Tatomirescu, Ion Pachia - biografie

versiune gata de tipărireSend by emailPDF version

 

(pseudonime: Ioan Viespan, D. Dacian-Bratu etc.), n. 16 februarie 1947, Tatomireştii de Jos, jud. Dolj. Poet. Studii: absolvent al Facultăţii de Filologie, Universitatea din Timişoara (1966-1971), doctorat în ştiinţe filologice. Profesii şi locuri de muncă: redactor la ziarul „Înainte" din Craiova (1971); profesor la: diverse şcoli generale din Judeţul Dolj (1971-1976); Liceul Agroindustrial şi Liceul Real-Umanist din Filiaşi (1976-1982); Liceul Industrial nr. 10 din Timişoara (1983-1987); Liceul Industrial nr. 4 (1987-1990); Colegiul Naţional Bănăţean (1990-până în prezent); director al Editurii Aethicus; redactor-şef al revistei „Caietele Dacoromâniei". Colaborator la: „Ramuri", „Orizont", „Amfiteatru", „Familia", „Contemporanul", „Lucea fărul", „Contrapunct", „Banatul", „Steaua", „Transilvania" etc.Volume publicate: Munte, Bucureşti, Editura Eminescu, 1972; Crocodilul albastru,Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1975; Încîntece, Bucureşti, Editura Litera, 1979; Zoria,Bucureşti, Cartea Românească, 1980; Lilium breve, Bucureşti, Editura Eminescu, 1981;Peregrinul de azur, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1984; Verbul de mărgăritar,Timişoara, Editura Facla, 1988; Dumnezeu între sălbatice roze, Timişoara, Editura Hestia, 1993; Haiku, ediţie trilingvă româmă-franceză-neerladeză, Bruxelles-Porto, Editura Fundaţiei Fernando Pessoa, 1994; Nichita Stănescu şi paradoxismul, Timişoara, Editura Arutela, 1994; ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Timişoara, Editura Aethicus, 2000;Împăratul din munţii de azur/ The Tale of the Emperor in the Azure Mountains,versuri şi proză, Timişoara, Editura Aethicus, 1996; Mihai Eminescu şi mitul etnogenezei dacoromâneşti, Timişoara, Editura Aethicus, 1996; Bomba cu neuroni, Timişoara, Editura Aethicus, 1997; Zalmoxianismul şi plantele medicinale, vol. I, II, Timişoara, Editura Aethicus, 2007; Stelele dalbe... dintr-o „Colindă la Timişoara în Decembrie Însângerat, la anul 1989", poeme pentru copii, Timişoara, Editura Aethicus, 1998;Dacoromânia lui Regalian/ Regalinus' Dacoromania - The Independent State of Dacoromania (258-270), Foundet by Regalianus, the Great Grandson of the Hero-King Decebalus, Timişoara, Editura Aethicus, 1998; Aforismele apei/ Aphorismes de l'Eau,Timişoara, Editura Aethicus, 1999; Colegiul bănăţean, monografie, Timişoara, Editura Aethicus, 1999; Fulgerul sferic/ Éclair sphérique, Timişoara, Editura Aethicus, 1999; Salmi/Salmes /Salms, distihuri, ediţie română, franceză, germană, Timişoara, Aethicus, 2000; Istoria religiilor, vol. I, Timişoara, Editura Aethicus, 2001; Ultimele poeme hadronice, Timi-şoara, Editura Aethicus, 2002; Cereasca horă din carul cu doi-sprezece brebenei, poeme pentru copii, Timişoara, Editura Aethicus, 2002; Dicţionar estetico-literar, lingvistic, religios, de teoria comunicaţiei..., Timişoara, Editura Aethicus, 2003; Povestea celor trei mustăţi de fier, povestiri pentru copii, Timişoara, Editura Aethicus, 2003; Compostatorul de nori, antologie esenţială, cu un Pentaedru prefaţator semnat de Vladimir Streinu, Miron Radu Paraschivescu, Constantin M. Popa, Adrian Dinu Rachieru, cu un Dodecaedru postfaţator de Mircea Iorgulescu, Ion Dur, Ioan Buduca, Laurenţiu Ulici, Ion Rotaru, Paul Van Melle, Florin Vasiliu; Paul Courget, Eugen Dorcescu, Jean-Claude George, Jean-Paul Mestas, Marian Barbu şi cu un Tabel cronologic de Mugur Moşescu, Timişoara, Editura Aethicus, 2004; Generaţia resurecţiei poetice (1965-1970), Timişoara, Editura Augusta, 2005. Antologii realizate: Mărul din Rai cu stelele Crăciunului daco-românesc, antologie de colinde de pe văile Amaradiei, Gilortului, Jiului, Motrului, Mureşului şi Oltului, Timişoara, Editura Aethicus, 1998. Prezenţe în antologii: I. P. T. este prezent în antologia Casa faunului. 40 de poeţi contemporani... (Timişoara, Editura Hestia, 1996). Traduceri realizate: Gilbert Stenfort, Poeme ornitologice, traducere în colaborare cu Veronica Balaj, Timişoara, Editura Paradox, 1990; Ivo Andrić, Curtea blestemată, traducere în colaborare cu Steva Perinat, Timişoara, Editura Uniunii Sârbilor din România, 2005. Îngrijiri de ediţii: Sfântul Ioan Cassian, A douăzecişipatra convorbire duhovnicească, Timişoara, Editura Aethicus, 1999; Mihail Kogălniceanu, Unirea Principatelor a fost visul de aur, Timişoara, Editura Aethicus, 2004; Mihai Eminescu, Luceafărul, Timişoara, Editura Aethicus, 2004; Nichita Stănescu,Omul - Fantă, Timişoara, Editura Aethicus, 2004. Premii literare: Diplomă de excelenţă/ Certificat for Excelence, acordată de International Writer, University of Colorado (1991); Premiul Societăţii Literar-Artistice Tibiscus din Uzdin - Serbia (1998); III-ème Prix Vitrail Francophone, acordat de Société des Poetès et Artistes de France (1999); IV-ème Prix Vitrail Francophone, acordat de Société des Poetès et Artistes de France (2000);

