii noştri, ţăranii. Şî incă mai simţim ruşine pentru modesta categorie implantată în pământul nostru sfânt de la început de lume....tocmai fiindcă noi, cei actuali, monotorizaţi de un mecanism automat am sărit peste etapele evoluţiei noastre fără a reuşi să le străbatem, să le înţelegem şi să le apreciem, la justa lor valoare.

  Banaterra - Grai bănățean - portal dedicat graiului bănățean

  Vineri 28 ianuarie, sub egida Banaterra - Enciclopedia Banatului, a fost lansat oficial portalul Banaterra - Grai bănățean, portal dedicat graiului bănăţean. Anunţul a fost făcut în aceeaşi zi, la Studioul de Radio Timişoara, cu prilejul lansării volumului Antologia literaturii dialectale bănăţene „Gura satului“ la Radio Timişoara - 20 de ani, purtând semnătura prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu, prof. univ. dr. Cornel Ungureanu şi prof. dr. Simion Dănilă. 


  Vasile Barbu - Literatura română în dulcele grai bănăţean la românii din Banatul sârbesc

   

  Deseori marginalizată pe nedrept şi socotită a fi un gen literar minor fără imagini poetice bogate în metafore şi alte figuri de stil, fără expresivitate şi profunzimea pe care o are poezia, literatura în general, totuşi scrisul în graiul bănăţean, atât în partea română a Banatului şi într-o măsură mai mică şi în partea noastră a Banatului sârbesc, a reuşit să se afirme pe un plan cultural mai larg devenind o adevărată mişcare literară.

  Iar după constituirea Uniunii Scriitorilor în Grai Bănăţean, cu sediul la Uzdin este clar că această mişcare literară va putea să se dezvolte tot mai mult şi să se afirme pe un plan cultural românesc mai larg, promovând valorile de netăgăduit ale specificului român-bănăţean împins dincolo de patria limbii.

  Promo

  Imagini aleatoare

  Dimitrie Acea - Raiu nostru dă la sat

  Cine e online

  În acest moment sunt 0 utilizatori şi 7 vizitatori online.

  Un site realizat și administrat de
  Dușan Baiski

  Vizitatori Banaterra

  Display Pagerank