Port popular din Carașova

Port popular din Carașova

„Krassóvár, Résicabánya mellet Portanye" – Carte poștală editată de: „Weiss Adolf tulaidona, Résicabánya" şi circulată de la Ca

Șvabi din Banat (2)

Șvabi din Banat (2)

"VOLKSTRACHT AUS SUEDUNGARN" - "Volkstrachten aus Südungarn". Carte poștală cu menţiunea editurii "Polatsek-féla Könyvkereskédes, Temesvár", circulată între 6 şi 7 august 1901 de la Timişoara la Viena. Imaginea reprezintă o pereche de tineri în portul şvăbesc de rugă "Kirchwehtracht".
Text și sursa foto: colecționarul Walter Stahli (Germania)

Șvabi din Banat (1)

Șvabi din Banat (1)

"SCHWABEN AUS DER BANAT" - " Bánáti svábok - Schwaben aus der Banat" - Şvabi din Banat. Carte poștală editată înainte de 1906 (pe verso, loc doar pentru adresă). Mai există o carte poștală cu aceeaşi imagine, intitulată "Schwaben im Banat (Ungarn)" editată după 1906. Ambele cărți poștale au fost colorate manual şi există diferenţe de coloraţie între cele două ediţii, culorile costumelor neavând prea mult comun cu realitatea.
Text și sursa foto. colecționarul Walter Stahli (Germania)

Promo

Salbe

Biblioteca Banat

Vizitatori Banaterra

Display Pagerank