Autentificare utilizatori

Contor de materiale

 • 14 imagini
 • 366 articole
 • Glosar la Autori din Voivodina, Serbia

  versiune gata de tipărire

   

  A

   

  a ai, vb. = a pune usturoi în mâncare

  amânat, adv. = întârziat

  ambari, s.n. = hambar

  amvlie s.f. = curte

  a aşiera, vb. = a aştepta

  a astruca, vb. = a acoperi

  astupuş, s.n. = capac

  arie, s.f. = terenul gospodăriei unde se păstrează furajele

  armiţâie = taxă

  a artui, vb. = a pune ceva la locul său

  arvăluc (alvăluc) s.n. = aldămaş

  autori, s.n., pl. = automobile

   

  B

   

  babie, s.f. = bunică

  bădanie, s.f. = vas mare de lemn

  băbăluc, adv. = din vechime, din bătrâni

  bărcoviene, s.f. = partea piciorului de deasupra genunchiului

  bagsamă, adv. = probabil

  baş, adv. = chiar

  basâncă, adv. = de bună seamă

  băşcăsât, adv. = separat

  a bâzgoi, vb. = a te holba

  becher, s.m. = om petrecăreţ, persoană care face pozne 

  bieşandră, s.f. = curvă

  biţiglă, s.f. = bicicletă

  bestreagă, s.f. = persoană plecată fără urmă, dispărută

  a blescăi, vb. = a vorbi fără rost

  blotăvit, adj. = tâmpit

  a bolgi, vb. = a îmboldi

  boambă, s.f. = boabă de porumb

  boldănios, adj. = cu ochii holbaţi

  boldănar, s.m. = persoană care se holbează în prostie

  bolund, s.m. = nebun

  bobolocată, adj. = cu boabe mari (fasoale)

  a bombăci, vb. = a mugi (cornutele); a urla, a striga (oamenii)

  bord, s.m. = var nestins

  a broci, vb. = a ajuta, a colabora

  bucvar, s.n. = carneţel

  bugi, s.n. = chiloţi femeieşti

  buş, s.m. = bucată de brânză

   

  C

   

  cacamâţ, s. m. = secreţie solidificată în nas

  cacia, s.m. = tată

  casap, s.m. = măcelar

  caznă, adv. = amendă

  călcâni, s.m. = călcâi

  cănun, s.n. = chin

  a căpărî, vb. = a da arvună la peţit, logodnă

  cârpă = basma 

  a se cănta, vb. = a se jeli, a se văita, a se boci

  cecşă, s.f. = teacă

  chefelit, adj. = beat

  cesăla, s.f. = taşcă, servietă, borsetă

  chinez, s.m. = primar

  chirchiţoani, s.f. = cârtiţă

  chită, s.m. = buchet de flori

  a chici, vb. = a se aranja, a se îmbrăca frumos

  cicurat, adj. = ascuţit, (vârf ascuţit)

  cinier, s.n. = farfurie

  a ciscura, vb. = a turna în pahar

  cignă, s.f. = tihnă

  ciligă, s.f. = trăsură mică, trasă de un măgar sau de un cal

  cioc, s.m. = teacă în care se ţine gresia pentru ascuţit coasa

  ciacia, s.m. = nenea

  ciurcă, s.f. = curcă

  cliet, s.n. = cămară de alimente, într-o parte a casei de locuit; 

                    magazie de alimente într-o construcţie separată a gospodăriei

  cliefnit, adj. = distrus

  clisturi, s.n. = beţişoare ascuţite, la ambele capete, folosite pentru 

                                  un joc de copii

  cocaia, s.f. = persoană care se agaţă de cineva

  a costaria, vb. = a ospăta

  cotarcă, s.f. = pătul pentru porumb

  cotăriţă, s.f. = coş

  conţăntrat, s.n. = concentrate, hrană pentru animale

  covăşie, s.f. = atelier de fierărie

  croafnă s.f. = gogoaşă

  crug, s.n. = cerc

  culă, s.f. = turn medieval

  cupă (de tulei), s. f. = grămadă de tulpini de porumb

   

  D

   

  dăbălat, adj. = dezbrăcat, aproape gol

  a dădea, vb. = a se obişnui

  dăloc, adv. = imediat, îndată

  dărap (dărab), s.n. = bucată

  dărânat, adv. = decăzut moral

  diedă, s.m. = bunic

  a dooni, vb. = a fuma

  a drâmbonieli, vb. = a scânci după bomboane

  dricală, s.f. = saltea ţărănească, umplută cu paie, sau cu pănuşi de 

                                 porumb

  duplat, adj. = dublat

  duşag, s.n. = dună, plapomă umplută cu pene de gâscă

  F

   

  farbă, s.f. = vopsea

  federe, s.f. = piesă din metal elastic, arc, spirală de fier

  fiacăr, s.n. = caleaşcă

  fieşcelit, adj. = ud

  figeu, s.n. = capac

  flaşă, s.m. = sticlă (de băutură)

  focar, s.m. = pompier

  folmoşită, adj. = făcută ghemotoc

  fondroc, s.n. = aventură

  fruştuc, s.n. =  micul dejun

  furt, adv. = des, tot timpul, repetându-se

   

