Autentificare utilizatori

Contor de materiale

 • 14 imagini
 • 366 articole
 • C

  versiune gata de tipărire

   

  CAISÎN, caisîni s.m. (şi: căisîn). – Cais.

  CÁPTĂ, căpţ s.f. – Calapod.

  CARAMFÍLĂ, caramfíle s.f. – Garoafă.

  CAREGÓGE pron. nehot. – Oricine.

  CÁSĂ DĂ CUPLĂRÁI/COPILĂRÁI s.f. compus v. cuplărái.

  CĂDRÓF, cădrófuri s.n. – Dulap.

  CĂIGÁNĂ, căigáńe s.f. (şi: găigánă). – Omletă, papară.

  CĂISÎN s.m. v. caisîn.

  CĂLÁRE, călări s.f. – Cărare, potecă.

  CĂLĂMĂŚÍ, călămăśésc vb. IV. Refl. – A se buimăci.

  CĂLĂPĂR s.m. sg. – Calomfir.

  CĂLEÁLĂ, căléli s.f. – Mâncare, haleală.

  CĂLÉTCĂ, călétche s.f. – Colivie.

  CĂNUNÁ, cănún vb. I. Refl. – A se tângui, a se văicări; a se chinui, a suferi.

  CĂPĂRÍ, căpărésc vb. IV. Tranz. şi refl. – A arvuni; a se logodi.

  CĂPĂTÂŃ, căpătâńe s.n. – Perniţă de cap.

  CĂPĂTUÍ, căpătuiésc vb. IV. Refl. – A se făgădui, a se logodi/căsători.

  CĂPTÁ, capt vb. I v. căutá.

  CĂPÚT, căpúturi s.n. – Haină groasă bărbătească, veston, palton.

  CĂRÁBĂ, cărăbi s.f. – Cârâitoare; instrumentul primitiv de suflat cu ance (?)

  dublă (pană de gâscă despicată, strămoşul oboiului).

  CĂRÍCĂ, căríś s.f. – (În ornamentică/ţesături populare) Cerc; romb.

  CĂSÎR, căsîri s.m. – Casier.

  CĂTICHÍS s.n. sg. – Catehism.

  CĂUTÁ, caut vb. I. Tranz. (şi: căptá, cotá). – A se îngriji (de un bătrân,

  bolnav etc.).

  CĂZNÍ, căzńésc vb. IV. Tranz. – A ocărî, a certa; a chinui.

  CÂI, CÂIE, pl. idem adj. (şi: câń). – Ciung.

  CÂŃE, câni s.m. – Câine. (Expr.) Câńe-câńeşce = târâş-grăpiş.

  CÂŃECRÉŢ s.n. – (Etim. pop.) Königgraz, localitate austriacă, renumită prin

  bătălia din 1866 dintre austrieci şi prusaci.

  CÂŃÉSC, -ÁSCĂ, -éşti adj. – Rău, duşmănos, hain. (Despre dinţi) Canin.

  CÂŃI, CÂŃE, pl. idem adj. v. câi.

  CÂŃÓS, -OÁSĂ, -óş, -oásă adj. v. câńésc.

  CÂNTÁ, cânt vb. I. Refl. – A se boci.

  CÂRLIŹÉL, cârliźéi s.m. – Zambilă.

  CÂRLÓNŢ, cârlónţuri s.n. – (Voiv.) Cuier.

  CÂRŚÁG, cârśéźe s.n. – Ulcior, vas din lut cu „ţâţă“ (pentru apă).

  CEA s.m. sg. v. CEÁCE.

  CEAR adv.– Chiar, baş.

  CEÁCE s.m. sg. (şi: cea).– Nene.

  CECĂRUÍ, cecărui/-ésc vb. IV. Tranz. – A tecărui, a strânge cu tecărăul (DLR).

  CÉME, cem vb. III. Tranz. – A bănui, a suspecta pe cineva de infidelitate.

  CEŞÂLĂ, ceşâli s.f. – Pungă (de păstrat banii), ches, chisea (devenit nume de

  batjocură).

  CFARTÍRI, cfartíre/-tíruri s.n. (şi: fărtíri). – Locuinţă (provizorie), gazdă.

  Expr.: În cfartiri = în gazdă, în/cu chirie.

  CHERTĂU, chertăi s.m. – (Voiv.) mârtan, motan, cotoi; câine de casă.

