Bugariu, Preot dr. Valentin - Pictorul Filip Matei - Întregiri biografice și artistice

versiune gata de tipărireSend by emailPDF version

 

Bugariu, Preot dr. Valentin - Pictorul Filip Matei - Întregiri biografice și artistice

După aparțiția volumului Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului în cadrul Colecției „Arhanghelul” vă prezentăm nouă lucrare: o carte închinată pictorului bănățean Filip Matei. 
Realizată în 2017 în anul omagial al iconarilor și pictorilor bisericești dinPatriarhia Română, ea – cartea- se dorește o introducere în viața și activitatea unuia din cei mai harnici și pricepuți pictori bisericești din Banat de la sfârșitul veacului al XIX-lea și începutul celui următor. 
Alături de contribuția monografică în volum sunt cumprinse alte două materiale iscălite de dr. Aurel Cosma jr., și Aurel Novac. Aceasta aduc un plus de savoare la descifrarea travaliului creator al pictorului bănățean. 
 
 
Prin viața și opera sa, Filip Matei rămâne alături de țăranii Banatului dintre Mureș și Dunăre cu care s-a și identificat prin viața și lupta națională realizată prin pictură, poezie și cântec românesc în perioada dualismului austro-ungar. 
În 1925, în urmă deci, cu 92 de ani Filip Matei însoți  de calfele și ucenicii atelierului său au înveșmântat cupictură – în ulei: iconostasul, bolta și pereții bisericii din Birda. Și din această cauză volumul acesta se constituie un omagiu adus pictorului, o binemeritată apreciere a darului acestui moaler bănățean. 
Dorim celor care vor citi aceste rânduri, în primul rând credincioșilor Parohiei Birda și cei ai filiei Sîngeorge răgaz binecuvântat în cunoașterea ultimului pictor al bisericii parohiale.
Filip Matei prin opera sa rămâne un învingător al timpului, al mentalităților și de ce nu un model demn de urmat. Omul care prin smerenia sa îmbogățește pe credincioșii bănățeni de atunci și din totdeauna.
Mulțumiri îndreptăm către doamna bibliotecar Gabriela Șerban, managerul Bibliotecii Orășenești „Tata Oancea” din Bocșa pentru fondul arhivistic inedit, cărțile și revistele puse la dispoziție cu o generozitate și bunătate atât de rare de găsit astăzi.
AtaşamentMărime
filip_matei2corect.pdf_final.pdf8.17 MO

Scriitorii și Internetul

...

Micea Pora

"Legătura  mea  cu  internetul, admitând  că  sunt  şi  scriitor, este  în  primul  rând  una  de  necesitate. Nu  aş  putea  fără  acest  mecanism  extraordinar  să  întreţin  legături  rapide, constante, cu  prieteni, reviste, tot  felul  de  bârfitori,  unii  chiar  cu  haz, să  fiu  cât  de  cât  la  curent  cu  ce  se  mai  scrie,  se  mai  spune,  cu  prioritate  în  lumea  literară. 

Dan Florița-SeracinApariţia internetului, a celui mai important nou mijloc de comunicare, a revoluţionat literalmente într-un timp extrem de scurt lumea. Scriitorimea s-a dorit curând implicată în fenomen, sedusă de facilitatea inimaginabilă, până mai deunăzi, a răspândirii literaturii.
Ion Pachia-TatomirescuO mulţime de „unghiuri de fugă“ înrăzărit-semantică este de aşteptat a se releva dinspre binomul tradiţional („clasic“ / „postmodernist“) – modern („modernist“, „avangardist“ „transmodernist“ etc.), desigur, prin binevenita „anchetă“ despre relaţia Scriitor-Internet...
Cristian ContrașÎntr-o bună dimineață, când poetul orășelului nostru se trezi în patul lui, după o noapte de vise zbuciumate, își dădu seama că lumea din jurul lui s-a schimbat. Când a ajuns la ziarul de mic tiraj la care lucra, directorul l-a chemat în biroul lui și i-a spus că nu mai are nevoie de el. 
Liliana ArdeleanMă întrebaţi despre relaţia mea cu internetul. Poate cel mai adecvat răspuns este faptul că am fost pentru o vreme directorul editorial pentru România al editurii on-line Globus, din S.U.A.  De la bun început am considerat că internetul poate constitui o poartă de relansare a literaturii, în special către tineri.
Constantin-Tufan StanConstantin-Tufan Stan - Internetul, una dintre minunile tehnologiei informaţionale contemporane, a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru orice cercetător care se respectă, invitând la fascinante incursiuni în spaţiul bibliotecilor virtuale. 
Constanța MarcuConstanța Marcu - Anul 2003 a fost anul în care am început să  descopăr (cu multă insistenţă şi răbdare, ce-i drept) binefacerile uimitoare ale lumii virtuale. Începusem să lucrez la Acoperământul (Jurnalul închipuit al Mariei de Mangop), Editura Augusta Artpress, 2004.
Eugen DorcescuEugen Dorcescu - Cu mulţi ani în urmă, prin 2000, cred, Duşan Baiski m-a anunţat că, într-un impuls de gentileţe colegială, postase pe Internet una din cărţile mele – Pildele în versuri (Editura Marineasa, 1998).
Ion Marin Almăjan

Etnografie

Vizitatori Banaterra

Display Pagerank