  G

   

  gaciă, s.f. = izmene

  gansie, s.f. = o persoană pe care n-o poţi convinge

  găldău, s.n. = băltuţă, apă puţină

  găitan, s.n. = şinior

  găvăt, s.n. = mulţime de lume

  gâzdală, s.f. = gâdilitură

  ghepecuri, s.n. = portbagaje

  ghizări, s.n. = pănuşă

  gituşată, adv. = împinsă cu cotul

  a givăni, vb. = a sta de vorbă

  gloată, s.n. = copiii dintr-o familie

  goge, pron. = oricare, oricine

  goangă, s.f. = insectă

  gostâie, s.n. = ospeţie

  a grăjina = a aştepta

   

  H

   

  hop, s.n. = plasă de prins peşte

  I

   

  imăloşiune, s.f. = murdărie

  imâlos, adj. = murdărit de noroi

   

  Î

   

  a îmburiţa, vb. = a găuri

  îmburdat, adj. = răsturnat 

  îmburiţat, s.m. = persoană aplecată de la mijloc

  a împonchişa, vb. = a arăta pe cineva, dând coate unei personae

   

  J

   

  jepos, adj. = des (porumbul în holdă)

  joavănă, s.f. = fiară sălbatică

   

  L

   

  launloc, adv. = împreună

  a lăbda, vb. = a lăuda

  lăbdăreţ, adj. = lăudăros

  lăptaş, s.m. = lăutar

  lărmuriţi, adj. = certaţi

  a lifera, vb. = a livra

  limpaş (lămpaş), s.n. = felinar

  lulă, s.f. = pipă

   

  M

   

  majă, s.f. = unitate de măsură de 100 kg

  marvă, s.f. = vită

  mârjinar, s.n. = mărginar

  mânăvrie, s.f. = exerciţiu militar

  mârdălită, adj. = murdărită

  mâscărite, adj. = certată

  mâlăxat, adj. = fără puteri

  medâţână, sf. = medicament

  mertic, s.n. = unitate de măsură; cu merticu = cu puţin

  minciş, adv. = mintenaş

  mincie, s.f. = haină lungă, femeiască, ornamentată, din blană de oaie

  morşieluit, adj. = murdărit

  mozomaină, s.f. = sperietoare

  a mura (cânepa) = a topi cânepa, în topilă

   

  N

   

  nană, s.f. = sora mai mare

  năcătoarie, adv. = anormal

  năimitor, s.m. = zilier

  năploscit, adj. = zdrenţuros şi murdar

  năsărambe, s.f. = năzbâtii

  nătăbală, s.f. = mahalagioaică

  nătrebuit, s.m. = netrebnic

  nioarcă, s.f. = broască

   

  O

   

  obor, s.n. = curte

  olgile, s.f. = holdele

  oliendrie, s.m. = aventurier

  oltăni, vb. = a altoi, a vaccina, a-i da cuiva injecţie

  osângit, s.m. = condamnat

   

  P

   

  pătică, s.f. = farmacie

  păticar, s.m. = farmacist

  a păcui, vb. = a împacheta

  pădănou, adv. = din nou

  păşcănet, s.m. = pătrunjel

  pienie, s.f. pl. = flori

  pigluit, adj. = călcat (pentru îmbrăcăminte)

  pilar, s.m. = neguţător

  placat, s.m. = afiş

  platcă, adv. = perdant

  plămadă, s.f. = prăsilă

  polojât, s.n. = grămadă de spice, pusă pe legătoare, pentru a fi 

                                    strânsă în snop

  polojât, adj. = culcat

  a poloji, vb. = a face snopi de grâu

  pomilar, s.m. = ortac

  postaică, s.f. = postaie

  a postăşi, vb. = a scoate bobul din păstaie

  poropăgit, adj. = reîntors, readus pe calea cea bună

  prau, s.n. = praf

  prăulit, adj. = plin de praf

  probie, s.f. = probă

   

  R

   

  rablă, adj. = uzat

  raf, s.n. = cerc de fier, prins pe conferinţa roţii de lemn a căruţei

  a rămui, vb. = a râma

  a răni, vb. = a curăţa grajdul de gunoi

  răstaniţă, s.f. = marginea dintre exterior a unui pat aşezat la 

                                      perete

  răţăpt, s.n. = reţetă

  rigi, adj. = şargi, roşcaţi (pentru cai)

   