Referinţe critice

În volume: Florea Firan, De la Macedonski la Arghezi, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1975; Vladimir Streinu, Pagini de critică literară, IV, Bucureşti, Editura Minerva, 1976; Marian Popa, Dicţionar de literatură română contemporană, Bucureşti, Editura Albatros, 1977; Constantin M. Popa, Clasici şi contemporani, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1987; Alexandru Ruja, Parte din întreg, Timişoara, Editura de Vest, 1994; Laurenţiu Ulici, Literatura română contemporană, I, Promoţia '70, Bucureşti, Editura Eminescu, 1995; Olimpia Berca,Dicţionar al scriitorilor bănăţeni, Timişoara, Editura Amarcord, 1996; Constantin M. Popa,Noaptea lui Vincent, Craiova, Editura Aius, 1998; Florin Vasiliu, Universul paradoxurilor,Bucureşti, Editura Eficient, 1999; Aquilina Birăescu, Diana Zărie, Scriitori şi lingvişti timişoreni, Timişoara, Editura Marineasa, 2000; Valentina-Bobină Vucovan, Exerciţii de critică literară, Timişoara, Editura Marineasa, 2000; Ion Rotaru, O istorie a literaturii române,vol. 5, Bucureşti, Editura Niculescu, 2000; Radu Păiuşan, Ionel Cionchin, Asociaţia Istoricilor Bănăţeni - un deceniu de existenţă (1990-2000), Timişoara, Editura Eurostampa, 2001; Aurel Berinde, Geneza romanităţii răsăritene, Timişoara, Editura Bemirodan, 2002; Marian Barbu, Trăind printre cărţi, vol. I, Petroşani, Editura Fundaţiei Culturale Ion D. Sârbu, 2002; Florea Firan, Profiluri şi structuri literare - contribuţii la o istorie a literaturii române, vol. II, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2003; Jean-Paul Mestas, Povos e Poemas/ Peuple et Poèmes, Lisboa, Universitaria Editora, 2003; Marian Barbu, Trăind printre cărţi, vol. IV, Petroşani, Editura Fundaţiei Culturale Ion D. Sârbu, 2005; Marian Barbu, Alexandru Gheorghe, Medalion literar - Structură permanentă de cultură şi educaţie, Craiova, Editura Ramuri, 2006.