  CHESĂRI, chesărie s.n. – Teslă.

  CHÍBLĂ, chíble s.f. – Greutate de 50 de kilograme.

  CHÍCĂ, chiś s.f. – Coadă, codiţă (împletită), cosiţă.

  CHICHÍ, chichesc vb. IV. Tranz. şi refl. (şi: chicí)– A repara; a (se) dichisi, a

  (se) găti.

  CHICÍ vb. IV v. chichí.

  CHILÁŞ, chiláşă s.n. – Cântar mic de piaţă (de mână, cu resort).

  CHIMEÁŞĂ, chiméş s.f. – Cămaşă.

  CHIŃÉZ, chińéj s.m. – Staroste/cneaz, primar.

  CHIRVÁI, chirváiuri s.n. – „Nedeie şvăbească”; hramul bisericii şvăbeşti.

  CHIŚ, chíśuri s.n. – Şold.

  CHÍŞĂV, -Ă, -vă, -vi, -ve adj. – mohorât, încruntat

  CHIŢCÁN, chiţcáni s.m. v. chiţorán.

  CHIŢORÁN, chiţoráni s.m. (şi: chiţcán). – Şobolan.

  CHÍŢOŞ, -Ă, pl. idem adj. – (Voiv.) Drăcos, focos, semeţ.

  CIC, cícuri s.n. – Cioc; şpiţ, vârf ascuţit.

  CICILÁC, ciciláś s.m. – Pui de iepure.

  CICURÁ, cícur vb. I. Tranz. – (Voiv.) A găuri ceva cu un cic.

  CÍNĂR, -Ă, -ńeri, -re adj., s.m. şi s.f. – Tânăr; mire, mireasă.

  CÍNDĂ, cindz s.f. – Tindă; bucătărie.

  CINDÚŢĂ, cindúţă s.f. – Bucătărie de vară.

  CÍNGĂ, cinź s.f.– Chingă.

  CIOCLÉNDĂR, ciocléndări s.m. v. ciopocléndăr.

  CIOPOCLÉNDĂR, ciopocléndări s.m. (şi: ciocléndăr). – Pierdă-vară.

  CIOŞ, CIOÁŞĂ, pl. idem adj. – Fără barbă/păr, spân; sluţit.

  CIPÍ, cipésc vb. IV. Tranz. –A surprinde, a prinde la înghesuială, a prispi, a

  zăpsî.

  CÍPSĂ, cípsă s.f. – Piatră-acră; alaun.

  CIRÍC interj. – (La jocurile de copii) Ciric-îmbuc! = Ghiceşte, alege pe

  nevăzute sorţii! Cf. în DA sub cirícă: în-buşi.

  CIUL, -Ă, -i, -e adj. – Ciung de-o ureche, fără o ureche.

  CIUŞTULUÍ, ciuştuluiésc vb. IV. Tranz. – A netezi, a finisa, a ferchezui, a

  dichisi.

  CLEŃÉT, cleńéce s.n. – Clarinet.

  CLOÁMFĂR, cloámfări s.m. – Tinichigiu.

  CLOTORÍ, clotór/-ésc vb. IV. Tranz. – A agita (lichidul dintr-un vas); a clăti.

  COÁCĂŃE, coácăni s.m. – Şoarece de câmp, hârciog.

  COBÂRLĂU, cobârlăie s.n. – (Voiv.) Nişă, scobitură în zid, cotlon (unde se

  ţin diverse obiecte).

  COBÂRŞĂU, cobârşăie s.n. (şi: copârşău, săcrín, săcríu). – Sicriu.

  COBILÉŢ, cobiléţă/-uri s.n. – Prichiciul vetrei (lângă cuptor), chimineţ (DA).

  COCÁIE, cocăi s.f. – Scrânciob.

  COLAINĂ, colaine/colăini s.f. – Medalie.

  COLDÚŞ, -Ă, pl. idem adj. – Invidios, răutăcios.

  COLIÉŞĂ s.f. sg. – (Banatul montan) Mămăligă tare care se taie cu sfoara.

  COLOÍ, cóloi vb. IV. Tranz. – (Voiv.) A suna (apela) la telefon.

  CONTRIÁC, contriácuri s.n. – (Voiv.) Contract; (p. ext.) testament.

