Bratu, Lava Georgeta - biografie

versiune gata de tipărireSend by emailPDF version

 

 

(n. 1951). Muzicolog, critic muzical, dirijor, pianistă, profesoară. Absolventă a Conservatorului „George Enescu“, azi Universitatea de Arte din Iaşi (1974), Facultatea Compoziţie-Muzicologie şi secţia de pian. Aici a urmat cursuri de specializare în compoziţie (1970-1973) şi a susţinut teza de doctorat Baletul timişorean în contextul vieţii şi creaţiei muzicale timişorene şi naţionale (2006). Corepetitoare şi profesoară de pian la Şcoala de Muzică din Lugoj (1974-1975) şi apoi la Liceul „Ion Vidu“ din Timişoara (şefă de catedră la pian auxiliar-corepetiţie). Din 1980 trece la catedra de pian principal, unde obţine toate gradele didactice, iar din 1990 colaborează la Facultatea de Muzică din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, catedra de canto (corepetiţie, pian auxiliar). În 1997 se titularizează, din 2003 susţine un Masterclass de critică muzicală, iar din 2006 se transferă la catedra de pedagogie. A dirijat corul mixt al Liceului de Muzică „Ion Vidu“ (1986-1988) şi a înfiinţat corul pe voci egale de la Liceul nr. 8. În anul 1985 îşi începe activitatea publicistică la ziarele şi revistele locale: Drapelul RoşuOrizontNeuer Banater ZeitungSzabad SzόRenaşterea bănăţeanăFocus Vest şi, ocazional, laContemporanulActualitatea muzicală ş.a. Alături de activitatea de pianist-corepetitor, a susţinut recitaluri itinerante în oraşele din apropierea Timişoarei, cu clasa sa de pian. A concertat cu formaţiile corale, a prezentat concerte-lecţii la Uniunea Scriitorilor, Filarmonica „Banatul“, Facultatea de Muzică, Opera Română, Universitatea de Vest, Casa „Adam Müller Guttenbrunn“ şi a colaborat ocazional cu posturile de radio Actualitatea românească, Radio Vacanţa, Radio Timişoara, Radio Cultural. De-a lungul anilor, a fost membră în jurii şi a obţinut premii şi distincţii, în domeniile în care a activat. A publicat volumele: Creaţia de balet a compozitorilor bănăţeniIntroducere în istoria muzicală a BanatuluiFenomenologia actului critic contemporan. Analize şi interpretări critice. Cronici peste timp (Editura Eurobit Timişoara, 2008, 2009). În 2008 a fondat revista Caiete de critică muzicală (Editura Universităţii de Vest din Timişoara). A scris lucrări didactice pentru pian, în care sunt incluse şi compoziţii proprii. A făcut numeroase comunicări, referate, diverse lucrări cu caracter didactic şi a publicat ample şi documentate studii de specialitate. A promovat consecvent creaţia românească şi cea bănăţeană, în particular. Este membră a Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi a fost nominalizată la Premiul pentru istoriografie, pe anul 2008.

_________________

 

Sursa:
 
Ioan Tomi
D I C Ţ I O N A R - 123 compozitori, dirijori, muzicologi
personalităţi ale culturii muzicale din Banatul istoric
 
Editor 
Filarmonica „Banatul“ Timişoara 
2009
Lucrare apărută sub egida Filarmonicii „Banatul“ Timişoara
în cadrul proiectului EuroBanat –  Identitate culturală, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România – Serbia 2004-2006, Phare CBC 2006

Scriitorii și Internetul

...

Micea Pora

"Legătura  mea  cu  internetul, admitând  că  sunt  şi  scriitor, este  în  primul  rând  una  de  necesitate. Nu  aş  putea  fără  acest  mecanism  extraordinar  să  întreţin  legături  rapide, constante, cu  prieteni, reviste, tot  felul  de  bârfitori,  unii  chiar  cu  haz, să  fiu  cât  de  cât  la  curent  cu  ce  se  mai  scrie,  se  mai  spune,  cu  prioritate  în  lumea  literară. 

Dan Florița-SeracinApariţia internetului, a celui mai important nou mijloc de comunicare, a revoluţionat literalmente într-un timp extrem de scurt lumea. Scriitorimea s-a dorit curând implicată în fenomen, sedusă de facilitatea inimaginabilă, până mai deunăzi, a răspândirii literaturii.
Ion Pachia-TatomirescuO mulţime de „unghiuri de fugă“ înrăzărit-semantică este de aşteptat a se releva dinspre binomul tradiţional („clasic“ / „postmodernist“) – modern („modernist“, „avangardist“ „transmodernist“ etc.), desigur, prin binevenita „anchetă“ despre relaţia Scriitor-Internet...
Cristian ContrașÎntr-o bună dimineață, când poetul orășelului nostru se trezi în patul lui, după o noapte de vise zbuciumate, își dădu seama că lumea din jurul lui s-a schimbat. Când a ajuns la ziarul de mic tiraj la care lucra, directorul l-a chemat în biroul lui și i-a spus că nu mai are nevoie de el. 
Liliana ArdeleanMă întrebaţi despre relaţia mea cu internetul. Poate cel mai adecvat răspuns este faptul că am fost pentru o vreme directorul editorial pentru România al editurii on-line Globus, din S.U.A.  De la bun început am considerat că internetul poate constitui o poartă de relansare a literaturii, în special către tineri.
Constantin-Tufan StanConstantin-Tufan Stan - Internetul, una dintre minunile tehnologiei informaţionale contemporane, a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru orice cercetător care se respectă, invitând la fascinante incursiuni în spaţiul bibliotecilor virtuale. 
Constanța MarcuConstanța Marcu - Anul 2003 a fost anul în care am început să  descopăr (cu multă insistenţă şi răbdare, ce-i drept) binefacerile uimitoare ale lumii virtuale. Începusem să lucrez la Acoperământul (Jurnalul închipuit al Mariei de Mangop), Editura Augusta Artpress, 2004.
Eugen DorcescuEugen Dorcescu - Cu mulţi ani în urmă, prin 2000, cred, Duşan Baiski m-a anunţat că, într-un impuls de gentileţe colegială, postase pe Internet una din cărţile mele – Pildele în versuri (Editura Marineasa, 1998).
Ion Marin Almăjan

Etnografie

Vizitatori Banaterra

Display Pagerank