În periodice: Vladimir Streinu, „Luceafărul", 18 martie 1967; Miron Radu Paraschivescu, „Ramuri", nr. 10, 1966; Aurelia Gogi, „România literară", nr. 20, 1972; Mircea Iorgulescu, „Luceafărul", nr. 32, 1972; Adrian Popescu, „Viaţa Românească", nr. 1, 1973; Paul Dugneanu, „Luceafărul", nr. 39, 1980; Ion Buduca, „România literară", nr. 6, 1981; Rodica Opreanu, „Orizont", nr. 3, 1989; Jean-Paul Mestas, „Jalons" (Vichy-Paris), nr.73, 2002; Claude George, „Art et Poèsie", nr. 177, 2002 ş.a.

 

TIMIŞOARA LITERARĂ - Dicţionar biobibliografic - Paul Eugen Banciu, Aquilina Birăescu, Editura Marineasa, Timişoara, 2007

Scriitorii și Internetul

...

Micea Pora

"Legătura  mea  cu  internetul, admitând  că  sunt  şi  scriitor, este  în  primul  rând  una  de  necesitate. Nu  aş  putea  fără  acest  mecanism  extraordinar  să  întreţin  legături  rapide, constante, cu  prieteni, reviste, tot  felul  de  bârfitori,  unii  chiar  cu  haz, să  fiu  cât  de  cât  la  curent  cu  ce  se  mai  scrie,  se  mai  spune,  cu  prioritate  în  lumea  literară. 

Dan Florița-SeracinApariţia internetului, a celui mai important nou mijloc de comunicare, a revoluţionat literalmente într-un timp extrem de scurt lumea. Scriitorimea s-a dorit curând implicată în fenomen, sedusă de facilitatea inimaginabilă, până mai deunăzi, a răspândirii literaturii.
Ion Pachia-TatomirescuO mulţime de „unghiuri de fugă“ înrăzărit-semantică este de aşteptat a se releva dinspre binomul tradiţional („clasic“ / „postmodernist“) – modern („modernist“, „avangardist“ „transmodernist“ etc.), desigur, prin binevenita „anchetă“ despre relaţia Scriitor-Internet...
Cristian ContrașÎntr-o bună dimineață, când poetul orășelului nostru se trezi în patul lui, după o noapte de vise zbuciumate, își dădu seama că lumea din jurul lui s-a schimbat. Când a ajuns la ziarul de mic tiraj la care lucra, directorul l-a chemat în biroul lui și i-a spus că nu mai are nevoie de el. 
Liliana ArdeleanMă întrebaţi despre relaţia mea cu internetul. Poate cel mai adecvat răspuns este faptul că am fost pentru o vreme directorul editorial pentru România al editurii on-line Globus, din S.U.A.  De la bun început am considerat că internetul poate constitui o poartă de relansare a literaturii, în special către tineri.
Constantin-Tufan StanConstantin-Tufan Stan - Internetul, una dintre minunile tehnologiei informaţionale contemporane, a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru orice cercetător care se respectă, invitând la fascinante incursiuni în spaţiul bibliotecilor virtuale. 
Constanța MarcuConstanța Marcu - Anul 2003 a fost anul în care am început să  descopăr (cu multă insistenţă şi răbdare, ce-i drept) binefacerile uimitoare ale lumii virtuale. Începusem să lucrez la Acoperământul (Jurnalul închipuit al Mariei de Mangop), Editura Augusta Artpress, 2004.
Eugen DorcescuEugen Dorcescu - Cu mulţi ani în urmă, prin 2000, cred, Duşan Baiski m-a anunţat că, într-un impuls de gentileţe colegială, postase pe Internet una din cărţile mele – Pildele în versuri (Editura Marineasa, 1998).
Ion Marin Almăjan

Etnografie

Vizitatori Banaterra

Display Pagerank