  COPÂRŞĂU s.n. v. cobârşău.

  COPILĂRÁI s.n. v. cuplărái.

  CORCOFĂŃÁT, -Ă,-áţ,-áce adj. – Diform, gras, lăbărţat, umflat.

  CORCOFEÁLĂ, corcoféle s.f. – (Voiv.) Minciună, vorbă slabă. Expr.: melecorcofele

  = mâzgălituri în caietele şcolarilor.

  COTROPÍ, cotróp vb. IV. Tranz. (şi: cutropí). – A acoperi; a năpădi, a

  cuprinde.

  COSTORÍ, costorésc vb. IV. Tranz. – (Voiv.) A ospăta.

  COSTRÁVĂ s.f. sg. – Costrei.

  COTÁ, cot vb. v. căutá.

  COTOROÁŹE s.f. pl.– Răcituri, piftie.

  COVÉI, covéie s.n. – Cotitură, cot, meandră, încovoiere (a unui râu); figură de

  virtuozitate la dans.

  CRĂŞTOÁLĂ, crăştóle s.f. – Cratiţă, raină.

  CRÂMPOT, crâmpoţ s.m. – Bucăţică. (În expr.) Crâmpot dă copil = pici de-o

  şchioapă).

  CRÂMPOŢÎ, crâmpoţăsc vb. IV. Tranz. – A tăia ceva în bucăţi mărunte.

  CRICÍ, cricésc vb. IV. Tranz. – A pune in vedere cuiva, a cere insistent cuiva

  să nu uite să facă un anumit lucru, a prici.

  CRIÉL, criéi (cri-él; cri-éi) s.m. (şi: cr(i)el).– Creier.

  CR(I)EL, cr(i)ei s.m. v. criél.

  CRÍGLĂ, crígle s.f.– Pocal; halbă.

  CUCĂÍ, cúcăi vb. IV. Intranz. – A picoti, a moţăi.

  CUCĂIÁLĂ, cucăiéli s.f. (şi: cucăít). – Picoteală, picotit.

  CUCĂÍT s.n. sg. v. cucăiálă.

  CÚCE, cúce s.f. – Piatră de gresie (pentru ascuţit coasa).

  CUCEDZÁ, cucédz vb. I. Tranz. – A cuteza, a îndrăzni.

  CUCUBÍNĂ, cucubíńe s.f. – Concubină.

  CUCUIÁUĂ, cucuiéle s.f. – (Voiv.; expr.) A sui în cucuiele = a te sui pe casă

  (pe hambar etc.). (Fig.) A risca, a se hazarda.

  CUMGÓGE adv.. – Fiecum, oricum.

  CUNCINÁ, cúncin vb. I. Tranz. şi refl. – A (se) tempera, a (se) calma, a (se)

  potoli, a (se) controla.

  CUNI, cúńe s.n. – Cui. (În expr.) A şedea cuńe = a sta nemişcat.

  CUPLĂRÁI, cuplăráie s.n. (şi: copilărái, prin etim. pop.; cásă dă cuplărái). –

  Bordel.

  CÚRE, cur vb. III. Intranz. – A alerga, a se repezi.

  CURIŞCÁP adv. (cu vb. a se pune, a se da) – De-a berbeleacu. (În loc. adv.)

  D-a/în curişcap = din toate puterile, încercând totul.

  CUSTÁ, cust vb. I. Tranz. – A îngriji, a (între)ţine. (În expr.) Dumńedzău să

  ce cúşce! = Dumnezeu să te ţină!

  CUŞTULÍ, 3 sg. cúştule/cuştuléşce vb. IV. Intranz. (şi: cuştuluí). – A costa, a

  preţui, a valora; a merita.

  CUŞTULUÍ vb. IV v. cuştulí.

  CUTROPÍ vb. IV v. cotropí.

   

   

  Promo

  Imagini aleatoare

  Colectiv - Antologia literaturii dialectale bănăţene „Gura satului“ la Radio Timişoara - 20 de ani

  Cine e online

  În acest moment sunt 0 utilizatori şi 222 vizitatori online.

  Visitors

  • Total Visitors: 3967920
  • Unique Visitors: 14180
  • Since: Mie, 07/02/2018 - 09:56

  Un site realizat și administrat de
  Dușan Baiski

  Vizitatori Banaterra

  Display Pagerank