Bugariu, Preot dr. Valentin - Pictorul Filip Matei - Întregiri biografice și artistice

 

Bugariu, Preot dr. Valentin - Pictorul Filip Matei - Întregiri biografice și artistice

După aparțiția volumului Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului în cadrul Colecției „Arhanghelul” vă prezentăm nouă lucrare: o carte închinată pictorului bănățean Filip Matei. 
Realizată în 2017 în anul omagial al iconarilor și pictorilor bisericești dinPatriarhia Română, ea – cartea- se dorește o introducere în viața și activitatea unuia din cei mai harnici și pricepuți pictori bisericești din Banat de la sfârșitul veacului al XIX-lea și începutul celui următor. 
Alături de contribuția monografică în volum sunt cumprinse alte două materiale iscălite de dr. Aurel Cosma jr., și Aurel Novac. Aceasta aduc un plus de savoare la descifrarea travaliului creator al pictorului bănățean. 

Borchin, Mirela-Ioana - Despre Eugen Dorcescu

Borchin, Mirela-Ioana - Despre Eugen DorcescuAcest volum omagial, scris în onoarea Poetului Eugen Dorcescu la împlinirea a 75 de ani, a creat cadrul reunirii unor eseuri inedite, al căror numitor comun îl reprezintă exprimarea preţuirii şi a gândurilor de bine nutrite faţă de marele scriitor. 

Asumându-mi un rol în exegeza dorcesciană şi având certitudinea că atât personalitatea, cât şi poezia Maestrului Dorcescu se pretează, cu acest prilej, la (re)evaluare, am apelat la mari scriitori şi la colaboratori consacraţi ai Poetului, invitându-i să contribuie, cu scrieri inedite, la acest eveniment aniversar. Opiniile şi felicitările Domniilor Lor m-au ajutat să compun o operă colectivă de recunoaştere a prezenţei excepţionale a lui Eugen Dorcescu în cultura timişoreană din ultima jumătate de veac.

Morisena nr. 1 (5)/2017

Morisena nr. 1 (5)/2017Tiberiu Ciobanu - Despre Vincențiu Babeș la 110 ani de la trecerea sa la cele veșnice
Constantin-Tufan Stan - George Enescu și spațiul cultural multietnic timișorean
Dumitru Tomoni - Cercetarea monografică în nord-estul Banatului
Péter Wéber - Personaje legendare din Evul Mediul timpuriu bănăţean în interpretări istoriografice româneşti şi maghiare
Valentin Bugariu - Sfântul din imediata noastră apropiere. Iosif cel Nou de la Partoș la 60 de ani de la canonizare. Istoria unei vieți
Dușan Baiski - Sexualitatea în propaganda nazistă din Banat
Mihaela Bucin - Ilustrate dintre Mureș și Tisa - Legende despre crucea monolitică de la Cenadul Unguresc
Florin Zamfir - Românii din Periam și primele lor instituții, întemeiate după Marea Unire
Iusztin Zoltan - Districte românești în Banatul Medieval (II)
Ionel Bota - O vizită regală în Banatul istoric. Oraviţa, 1933
Árpád Jancsó - Iconographia Temesvariensis 1716
Sfetcu Mihailov - Sfârşitul deportării în Bărăgan şi urmările ,,post factum”
Recenzii
Mokrin (Serbia) - Imagini de arhivă 

Columna 2000 nr. 65-66-67-68/2016

Columna 2000 nr. 65-66-67-68/2016Ideea ridicării de columne este cunoscută încă din Antichitate, când, în amintirea unui eveniment important se construia un monument în formă de coloană izolată. În istoria noastră este mai cunoscută Columna lui Traian, înălțată în centrul Romei de împărat în amintirea învingerii dacilor.

COLUMNA 2000 este o revistă de cultură istorică, care, de 17 ani este ridicată și menținută la înălțime de un român adevărat, doctor în istorie, ctitor de școală, Tiberiu Ciobanu, ajuns o mare personalitate culturală timișoreană, o prezență vie în lumea academică bănățeană.

În paginile revistei COLUMNA 2000 se dorește să fie mereu așezate cuvinte frumos sculptate despre rădăcinile istorice ale societății contemporane românești, aspecte despre evoluţia culturală a poporului nostru. Astfel, în paginile sale sunt prezinte câteva aniversări și comemorări marcante pentru anul 2016.

Fernando Sabido Sánchez - Poemas - Poeme

Traducción al rumano: Eugen Dorcescu

Prefacio (en ingles): Mirela-Ioana Borchin

Scriitorii și Internetul

...

Micea Pora

"Legătura  mea  cu  internetul, admitând  că  sunt  şi  scriitor, este  în  primul  rând  una  de  necesitate. Nu  aş  putea  fără  acest  mecanism  extraordinar  să  întreţin  legături  rapide, constante, cu  prieteni, reviste, tot  felul  de  bârfitori,  unii  chiar  cu  haz, să  fiu  cât  de  cât  la  curent  cu  ce  se  mai  scrie,  se  mai  spune,  cu  prioritate  în  lumea  literară. 

Dan Florița-SeracinApariţia internetului, a celui mai important nou mijloc de comunicare, a revoluţionat literalmente într-un timp extrem de scurt lumea. Scriitorimea s-a dorit curând implicată în fenomen, sedusă de facilitatea inimaginabilă, până mai deunăzi, a răspândirii literaturii.
Ion Pachia-TatomirescuO mulţime de „unghiuri de fugă“ înrăzărit-semantică este de aşteptat a se releva dinspre binomul tradiţional („clasic“ / „postmodernist“) – modern („modernist“, „avangardist“ „transmodernist“ etc.), desigur, prin binevenita „anchetă“ despre relaţia Scriitor-Internet...
Cristian ContrașÎntr-o bună dimineață, când poetul orășelului nostru se trezi în patul lui, după o noapte de vise zbuciumate, își dădu seama că lumea din jurul lui s-a schimbat. Când a ajuns la ziarul de mic tiraj la care lucra, directorul l-a chemat în biroul lui și i-a spus că nu mai are nevoie de el. 
Liliana ArdeleanMă întrebaţi despre relaţia mea cu internetul. Poate cel mai adecvat răspuns este faptul că am fost pentru o vreme directorul editorial pentru România al editurii on-line Globus, din S.U.A.  De la bun început am considerat că internetul poate constitui o poartă de relansare a literaturii, în special către tineri.
Constantin-Tufan StanConstantin-Tufan Stan - Internetul, una dintre minunile tehnologiei informaţionale contemporane, a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru orice cercetător care se respectă, invitând la fascinante incursiuni în spaţiul bibliotecilor virtuale. 
Constanța MarcuConstanța Marcu - Anul 2003 a fost anul în care am început să  descopăr (cu multă insistenţă şi răbdare, ce-i drept) binefacerile uimitoare ale lumii virtuale. Începusem să lucrez la Acoperământul (Jurnalul închipuit al Mariei de Mangop), Editura Augusta Artpress, 2004.
Eugen DorcescuEugen Dorcescu - Cu mulţi ani în urmă, prin 2000, cred, Duşan Baiski m-a anunţat că, într-un impuls de gentileţe colegială, postase pe Internet una din cărţile mele – Pildele în versuri (Editura Marineasa, 1998).
Ion Marin Almăjan

Etnografie

Vizitatori Banaterra

Display Pagerank