  S

   

  săclic, s.n. = sticlă specială pentru băutură, clondir

  săcrin, s.n. = sicriu

  sărsamuri, s.n., pl. = harnaşament

  schipită, s.f. = salivă

  a schipi, vb. = a scuipa

  schidoală, s.f. = persoană şugubeaţă, care se copilăreşte, cineva 

                                       neastâmpărat

  scrob, s.n. = mâncare fiartă din făină de grâu

  smintă, s.f. = greşeală

  a sminti, vb. = a greşi

  socac, s.n. = uliţă

  spăşel, s.n. = cămaşă, bluză femeiască din pânză de in, cânepă sau 

                                de bumbac, ornamentată cu motive tradiţionale

  scucială, s.f. = adăpost, ocrotire

  spârloşana, s.f. = piele de pe carnea de găină

  a săşi, vb. = a-ţi face bunăstare, în mod cinstit, prin muncă

  stavală, s.f. = odihnă 

  sud, s.n. = vorbire, dezbatere

  a sumuţa, vb. = a întărâta pe cineva

   

  Ş

   

  şărămpău, s.n. = drum îngust, făgaş

  şântăr, s.m. = hingher

  şicmă, s.f. = dantelă

  şioşiloi, s.n. = ţurţur de gunoi la lâna oilor

  şiuntăvit, adj. = lovit la picior, rănit, şchiop

  şiupag, s.n. = cămaşă femeiască tradiţională, din pânză de in, 

                                    cânepă, bumbac, ornamentată; ie, bluză 

  şlinguit, adj. = brodat

  şlogoit, adv. = paralizat

  şpindat, adj. = alungat

  şpoieriu, s.n. = cuptor cu plită, în bucătărie

  ştală, s.f. = grajd

  ştambilu, s.n. = ştampilă, sigiliu

  ştrimfi, s.m. pl. = ciorapi

  ştrof, s.n. = pedeapsă

  a se şupiesci, vb. = a se opinti

  T

   

  tălăniţă, s.f. = persoană fără soţ, fără pereche

  a tăbărî, vb. = a obosi

  taşcă, s.f. = geantă

  tezgă, s.f. = tejghea

  tocălie, s.f. = obiect casnic

  togerat, adj. = curăţat de crengi uscate

  tondăraiuri, s.n., pl. = vechituri

  torină, s.f. = locul unde “zac” oile la amiază

  tovară, s.f. = povară

  a tovărî, vb. = a trage în ham

  a trăcni, vb. = a tresări, din sperietură

  trănţăluit, adj. = lucru uzat

  a trifi, vb. = a nimeri

  a trăngozî, vb. = a umbla peste tot, a hoinări

  tucma, adj. = tocmai

  tumba, s.f. = bandă, trupă

  a tuna, vb. = a intra în forţă, a năvăli

   

  Ţ

   

  ţaitung, s.m. = ziar

  ţără, adv. = puţin

  a ţâpa, vb. = a arunca

  ţăripă, s.f. = ţiglă

  ţol (pl. ţoale) = haine, straie

  ţâpligă, s.f. = aşchie

  ţuţlă, s.f. = biberon

   

  U

   

  a ugi, vb. = a uita, a lepăda

  a ureza, vb. = a chiui, a zbiera, a striga

  urdzarie, s.f. = ornament pe ie sau pe poale

  uriedzat, s.n. = chiuitură pe uliţă

  a urlui, vb. = a măcina porumb pentru porci

   

  V

   

  văduvoană, s.f. = văduvă

  vănăţauă, s.f. = vânătaie

  veselie, s.f. = nuntă

  viectăr, s.m. = impiegat

  vogiţă, s.f. = apă sfinţită de Bobotează

  voreţ, s.n. = curte; dar, în unele sate, doar locul din jurul cocinei

   

  Z

   

  zanc = termen de admiraţie la superlativ, 

                       d.e. “zancu ei de lume” = o lume extraordinară

  a zăbuni, vb. = a înnebuni

  zăniat, s.n. = meserie

  a zâctări, vb. = a bate la cap

  zdruncnitură, s.f. = trânteală 

  zgaibă, s.f. = rană prinsă, în faza de vindecare

  a zgâi, vb. = a se holba

  znoabie, s.f. = boacănă

  a zugoni, vb. = a izgoni, a alunga

  a zuita, vb. = a uita

  a zvârnâi, vb. = a suna (telefonul)

  zvon, s.n. = clopot

  zvonuţ, s.n. = clopoţel 

   

   

  _______________________________

  „Poezii în grai bănățean“ - volumul II - Autori din Voivodina, Serbia

  Ediţie îngrijită de Aurel Turcuş (România), în colaborare cu Ionel Stoiț și Vasile Barbu (Serbia).

  Editura „Orizonturi universitare“, Timișoara, 2009

  Promo

  Imagini aleatoare

  Sergiu Boian

  Cine e online

  În acest moment sunt 0 utilizatori şi 160 vizitatori online.

  Visitors

  • Total Visitors: 3966798
  • Unique Visitors: 14179
  • Since: Mie, 07/02/2018 - 09:56

  Un site realizat și administrat de
  Dușan Baiski

  Vizitatori Banaterra

  Display Pagerank