Autentificare utilizatori

Contor de materiale

 • 14 imagini
 • 366 articole
 • B

  versiune gata de tipărire

   

  BÁBĂ DĂ BURÍC, bábe dă buríc s.f. – Moaşă de neam, băicuţă.

  BÁRBĂ, bărbi s.f. – Bărbie (la oameni).

  BASÂMCĂ adv. – Pesemne, probabil.

  BAŞ adv. – Chiar, cear.

  BĂGÍC, băgíśe s.f. – Fontă; vas de fontă; talangă.

  BĂICÚŢĂ, băicuţă s.f. – Moaşă de neam, babă dă buric.

  BĂLÓNI, -OÁŃE, pl. idem adj. – Blond, bălai.

  BĂONÁ, băón vb. I. Intranz. – A plânge în hohote, a urla, a drâmboní.

  BĂRBÍE, bărbíi s.f. – Guşă (la porci).

  BĂROSÎ, bărosăsc vb. IV. Tranz. – A bate, a pedepsi, a nedreptăţi, a trage

  ponoasele.

  BĂRZĂÚN s.m. v. bândăóni.

  BĂŞCĂŞÎ, băşcăşăsc vb. IV. Refl. – A se separa, a se dezbina, a se răzni).

  BĂTÁIE, bătăi s.f. – Război, bătălie.

  BĂZONÍ, 3 sg.: băzoáńe vb. IV. Intranz. – A bâzîi, a zumzăi.

  BÂNDĂÓNI, bîndăóni s.m. (şi: bărzăun, bâzăoni). – Bondar.

  BÂRGOVÉŃE, bârgovénii s.f. – (Voiv.) Dosul genunchiului.

  BÂZĂÓNI s.m. v. bândăóni.

  BÂZGOÍ, bâzgói vb. IV. Refl. (şi: bâzgoní). – A se holba.

  BÂZGONÍ vb. IV v. bâzgoí.

  BÉCHE s.f. sg. – (Voiv.) Mânie, duşmănie. (În expr.) A purta cuiva beche = a

  purta cuiva sâmbetele.

  BÉLCĂ, belś s.f. – Măsură de rachiu (cam ⅓ l ?) la birt.

  BELÉNŚ, belénśuri s.n. – Cârlig/ belitoare (suport) pentru vitele tăiate.

  BEMÉSUNG s.n. sg. – Dare, impozit.

  BESTRÁGĂ s.f. sg. – (În impr.) Diavol, drac, naiba, nevoie, sărăcie: La

  bestraga! = La naiba!

  BEŞÁIT, beşáituri s.n. – Certificat, adeverinţă, autorizaţie, hotărâre.

  BEŢÂRC, beţârcuri s.n. – Judeţ; judecătorie.

  BÍCĂ, biś s.m. – Taur.

  BICUŞÎ, bicúş/-ăsc vb. IV. Refl. – A se hârjoni, a se zbengui, a se agita (cu

  porniri sexuale).

  BIÉDĂ s.f. sg. – Necaz, bucluc; drac.

  BÍNĂ, bini/bińe— scenă, estradă, podium.

  BÍSTOŞ adv. – Sigur, exact, negreşit.

  BITÁNG, bitánź s.m. – Haimana, hoinar, vagabond.

  BITÁNGĂ, bitănź s.f. şi adv. – Haimana, vagabond.

  BITĂNŹÍ, bitănźesc vb. IV. Intranz. – A hoinări, a vagabonda.

  BIŢÍCLĂ s.f. v. biţíclu.

  BIŢÍCLU, biţícle/biţícli/biţícluri s.n. (şi: biţíclă). – Bicicletă.

  BIUŞÁG, biuşáguri s.n. –Belşug, bogăţie, prosperitate.

  BLEHOCÍ vb. IV v. bleocí.

  BLEOCÍ, bleócesc (ble-o-) vb. IV. Tranz. (şi: blehocí, bleucocí). – A vorbi

  vrute şi nevrute.

  BLEOSCOVÍ, bleoscovésc vb. IV. Intranz. – A vorbi prostii, a bleoci.

  BLEUCOCÍ vb. IV v. bleocí.

  BOÁCTĂR, boáctări s.m. – Paznic de noapte (la sat); paznic la primărie;

  supraveghetor.

  BOBOÁNŢĂ, boboánţă s.f. (şi: bobónţ, bumbúţ, gumbúţ). – Bomboană.

  BOBÓNŢ, bobónţ s.m. v. boboánţă.

  BÓBOT, bóboce s.n. – Flacără, vâlvătaie. (În expr.) A vorbi în bobot = a

  vorbi în dodii, a aiura. A face ceva numa-n bobot = a se

  inflama, a se aprinde ca un foc de paie, fără efect, zadarnic,

  a arde în gol, în suc propriu.

