Barbu, Dinu - Mic atlas al judeţului Timiş

versiune gata de tipărireSend by emailPDF version

Barbu, Dinu - Mic atlas al judeţului TimişLucrarea “Mic Atlas al judeţului Timiş” se impune atenţiei prin bogatul ei conţinut documentar, ca o contribuţie remarcabilă la patrimoniul cultural bănăţean. Elaborată prin munca şi strădania distinsului profesor Dinu Barbu, lucrarea prezintă cititorului o serie de date şi fapte din trecutul istoric şi din prezentul comunităţilor care au trăit şi trăiesc în arealul timişan. Cu acribia cercetătorului, autorul aduce la lumină informaţii preţioase, detaliate, privind viaţa economică, socială, culturală şi spirituală, realizând un ARC peste TIMP şi redând în succinte prezentări monografice informaţii edificatoare privitoare la istoria localităţilor din judeţ şi la situaţia lor contemporană. Sunt incluse importante date despre monumentele istorice, despre evoluţia economică, socială, culturală, despre diferite personalităţi pornite pe cărările vieţii din vatra aşezărilor timişene, despre evenimentele principale care le-au marcat existenţa. O iconografie bine selectată întregeşte textul cu imagini sugestive.

Concepută într-un stil concis, pe înţelesul cititorului, lucrarea are meritul de a pune în evidenţă strădania oamenilor acestor locuri pentru progresul civilizaţiei în general şi al aşezărilor timişene în particular. Am remarca intervenţia autorului în nararea evenimentelor din viaţa localităţilor, ceea ce conferă textului credibilitate şi un farmec aparte.

Editat cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş şi al Centrului de Cultură şi Artă, “Mic Atlas al judeţului Timiş” poate fi deosebit de util instituţiilor de învăţământ şi cultură, primăriilor din judeţ. Bogăţia informaţiei documentare inclusă în text poate constitui un real sprijin în munca educativă şi administrativă dusă de cei implicaţi. Recomandăm, de aceea, lucrarea, cu responsabilitate, aceasta putând constitui un sprijin benefic în activitatea dusă spre mai binele judeţului Timiş

Profesor universitar dr. Ioan Munteanu

 

Citește cartea (112,4 Mb) >>>

 

Harta județului Timiș >>>

Harta județului Timiș

 

 

Scriitorii și Internetul

...

Micea Pora

"Legătura  mea  cu  internetul, admitând  că  sunt  şi  scriitor, este  în  primul  rând  una  de  necesitate. Nu  aş  putea  fără  acest  mecanism  extraordinar  să  întreţin  legături  rapide, constante, cu  prieteni, reviste, tot  felul  de  bârfitori,  unii  chiar  cu  haz, să  fiu  cât  de  cât  la  curent  cu  ce  se  mai  scrie,  se  mai  spune,  cu  prioritate  în  lumea  literară. 

Dan Florița-SeracinApariţia internetului, a celui mai important nou mijloc de comunicare, a revoluţionat literalmente într-un timp extrem de scurt lumea. Scriitorimea s-a dorit curând implicată în fenomen, sedusă de facilitatea inimaginabilă, până mai deunăzi, a răspândirii literaturii.
Ion Pachia-TatomirescuO mulţime de „unghiuri de fugă“ înrăzărit-semantică este de aşteptat a se releva dinspre binomul tradiţional („clasic“ / „postmodernist“) – modern („modernist“, „avangardist“ „transmodernist“ etc.), desigur, prin binevenita „anchetă“ despre relaţia Scriitor-Internet...
Cristian ContrașÎntr-o bună dimineață, când poetul orășelului nostru se trezi în patul lui, după o noapte de vise zbuciumate, își dădu seama că lumea din jurul lui s-a schimbat. Când a ajuns la ziarul de mic tiraj la care lucra, directorul l-a chemat în biroul lui și i-a spus că nu mai are nevoie de el. 
Liliana ArdeleanMă întrebaţi despre relaţia mea cu internetul. Poate cel mai adecvat răspuns este faptul că am fost pentru o vreme directorul editorial pentru România al editurii on-line Globus, din S.U.A.  De la bun început am considerat că internetul poate constitui o poartă de relansare a literaturii, în special către tineri.
Constantin-Tufan StanConstantin-Tufan Stan - Internetul, una dintre minunile tehnologiei informaţionale contemporane, a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru orice cercetător care se respectă, invitând la fascinante incursiuni în spaţiul bibliotecilor virtuale. 
Constanța MarcuConstanța Marcu - Anul 2003 a fost anul în care am început să  descopăr (cu multă insistenţă şi răbdare, ce-i drept) binefacerile uimitoare ale lumii virtuale. Începusem să lucrez la Acoperământul (Jurnalul închipuit al Mariei de Mangop), Editura Augusta Artpress, 2004.
Eugen DorcescuEugen Dorcescu - Cu mulţi ani în urmă, prin 2000, cred, Duşan Baiski m-a anunţat că, într-un impuls de gentileţe colegială, postase pe Internet una din cărţile mele – Pildele în versuri (Editura Marineasa, 1998).
Ion Marin Almăjan

Etnografie

Vizitatori Banaterra

Display Pagerank