Autentificare utilizatori

Contor de materiale

 • 14 imagini
 • 366 articole
 • Glosar

  versiune gata de tipărire

  A  Ă  B  C  D  E  F  G  H  I  Î  J  L  M  N  O  P  R  S  Ș  Ś  T  Ț U  V  Z  Ź


  Notă: Acest glosar cuprinde, evident, numai termenii dialectali ce se regăsesc în textele prezentei antologii de literatură bănăţeană, scrisă în graiurile subdialectului vorbit în Banatul istoric, deci şi în zona Voivodinei (Republica Serbia). E drept că lista conţine numeroase cuvinte incluse deja în unele dicţionare. Dacă am optat pentru ele, am făcut-o pentru că atestă cunoaşterea şi utilizarea lor şi în alte părţi ale Banatului (în cele din care provin scriitorii antologaţi), altele decat cele specificate în lucrările noastre lexicografice. Alte cuvinte se deosebesc de cele din limba literară numai prin pronunţarea lor mult diferită în graiul natal al autorului. Uneori am inclus chiar cuvinte arhicunoscute, dacă au un alt sens decât cel înregistrat în dicţionare sau în atlasele linngvistice ori se foloseşte în expresii mai rare.
  Spre deosebire de alte glosare, am recurs, pentru elaborarea acestuia, la mai multe procedee ce ţin de tehnica redactării dicţionarelor, şi anume: 1. Culegerea cuvintelor-titlu (formele nominale ale părţilor de vorbire) cu majuscule aldine şi drepte. 2. Culegerea formelor de plural ale substantivelor, pronumelor, adjectivelor cu minuscule normale (neboldate) şi cursive (italice); la fel, în cazul verbelor, prezentul indicativ la persoana 1 singular (sau 3 singular, dacă verbele sunt impersonale). 3. Indicarea principalelor categorii morfologice (partea de vorbire; genul şi numărul la substantive, pronume şi adjective; conjugarea şi diateza verbelor, ca şi prezentul lor indicativ – toate înlesnind, la nevoie, reconstituirea întregii paradigme a părţilor de vorbire flexibile). 4. Marcarea obligatorie a accentului fiecărui cuvânt-titlu (cu excepţia accentelor care cad pe vocalele ă, â, î, în cazul cărora, din pricina semnului diacritic, accentul este greu de marcat; cititorul însă îi va intui locul prin excluderea din calcul a celorlalte posibilităţi de accentuare a vocalelor – a, e, i, o, u – rămase cu bună ştiinţă neaccentuate de noi sau pur şi simplu conştiinţa sa lingvistică îl va ajuta să iasă din încurcătură). 5. Consemnarea variantelor lexicale, acolo unde a fost cazul, între cuvintele-titlu, în ordine strict alfabetică, cu trimitere la forma considerată de bază. 6. Definirea cuvintelor prin sinonime din limba literară, dar şi din grai, atunci când ele sau alte vocabule din aceeaşi familie lexicală figurează în lista noastră de cuvinte, şi culegerea cu cursive a acestora din urmă; dacă un termen este polisemantic, n-am recurs la numerotarea sensurilor, ci le-am separat prin punct şi virgulă. Ca o inovaţie, am notat, la sfârşitul părţii explicative, în paranteze drepte – în loc de texte ilustrative –, paginile la care pot fi găsite în antologie cuvintele glosate. Astfel, glosarul nostru se poate constitui realmente în sursă pentru Dicţionarul limbii române.
   
  Simion Dănilă
   
  Abrevieri
  adj. – adjectiv
  adv. – adverb
  art. – articol
  art. dem. – articol demonstrativ
  etim. pop. – etimologie populară
  expr. – expresie, expresii
  fig. – figurat
  G/D – genitiv şi/sau dativ
  impr. – imprecaţie, imprecaţii
  interj. – interjecţie
  intranz. – intranzitiv
  loc. – locuţiune
  loc. adv. – locuţiune adverbială
  mil. – termen militar
  N – nominativ
  p. ext. – prin extensiune
  pl. – plural
  p. restr. – prin restricţie
  pr. dem. – pronume demonstrativ
  pr. nehot. – pronume nehotărât
  refl. – reflexiv
  s. – substantiv
  s.f. – substantiv feminin
  sg. – singular
  s.m. – substantiv masculin
  s.n. – substantiv neutru
  s.v. – sub voce (sub cuvântul-titlu)
  tranz. – tranzitiv
  V – vocativ
  vb. – verb
  vb. impers. – verb impersonal
  Voiv. – Voivodina (Serbia)
   
   
  Sigle bibliografice
  Borza = Dicţionar etnobotanic, Bucureşti, 1968.
  DA = (Dicţionarul Academiei) = Dicţionarul limbii române,
  literele A-L, Bucureşti, 1913-1949.
  DEX = Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti,
  1975.
  DLR = Dicţionarul limbii române, serie nouă, literele D, E, L,
  M-Z, Bucureşti, 1965-2010.
  DSB = Dicţionarul subdialectului bănăţean, Timişoara, vol. I,
  1985, vol. II, 1986, redactate de Sergiu Drincu; vol. III,
  1987, vol. IV, 1988, redactate de Maria Purdela Sitaru.
   
  _______________________________
  Ioan Viorel Boldureanu, Simion Dănilă, Cornel Ungureanu - Antologia literaturii dialectale bănățene "Gura satului" la Radio Timișoara
  20 de ani - Contemporanii 
  Editura Marineasa, Timișoara, 2010
   

  Promo

  Imagini aleatoare

  Marius Munteanu - Lumea asta - nu-i a bună!

  Cine e online

  În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

  Un site realizat și administrat de
  Dușan Baiski

  Vizitatori Banaterra

  Display Pagerank