  BOBRÍG, bobríź s.m. – Rinichi.

  BOGĂT, adv. v. bugăt.

  BOGICĂÍ, bogícăi vb. IV. Intranz. – A bântui, a scormoni.

  BOITÁŞ, boitáş s.m. – Păstor de boi, bouar.

  BOITĂŞÎŢĂ, boităşîţă s.f. – Păstoriţă de boi.

  BOLBOCÍNĂ s.f. sg. – Loc cu ierburi, buruieniş.

  BOLDĂNÍ, boldăńedz vb. IV. Refl. – A se holba.

  BOLDĂNIÓS, -ŃOÁSĂ, -nióş, -ńoásă adj. – Cu ochii ieşiţi din orbite, ochios,

  exoftalmic.

  BOLOVÉNIE, bolovénii (Voiv.) – Concediu de boală; convalescenţă.

  BONTĂNÍ, bontăn/-ńésc vb. IV. Intranz. – A lovi repetat, ritmic într-un obiect.

  BORĂÍ, 3 sg.: bórăie vb. IV. Intranz. – A rage, a urla ca boul, ca taurul.

  BORD, bordz s.m. – Bulgăre de pământ.

  BRAT, s.m. sg. V (şi: vrat). – (Ca termen de adresare unui bărbat, făcând

  pereche cu soră, dodă adresate femeilor) Frate.

  BRÂNCĂ1 s.f. sg. – Erizipel, orbalţ.

  BRÂNCĂ2, brânś s.f. – Mână.

  BROÁNCĂ, bronś s.f. – Contrabas. (În expr.) Uşa bronśii = uşa cortului,

  ţigănie).

  BROCÍ, brocésc vb. IV. Intranz. – A osteni, a trudi cu, a-şi face de lucru cu

  ceva.

  BRÚMOR, -Ă, -i, -e adj. – Roz-liliachiu intens.

  BRUSCĂLÁN, bruscăláni s.m. – Brustur 1 (DA).

  BÚBĂ ŃAGRĂ s.f. – Antrax, dalac.

  BUCÁCE s.f. pl. – Bucate (DA sub bucată III 1, 2, 3).

  BUCFÁRI, bucfárie s.n. (şi: bufári).– Caiet, registru; cărţoi, catastif.

  BUFÁRI s.n. v. bucfári.

  BUGĂT adv. (şi: bogăt). – Destul, de ajuns; cu îmbelşugare. (DA)

  BUGI s.m. pl. – Chiloţi (grosolani) de femeie.

  BUGILÁRI, bugilárie s.n.(şi: bugilárieş, bugiláriş) s.n. – Portofel.

  BUGILÁRIEŞ, bugilárieşă s.n. v. bugilári.

  BUGILÁRIŞ, bugilárişă s.n. v. bugilári.

  BUÍ, bui/-ésc vb. IV. Intranz. – A năvăli, a se repezi.

  BUIÉGE, buiédz s.f. – Buruiană.

  BULEÁNDRĂ, buléndre s.f. – Femeie de moravuri uşoare, lioarfă.

  BULENDRÍ, bulendrésc vb. IV. Intranz. – A se comporta frivol, a umbla după

  femei.

  BUMBÚŢ, bumbúţ s.m. v. boboánţă.

  BUNDUZÎ, bunduzăsc vb. IV. Tranz. – A face dezordine, a răvăşi lucrurile; a

  ameţi.

  BURÁGĂ s.f. sg.(şi: burácă).– Ceaţă.

  BÚRE, buri s.f. – Butoi scund şi lat în care se scurge rachiul de la alambic.

  BURÍU adv. – De-a rostogolul, de-a berbeleacul, peste cap, curişcap.

  BUTURÍ, buturésc vb. IV. Tranz. – A găuri, a străpunge; a penetra.

  BUZĂRÁN, -Ă, -i, -ńe adj. (şi: buzăránt, -ă). – Sâcâitor; homosexual.

  BUZĂRÁNT, -Ă, -nţ, -nce adj. v. buzărán.

  BUZDÚRĂ, buzdúri s.f. – Custură. Fig.: femeie rău famată, ţundră; om de

  nimic.

  BUZUMINÍ, buzumíńesc vb. IV. Refl. (şi: buzumení) – A se zăpăci, a se

  buimăci, a se turmenta.

  BUZUMENÍ vb. IV v. buzuminí.

   

   

  Promo

  Imagini aleatoare

  Sergiu Boian

  Cine e online

  În acest moment sunt 0 utilizatori şi 140 vizitatori online.

  Visitors

  • Total Visitors: 3966798
  • Unique Visitors: 14179
  • Since: Mie, 07/02/2018 - 09:56

  Un site realizat și administrat de
  Dușan Baiski

  Vizitatori Banaterra

  Display Pagerank